Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De financiële crisis in Europa

De financiële crisis in Europa

De vrije markt is er voor verantwoordelijk dat individuen zichzelf kunnen ontplooien, de hun aangeboden kansen kunnen nemen en hun welvaartspeil kunnen doen laten stijgen. Er is geen nood aan minder liberalisme maar wel aan meer liberalisme.

De lasten op arbeid moeten drastisch verlaagd worden. Wel is het correct om te stellen dat een deregulering van de instellingen waar men gewone spaarrekeningen kan openen beter niet had plaatsgevonden. Tot over een aantal jaren waren er twee soorten banken. Je had enerzijds de gewone banken. Deze banken mochten zich geen grote risico's permitteren. Bijgevolg gaven zij voor hun spaarders ook lagere intresten. De tweede soort banken waren de zakenbanken. Deze banken waren niet gereguleerd en mochten de risico's nemen die zij zelf wilden. Dit was het soort banken waar de brave huisvader met zijn klein kaptiaaltje niet thuis hoorde. Een aantal jaren terug heeft men dan het onderscheid tussen deze twee soorten banken opgeheven. Dit is een beslissing die men moet herzien. Ik denk dat het beter is dat er twee soorten banken komen in de toekomst: de gewone banken en de zakenbanken. De gewone banken vallen dan onder een regeling waar de kleine spaarder zeker is van zijn of haar geld. In ruil hiervoor biedt de overheid een staatswaarborg tot 100000 euro. De tweede soort bank is de zakenbank. Bij deze bank kan men dan terecht vanaf een kaptiaal van 100000 euro. Iemand die meer dan 100000 euro belegt bij een financiële instelling weet meestal wel genoeg af van de risico's die hij of zij neemt. Dit soort banken kent geen limieten van te nemen risico's. Aangezien de klanten van dit soort banken perfect weet welk risico hij of zij neemt, is een staatskapitaalbescherming dan ook niet nodig. De kleine spaarder belegt trouwens geen 100000 euro bij één instelling. Diegenen die wel meer dan 100000 euro willen beleggen op een veilige risico averse manier, kunnen dit dan ook ten allen tijde blijven doen bij de gewone banken. Zij moeten zich wel bewust zijn dat slechts 100000 euro per bank gewaarborgd is. Voor de zakenbanken zou men de toegang kunnen beperken door enkel personen toe te laten die geen risico avers profiel hebben. Iemand die niet bereid is zijn volledige inleg te verliezen mag dan ook bij dit soort zakenbanken geen klant worden. Men kan dit testen door een korte risico profieltest te laten afnemen bij het openen van een rekening van een klant bij een zakenbank. Dit zijn inderdaad enkele maatregelen van regulering. Maar dit zijn al bij al zeer beperkte maatregelen. Hetgeen sommige bevolkingsgroepen nu doen is het kapitalisme, dat de fundamenten vormt van onze samenleving, ten grave dragen. Dit is een maatregel die oneindig veel verder gaat dan het splitsen van de banken in twee soorten: de gereguleerde en de gedereguleerde banken. Op deze manier kan men in de toekomst financiële crisissen zoals deze die nu plaats vindt vermijden zonder aan het fundament van onze samenleving te raken, namelijk het kapitalisme. Deze regeling wordt best op Europees niveau toegepast. Beter nog zou zijn ze toe te passen op internationaal niveau via een nieuw bankenverdrag. Johan Van Woensel. 28 maart 2009.