Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Sport: De Morgen = Het Laatste Nieuws?

Sport: De Morgen = Het Laatste Nieuws?

De storm is nog niet gaan liggen rond de ontslagen medewerkers op De Morgen of op de website van De Morgen kan je meeproeven van waar het naartoe zal gaan.

De website van De Morgen wordt niet beheerd door de redactie van de De Morgen maar door een ploeg die ook de website van Het Laatste Nieuws beheert.

De website van De Morgen is dan ook geen uithangbord voor de krant. Noch naar de stijl noch naar de inhoud lijken de website en de papieren versie op elkaar. Dat is natuurlijk een onwaarschijnlijke flater, .... maar dat terzijde.

Tot een week geleden deed men op de website nog +/- alsof het om twee verschillend websites ging. Blijkbaar is dat nu niet meer nodig. Vandaag kan je op de voorpagina van de website van De Morgen immers het volgenden lezen lezen:
"Hoewel de testmatchen voor de titel tussen Anderlecht en Standard bijna zeker niet live op de Vlaamse tv komen, hoeft de voetballiefhebber bij ons toch geen seconde van de actie te missen. Op HLN.BE houden we u met onze liveverslaggeving in tekstvorm haarfijn en vanop de eerste rij op de hoogte van deze cruciale matchen."

Jawel op De Morgen.be schrijven ze : bij ons op het HLN.be.
Het gaat dus snel, zouden ze binnen enkel dagen ook zo in de papieren krant gaan schrijven?

Dat is de gekende

Dat is de gekende ,,salami-politiek'', die door Van Thillo en zijn discipelen wordt gebezigd: altijd maar stukjes en beetjes afpitsen van de salami (in dit geval hier DM), tot je enkel nog de titel overhoudt. Die synergie-oefening deed de V.U.M. (vandaag Corelio) hem al voor in de periode 1996-2008. Het Volk werd als krant niet meteen opgedoekt, maar zeer geleidelijk aan in de groep geïncorporeerd. Het begint meestal met de sport- en economieredacties, de regionale edities, om dan geleidelijk aan heel het hart van de krantenredactie weg te snijden.

Onder het mom van nieuwsgaring 24u/24 en de internetsites die bij elke krant het levenslicht zagen, wordt dat proces alleen maar versneld.

Je ziet het proces bij DM al enkele jaren: het oprukken van de faits-divers bvb., een hele pagina over dat olifantje gisteren? (dit zou zelfs twee jaar geleden nog niet mogelijk geweest zijn). Het zou zeer interessant zijn om hierover eens een inhoudelijke, vergelijkende studie te maken. De krant wordt inhoudelijk meer en meer in de richting van HLN geboetseerd; de keuze voor jongere, gewilliger en ja-knikkende journalisten (of is ,,broodschrijver'' hier meer op zijn plaats?) maakt volledig deel uit van die strategie. Oudere, minder buigzame rotten, of schrijvers met een eigenzinnige kijk die niet in deze verplattende journalistieke lijn passen, moeten eruit. De verhuis naar Kobbegem,...etc. Alle signalen wijzen in die richting, wat Yves Desmet ook moge beweren...

Van Thillo wil niet alleen kosten besparen; ik vermoed dat hij op termijn DM volledig wil laten opgaan in HLN.

Alleszins een mooi signaal van de freelance columnisten en opinieschrijvers. Het mag niet bij gemor blijven. Ook vanuit de lezershoek zou er iets moeten gebeuren... Facebook mijd ik als de pest. Waar loopt de actie?

De Morgen en Het Laatste Nieuws: zoek de verschillen

De Morgen en Het Laatste Nieuws: zoek de verschillen
http://www.indymedia.be/en/node/6862

Ik dacht me ter herinneren dat er hier nog ergens zo'n posting staat...

Wie een artikel voor de

Wie een artikel voor de website van hln "schrijft" (copy/paste van de newswire) kan in de editor meteen een kopie aanmaken, eventueel de titel of de tekst aanpassen en direct op demorgen.be plaatsen. Hetzelfde geldt voor de franstalige tegenhangers 7sur7 en infomonde, die opgezet zijn om adverteerders een nationaal platform te bieden.

Al praktisch van dag 1 De

Al praktisch van dag 1 De Morgen lezeres - wat me niet weerhoudt, om de laatste jaren bijna dagelijks ook eens naar 'krantenkoppen.be' te gaan kijken waar je een overzicht krijgt. En het is al een hele tijd dat ik met lichte misselijkheid moet opmerken dat De Morgen en HLN regelmatig met dezelfde koppen voor de dag komen, die even regelmatig ingaan tegen wat ik van De Morgen gewoon was. Het als vernieuwing aangekondigde deel genaamd WAX, ook ineens uit het niets opgedoemd, vind ik een klets in het gezicht van elke zich respecterende vrouw en iets dat ik nooit in De Morgen zou verwacht hebben. En een hele boel kleine veranderingen in toon, opvatting....Het gaat eigenlijk heel geleidelijk aan - tot het plots begint op te vallen, zoals nu...

han

Gepost door han
21.05.2009

Tags