Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Sit-inn actie op het De Coninckplein tegen recente politieacties

Sit-inn actie op het De Coninckplein tegen recente politieacties

Antwerpen- Vandaag vond tussen 16u00 en 18u00 een sit-inn actie plaats op het De Coninckplein in Antwerpen ,als protest tegen enkele politieacties die momenteel plaatshebben in Antwerpen Noord en die gericht zijn tegen straatbewoners.40 jaar na John en Yoko willen verschillende organisaties én straatbewoners op een zelfde rustige wijze aandacht vragen voor de kleine vrede in Antwerpen Stad.

IMGP8400.JPG

Bij de politieacties “Fortuna”, “Romeo” en “Minerva” tegen drugdealen, druggerelateerde criminaliteit en drugsoverlast,worden hehaaldelijk straatbewoners gecontroleerd,en op straat gefouilleerd.Ze krijgen ook nog beschuldigd van vage overlastvormen zoals ‘storend rondhanggedrag” en “zoekgedrag”. Gewoon voor het feit dat ze zich bevinden waar ze zijn, wordt hen een verwittiging gegeven. Bij een derde controle worden mensen meegenomen voor een bestuurlijke aanhouding tot 12 uur.

IMGP8409.JPG

Tino Ruyters (vzw Free Clinic)

Ondanks hun mooie namen Fortuna (geluk), Romeo (verliefde jongeman) en Minerva (macht van het verstand), blijken deze politieacties voor heel wat mensen een heel andere betekenis te krijgen.

IMGP8412.JPG

De acties gaan te ver als men mensen die louter aanwezig zijn op een bepaalde plaats viseert of wanneer politiecontroles regelrechte razzia’s worden. Het effect is dat mensen zich hierdoor “gepakt” voelen. Mensen die men controleert of aanhoudt, enkel en alleen omdat ze ergens aanwezig zijn, voelen zich niet gelukkig, liefdevol of verstandig aangepakt. Het veiligheidsgevoel van de toevallige passant wordt niet verhoogd bij het ervaren van een dergelijke aanpak die soms erg intimiderend overkomt.

IMGP8415.JPG

Er worden terecht ernstige vragen gesteld bij het stedelijk beleid dat die politieacties aanstuurt.
Mogen mensen de publieke ruimte zoals een plein of een straat met banken niet meer gebruiken om er te zitten, te praten, iets te drinken, van de zon te genieten, elkaar te ontmoeten, kortom er gewoon te zijn? Of mag dat op het ene plein wel en op het andere niet.

IMGP8418.JPG

Of mag de ene mens dat wel en de andere niet? Is de samenleving zo intolerant geworden dat wie er een beetje “scheef” of “anders” uitziet niet meer in het straatbeeld past? Misschien wel, maar moet een democratisch stadsbestuur hier dan in meegaan, of juist tegenin gaan?

IMGP8424.JPG

Een stadsbestuur is verantwoordelijk voor de openbare orde. Maar dat mag niet leiden tot het (wel of niet bewust) opjagen of verdringen van mensen, of het nu gaat om druggebruikers, allochtonen, jongeren, daklozen, prostituees, armen, originele bewoners of anderen. Straatbewoners zijn geen overlast!

IMGP8425.JPG

De eis is dat de publieke ruimte toegankelijk moet zijn én blijven voor iedereen. Ook de minder fortuinlijke stadsbewoner heeft het recht om gebruik te maken van de openbare ruimte en heeft de nood aan ontmoeting, zichtbaarheid en het gevoel ergens thuis te horen. Ook zij bepalen mee het beeld van de stad en moeten niet met de bril van ‘overlast’ worden benaderd.

IMGP8429.JPG

Het Stad is van iedereen. Echt???

IMGP8432.JPG

Initiatiefnemers en ondersteunende organisaties

ADIC vzw
APGA Antwerps Platform GeneratieArmen vzw
Buurtbewoners Pleingroep De Coninckplein
CAW De Terp: De Steenhouwer
CAW Metropool:ODD Onthaal Dakloze Druggebruikers, Straathoekwerk, De Vaart, De Biekorf
Passage - Sociaal Hotel
DAK Daklozen Aktie Komitee
Free Clinic vzw: MSOC, Spuitenruil, Straathoekwerk, Activeringsproject
MartHa!tentatief
Parochies Antwerpen Noord, verantwoordelijke Jan Dehond
Pleingebruikers
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad - Steunpunt Antwerpen Noord
STAD Steunpunt Antwerpse Druggebruikers
‘Stop Armoede Nu’
Het straatoverleg
’t Vlot
Vagga - verslavingszorg
Vlastrov en Astrov

Partij van de Arbeid (PVDA) is solidair.

Deze actie was zeer geslaagd. Er waren niet de verwachte 50 à 100 pleinbewoners, hulpverleners, buren en sympathisanten. Tussen 16 en 18u kwamen er meer dan 400 langs. Dat de straatbewoners die door Burgemeester Janssens gecriminaliseerd worden, in grote getalle hun gezicht lieten zien, is belangrijk. Armen en sociaal uitgeslotenen zijn wél bereid op straat te komen voor hun rechten.

