Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Collectieve actie is een recht!"

"Collectieve actie is een recht!"

Vandaag kwamen enkele honderden militanten bij elkaar om de pleidooien omtrent het stakingsrecht kracht bij te zetten. Via eenzijdige verzoekschriften werd het stakingsrecht immers enkele weken geleden door onder andere "carrefour" zwaar onder vuur genomen. Dwangsommen werden uitgereikt en hardhandig politieoptreden werd toen niet geschuwd.

DSCN1628.JPG

De werkgevers willen natuurlijk niet liever dan de werknemers monddood maken en alle solidariteit te ondermijnen. Daarom doen zij alles wat maar mogelijk is om het stakingsrecht, het recht op actievoeren aan banden te leggen. De syndicale vrijheden worden steeds weer in vraag gesteld en er wordt geschermd met leugens en onwaarheden.

Sociaal overleg is iets wat meer en meer enkel door werknemers wordt gerespecteerd. Was er immers bij carrefour op voorhand sociaal overleg geweest over de "wettelijke" ingreep die de directie daar heeft gedaan dan had de rest van het verhaal nooit geschreven geweest.

Het recht op actievoeren wordt bovendien niet erkend, want anders zou men niet werken met eenzijdige verzoekschriften. Wij stonden zelf mee aan de carrefour te Mechelen toen men het verhaal deed van de tijdelijke werknemers die konden kiezen tussen "gaan werken" of "job kwijt". Dat is het recht op werken waar nu over wordt gesproken. Een recht dat trouwens in de wettelijke zin van het woord niet eens bestaat. Het enige wat wel bestaat is dat je werkgever verplicht is om jou werk te geven. Maar tegenwoordig telt ook dat al lang niet meer en is het blijkbaar omgekeerd. De werkgever mag werk "stelen" wanneer hij dat wil en om het even voor welke reden.

We zijn 2009 nog maar net gestart of het eerste ontslag van een delegee, bij de firma Dusschman, was al een feit. Geen betere manier natuurlijk om je werknemers de daver op het lijf te jagen als delegees te ontslaan. Geen betere manier natuurlijk om werknemers monddood te maken.

En dan mogen werkgevers, zoals dhr Muyters, verkondigen wat ze willen. Men wil geen syndicale afvaardiging binnen KMO's omdat men geen sociaal overleg wenst. Men wil geen sociaal overleg omdat men niet wil dat werknemers hun zeg en mening hebben binnen de onderneming. En als er wel een syndicale afvaardiging aanwezig is dan zal men er alles aan doen om deze de kop in te slaan. En dat gaat van ontslag tot het opleggen van eenzijdige verzoekschriften. En dat is de enige realiteit !

DSCN1624.JPG
DSCN1625.JPG
DSCN1626.JPG
DSCN1627.JPG
DSCN1629.JPG
DSCN1630.JPG
DSCN1631.JPG