Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Les van de eeuw: meer slagkracht voor een groter Europa

Les van de eeuw: meer slagkracht voor een groter Europa

GENT -- De grootste uitdagingen voor de nieuwe Europese president(e) zijn de uitbreiding van de EU met nieuwe lidstaten en het herstel van de economie en het klimaat. Dat werd duidelijk tijdens 'de les van de eeuw: Europa', in de Vooruit in Gent, woensdag 18 maart. De vijf aanwezige politici hielden een presidentiële toespraak waarin ze hun Europese standpunten voorlegden aan het studentenpubliek en aan journalist Rob Heirbaut en de Gentse professor Hendrik Vos.

lesvdEeuw0071.JPG

“Beeld u in dat deze vijf politici kandidaat-voorzit(s)ter van de Europese Raad zijn.” Zo opende moderator Jan Leyers het debat, waarna Kathleen Van Brempt (SP.a), Annemie Neyts (Open VLD), Bart Staes (Groen!), Marianne Thyssen (Cd&V) en Jan Eppink (LDD) om beurten hun standpunten ten aanzien van Europa uit de doeken deden. De aanwezige studenten hoopten zo zelf een visie te vormen over de Europese Unie en haar beleid.

De uitbouw van de EU
“De Liberalen houden vast aan de visie dat de unie moet uitbreiden. Europa moet haar gemaakte beloftes waarmaken, de unie is geen serviceclub. De toetreding van andere staten zien wij als een verrijking,” antwoordt Neyts op de vraag van professor Hendrik Vos naar waar Open VLD het verschil maakt. Maar ook Van Brempt en Staes zijn voor een uitbreiding van de unie en Turkije is daarbij het hete hangijzer. “Als Turkije voldoet aan de voorwaarden die de EU stelt tegenover nieuwe lidstaten, dan mag deze van mij aansluiten bij de unie, ookal besef ik dat er grenzen zijn aan de opnamecapaciteit van de EU,” reageert Staes op de kritiek van Eppink. Lijst De Decker is immers tegen, omdat het land té arm en té groot is. Van Brempt reageerde daarop fel, “Ik merk verbetering in Turkije op vlak van mensenrechten enkel en alleen door de Europese onderhandelingen over een mogelijke toetreding. Hoe kan je daar nu iets op tegen hebben?”

Drie crisissen
En natuurlijk ging het ook over de crisis. Allen zien ze een voortrekkersrol weggelegd voor de EU om zowel de economische als de klimaatscrisis aan te pakken. Daarvoor moet haar slagkracht wel uitgebreid worden. “We moeten van de drie crisissen gebruik maken om het roer drastisch om te gooien,” stelt Staes. “We moeten afrekenen met de economische, de ecologische en de sociale crisis die ontstonden door het onverantwoordelijke gedrag van aandeelhouders en de financiële sector. De vrije markt heeft regulering van bovenuit nodig, het rechts-liberalisme heeft gefaald. Dit is geen doemdenken, maar realistisch denken. Om deze drie crisissen aan te pakken, moeten we de investeringen in een groene economie drastisch opvoeren,” besluit hij.

Daarop is het de beurt aan Eppink, “We moeten de klimaathysterie stoppen. Het is genoeg geweest te stellen dat onze aarde opwarmt, we hebben zelfs een zeer koude winter gehad. Trouwens, enkel kernenergie zorgt voor genoeg stroom, het is onrealistisch om te stellen dat hernieuwe energiebronnen dat kunnen opvangen.” Het publiek reageerde verontwaardigd, maar vond zijn uiteenzetting vooral lachwekkend. Hierna draaide deze discussie natuurlijk uit op een welles-nietesspel over kernenergie. Thyssen hield daarbij de kerk in het midden, “We hebben de kerncentrales nog steeds nodig, maar we moeten daarbij meer investeren in hernieuwbare energie.”

publieklesvdeeuw0076.JPG

Meer slagkracht voor Europa om de crisis te overwinnen is de boodschap. En de toetreding van lidstaten kan alleen maar positief zijn voor de democratische ontwikkeling in de landen zelf.