Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Aftrap BOEH-debatten in Antwerpen

Aftrap BOEH-debatten in Antwerpen

ANTWERPEN- Baas Over Eigen Hoofd (BOEH) wil de belangstelling rond de hoofddoekenkwestie hoog houden. Daarom organiseren ze een debattenreeks. De aftrap daarvan vond dinsdagavond plaats. BOEH is ontsteld over de Antwerpse maatregel die ambtenaren die in contact komen met het publiek verbiedt symbolen of kentekens van religie, politieke partijen, vakbonden etc. te dragen. In het eerste debat bogen Eva Brems, Ludo Abicht, Ida Dequeeker en Jo Vermeulen zich over het neutraliteitsprincipe.

panel.jpg

Ida Dequeecker vindt het als feministe evident om lid te zijn van BOEH. Ze vindt dat het feminisme er is voor de bevrijding van alle vrouwen. Veel Vlaamse politci stellen volgens haar dat de Westerse cultuur de Westerse vrouwen bevrijd heeft. 'Men wil niet aannemen dat het dragen van een hoofddoek een vrije keuze is' stelt Dequeeker 'de hoofddoek wordt gezien als een symbool van de Islam, de Islam wordt dan weer gelinkt aan terrorisme en onderdrukking. Maar in onze samenlevening zijn er verschillende vormen van onderdrukking, dit geldt voor alle vrouwen niet enkel voor moslimas!' Verder onderstreept ze dat vrouwen zelf wel zullen uitmaken wat ze willen veranderen.

In het debat verdedigde Dequeecker het standpunt van BOEH. Het verbod, de dresscode, stelt neutraliteit gelijk met de afwezigheid van levensbeschouwelijke kentekens in het kader van scheiding van kerk en staat. Deze gedachte is volgens BOEH achterhaald en eng. 'Het is een formalistische interpretatie van het neutraliteitsprincipe, we moeten nadenken over een praktische toepassing van neutraliteit in een multiculturele en multireligieuze samenleving.'

'Een politiek debat is bijna onmogelijk gemaakt door islamofobe vooroordelen. Zo wil men aannemen dat een hoofddoek dragen een religieuze praktijk is die bij religie hoort en dus valt onder de godsdienstvrijheid.' 'Met het verbod is er een streep getrokken door een positieve praktijk die aanwezig was. Namelijk ambtenaren met een hoofddoek die een dienst verlenen aan een publiek. Daar zijn trouwens nooit klachten over geweest' stelt Dequeecker.

'De hoofddoekenkwestie was een acuut thema, de discussie hierrond werd geopend en er moest iets beslist worden,' zegt Jo Vermeulen, die als Sp.a-fractieleider betrokken was bij de tot standkoming van de dresscode. 'De vraag rees of we het al dan niet zouden accepteren. We moesten een lijn trekken en dit hebben we gedaan met de dresscode. Ik geef toe dat we daar in het begin slordig mee omgesprongen zijn,' aldus Vermeulen. Hij zelf heeft een hele evolutie doorgemaakt in verband met het thema. Volgens hem gaat het om een maatschappelijke kwestie. 'Rond deze kwestie is er binnen de Sp.a onenigheid. Zij die er tegen zijn halen argumenten aan uit hun vrijzinnig verleden, zij die voor zijn vinden het belangrijk voor de identiteit.'

'Ik begrijp dat debat eerlijk gezegd niet, ik weet dat het er is maar ik begrijp het niet.' stelt Ludo Abicht, voorzitter van de commissie voor diversiteit van het gemeenschapsonderwijs en filosoof.
Volgens hem is het begrip neutraliteit er gekomen in het kader van de officiële scheiding van kerk en staat. Hij noemt neutraliteit passief pluralisme. 'Het is een eerste stap, we aanvaarden het feit dat er verschillende culturen rond ons zijn.' Dat is volgens hem te weinig. 'We moeten naar een actief pluralisme gaan. Waar mensen de kans krijgen en aangemoedigd worden om hun eigen cultuur en godsdienst te beleven en te kennen. Eens je weet welke waarden je levensbeschouwing heeft moet je de kans krijgen en nemen om met mensen van een andere cultuur daarover te onderhandelen.' Dit alles heeft volgens hem niets te maken met het hoofddoek. 'Hoofddoekjes a volonté, maar dan kan ook niemand zeggen dat ze geen homofiele leerkracht willen.'

'Er zijn verschillende ongelijkheden in onze samenleving die al bijna onzichtbaar zijn,' zegt Eva Brems, Voorzitster van Amnesty International Vlaanderen. 'We zullen nooit een examen houden op een christelijk feestdag maar dat doen we wel op islamitische feestdagen.'
Er zijn een aantal principes in onze samenleving die onduidelijk zijn. Zoals het neutraliteitsprincipe en de laatste tijd ook de scheiding der machten. 'Het neutraliteitsbeginsel is niet opgenomen in de verklaring van de rechten van de mens noch in onze grondwet, dit in tegenstelling tot een aantal andere landen'. Volgens Brems moeten we streven naar een rechtstaat die inclusief is, waar mensen dus mogen deelnemen aan debatten. 'We willen dat onze overheid neutraal is maar het is moeilijk om die neutraliteit in te vullen.' Brems voegt er aan toe dat er ook misvattingen zijn rond de gelijke behandeling. 'Alle religieuze kenmerken afschaffen bij ambtenaren is niet iedereen gelijk behandelen. De tegemoetkomingen die sommige godsdiensten vragen zijn van een heel andere aard dan sommige andere godsdiensten. Zo is het dragen van een hijab een praktijk bij de islam terwijl het dragen van een kruisje voor een christen een symbool is.'

Met de debattenreeks hoopt BOEH het debat te openen dat niet gevoerd werd voor de invoering van de dresscode. Andere thema's die de komende maanden nog aan bod zullen komen zijn het werken voor de overheid en gelijke onderwijskansen. De reeks zal afgesloten worden door een lezing van Christine Delphy die opkomt tegen het hoofddoekenverbod in Franse scholen.
Voor meer informatie: www.baasovereigenhoofd.be