Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Voorlopig einde aan staking in bouwsector

Voorlopig einde aan staking in bouwsector

BRUSSEL -- De vakbonden zijn dan toch tot een akkoord gekomen met de werkgevers. Dit moet wel nog goedgekeurd worden door de militanten zelf. Vrijdag 10 april zullen zij hierover stemmen. Het akkoord kwam er na urenlange onderhandelingen en onder druk van de staking die vandaag plaats vond. Voor morgen wordt de staking opgeschorst.

Al sinds vanochtend gingen er geruchten rond over een voorakkoord. Dit weerhield de bouwvakkers niet van hun stakingsplannen. Zij wilden de nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst eerst inkijken vooraleer ze het werk terug opnamen. Ondertussen hebben alle secretarissen het akkoord doorgenomen en er mee ingestemd. Of de militanten die ja-stem zullen volgen, valt nog af te wachten. Want dat er nog flexibeler zal moeten gewerkt worden staat vast.

Bepaalde eisen van de vakbonden werden ingewilligd. Zo krijgen de werknemers de syndicale premie waar ze zo voor geijverd hebben. Die premie bedraagt 135 euro per jaar. Op die manier wordt de koopkracht van de bouwvakkers toch verhoogd. Economisch werklozen zullen nog altijd een extra toeslag krijgen om hun inkomen op peil te houden. Daarnaast krijgen de werknemers in het nieuwe akkoord een hospitalisatieverzekering en zien ze hun mobiliteitsvergoeding stijgen.

De vakbonden hebben dus zeker niet slecht onderhandeld want de werkgevers hebben ook beloofd om meer te investeren in de vorming en opleiding van de arbeiders. Nog positief nieuws is dat de anciënniteitspremies stijgen. Zo zouden bouwvakkers die er 25 jaar dienst op zitten hebben 500 euro in plaats van 400 euro ontvangen. Voor mensen die al 35 jaar in de sector werken wordt dit 600 euro in plaats van 500 euro. Het laatste positieve nieuws gaat over de fondsen voor bestaanszekerheid. Deze fondsen financieren verschillende sociale voordelen voor de bouwvakkers, de werkgevers wilden hier op besparen maar zijn uiteindelijk toch gezwicht onder de druk en hebben nu beloofd om dit op zich te blijven nemen.

Tot zo ver de goed nieuws-show dus want als het akkoord wordt goedgekeurd zal er hoe dan ook flexibeler gewerkt moeten worden. Nochtans is dat net hetgene waartegen veel mensen vandaag protesteerden. Zeker voor werknemers in betoncentrales was dit een werkgeverseis die hevig werd afgewezen. Concreet komt het neer op het volgende. Het aantal overuren per jaar wordt verhoogd van 130 naar 180. Die overuren zullen per uur kunnen worden opgenomen. Op die manier kan het dus dat een bouwvakker maar wordt gevraagd om enkele uren te werken en nadien zijn overuren moet opnemen. Ook de periode van economische werkloosheid wordt verlengd. In plaats van vier weken worden er dat nu acht.

Tenslotte willen de vakbonden ook dat er gewerkt wordt aan de oneerlijke concurrentie in de bouw. Hierover willen ze een overeenkomst sluiten met de Belgische regering. Die overeenkomst zou er voor moeten zorgen dat er meer controles komen op bouwwerven.

Of de militanten het akkoord zullen goedkeuren is nog onzeker. Vanaf morgen worden alle vakbondsleden beter geïnformeerd over het plan. Op vrijdag 10 april valt dus de definitieve beslissing. Er worden wel nog enkele plaatselijke stakingen verwacht en deze zullen ook gesteund worden door de vakbonden.