Dat werd ook voorheen al bewezen. Een voorwaarde is dat ze niet afgeremd worden door een hulpverleningsector, die vooral ales rustig wil houden. Die nog steeds paternalistisch reageert. Die de rol van mijnheer pastoor overneemt. Die zwijmelt bij het woordje "overlegmodel". Er valt niets te overleggen, er valt te eisen. Hier en nu.

De nog maar pas begonnen financieel/economische/sociale crisis die door de banken uitgelokt werd, zal massa's mensen werkloos maken, in de armoede en de extreme armoede storten. Zal de mensen tot vluchtgedrag dwingen, in alcohol en andere drugs. Zij zijn de slachtoffers, niet de daders die het beleid er in Antwerpen en elders van maakt. Met de bedoeling de ware problemen toe te dekken. Onbetaalbare huishuren, Elektrabel dat de consumenten bedriegt, verkrotte woningen, tekort aan sociale appartementen, gasprijzen, stijgende voedselprijzen,...

Deze actie op het De Coninckplein was "braaf". Er ontwikkeld zich evenwel een situatie waarin het misdadig wordt deze mensen "koest" te houden. Neem het confronterende, agressieve vakbondsmodel over. We laten niet op onze kop schijten door provocateurs als Patrick Janssens en zijn flikken.

Ook de Partij van de Arbeid (PVDA), Geneeskunde voor het Volk en de advocaten van Progress Lawyers Network verklaren zich solidair met deze actie en die in de toekomst.

Succesvol stil lawaai maken

In het huidige klimaat is 400 wel geslaagd maar wat te denken als men dezelfde dag een paar honderd meter verder een paar duizenden mensen bij elkaar krijgt. Het ging over juist hetzelfde seksueel geweld tegen vrouwen (mocht niet eens vernoemd worden want de A is toch niet seksistisch en gewelddadig) Mensen die bedreigd worden, mensen die verstoten worden door familie en samenleving en ook de daders blijven onbestraft en worden zelfs beloond. Kortom een gebrek aan mensenrechten dus.

Men zou kunnen denken dat het verschil lag in de zaken durven benoemen. Op het Coninckplein werd men al rood, zelfs letterlijk, als men over onrecht sprak. Op de Groenplaats werd er mee gegooid alsof het om snoepjes ging. Het zou mooi zijn als het dat was maar helaas is het dat niet.

Het verschil zit hem dat het op de Groenplaats over de arme negertjes van Congo ging. Op het Coninckplein wonen ook negers maar zelfs die zijn blijkbaar niet dezelfde. En dan heeft men natuurlijk wat van dat oude kolonialisme, ontwikkelingshulp op zijn vlaams is in de 21e eeuw nog altijd met een tropenhelp op en met het negertje aan zijn voeten.

Maar er is nog een belangrijk iets waarom mensenrechten in Congo zoveel belangrijker zijn dan die in Antwerpen. We hebben er niet veel mee te maken. We kunnen heel rustig een briefje schrijven aan een adres over te schrijven van de website. We hebben er niet eens een gezicht bij voor te stellen. Maar de gezichten van het belgisch onrecht grijnzen ons toe op elk plein. En dat zijn geen clowns, waren ze dat maar. Dat zijn mensen die zorgen voor wat niet eens vernoemd mag worden.

In Congo zou het zijn dat ze mensen laten vermoorden, mensenrechten systematisch en steeds meer schenden, vrouwen het recht ontzeggen om nog maar op straat te komen. Verkrachtingen en kindermisbruik tolereren en doen alsof al dat onrecht niet bestaat.

In Antwerpen heeft men echter alle letters na de A weggegooit en is er dus enkel A en a en a en a en a en niets meer.

bedenking

Het is inderdaad onrechtvaardig dat mensen die gewoon op een plein zitten, lastig gevallen worden alleen maar omdat ze er zitten. Zoiets zou echt niet mogen.

Aan de andere kant ben ik als directe buurtbewoner van het Coninckplein wel eens blij dat er politie rondloopt en dat die de dealers en druggebruikers op het plein aanpakt.

Ik woon al bijna vier jaar in de buurt en vind Antwerpen-Noord een toffe buurt, maar ga nooit echt stilstaan op het Coninckplein. Ik zou ook wel eens graag op die bankjes in het zonnetje zitten genieten, maar heb niet echt zin om tussen dikwijls dronken en roepende mensen te zitten. Want wie beweert dat de 'bewoners' van het Coninckplein allemaal brave engeltjes zijn die alleen maar cola drinken en zitten zonnen, zit er toch wel een beetje naast.

Is dat dan discriminatie, wanneer ik zoiets zeg? Je mag gerust zijn, ik ben geen kleingeestige, extreem-rechtse Antwerpenaar. Ik ken een aantal van de gezichten die dikwijls op het plein rondhangen en kan die mensen best appreciëren. Maar van anderen zou ik toch een beetje meer rust en kalmte willen vragen. Zodat het plein van iedereen wordt: niet alleen van de zwaksten, niet alleen van de sterksten maar van iedereen samen.