Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ademloos heropent fijnstof debat in verband met het Lange Wapper viaduct.

Ademloos heropent fijnstof debat in verband met het Lange Wapper viaduct.

Een infosessie met aansluitend een publiek debat dat drie uur geduurd heeft in 10 minuten samenvatten is onmogelijk zonder aan de objectiviteit afbreuk te doen. Mijn kort filmverslag omvat dan ook enkel de medische aspecten die door dr. Goethals en dr. Nemery werden behandeld.

Ik raad alle geïnteresseerden aan de totaliteit van de avond te bekijken via onderstaande link :

http://www.paulsmets.be/fijnstofdebat12meiKort.html

Zie je geen videospeler? Kijk dan even na of:

  1. De Flash-player (versie 9) is geïnstalleerd op je computer. De player kan je gratis downloaden op http://www.adobe.com/products/flashplayer/.
  2. Javascript is geactiveerd in je browser.

Download: kortBis.mp4  (51.94 MB)

Politici, zowel als ingenieurs van Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel laten zich (mis) leiden door wetenschappelijke metingen en conclusies in Milieu Effecten Rapporten die geen correct beeld geven van de effecten van fijn stof op
de gezondheid op lange termijn, mede doordat de techniek van deze metingen jaren tot decennia achterop lopen tegenover de stand van zaken in de medische wereld.

° Dr. Marc Goethals, cardioloog aan het OLV ziekenhuis van Aalst, geeft talrijke voorbeelden hiervan waaronder misschien het meest frappante: zet je wagen in je garage met draaiende motor en tape alle kieren dicht. Je zal geen toename van fijn stof meten (omdat dit pas na lange tijd in de atmosfeer samen klit) maar je sterft ondertussen wel door CO2 vergiftiging.

Ook (achtergrond) lawaai - dag en nacht- is schadelijk ; zelfs al denken we dat het ons niet stoort. Iedereen die eraan blootgesteld wordt heeft een sterk toegenomen risico op hart-en bloedvaten ziektes. Dat risico vergroot naarmate je dichter bij een autostrade of een drukke ringweg woont. Maar je valt er niet meteen van dood, en dus ontsnappen de cijfers aan de dagelijkse berichtgeving.

° Prof. dr. Benoit Nemery, fijnstof specialist verbonden aan de KULeuven, toont aan dat de Benelux de regio met de grootste vervuiling door fijnstof is in heel Europa. Binnen België behoort Antwerpen tot de top 3 der "hot spots". Na 4 maanden zaten we dit jaar al over het aantal dagen dat getolereerd wordt om de norm te mogen overschrijden gedurende heel 2009. De door Europa voorgeschreven richtnormen zullen we nooit behalen!

Zijn conclusie is duidelijk: je bouwt geen ringweg midden door een druk bevolkt gebied. Wel een tunnel die meteen alle geluidsproblematiek oplost en bij gebruik van luchtzuiveringsinstallaties ook de fijnstof en CO2 uitstoot filtert.

Het Lange Wapper project werd enkel geconcipieerd als mobiliteitsoplossing waarbij leefbaarheid van een stad en volksgezondheid een derderangs factor zijn.

° Manu Claeys van stRaten generaal geeft een duidelijk overzicht van de ARUP Sum studie zoals die werd voorgesteld aan onze nationale en lokale politici. Het voorstel van stRaten generaal om i.p.v. een viaduct een tunnel te bouwen blijkt helemaal niet duurder te zijn. Wel heel wat milieu- en mensvriendelijker.
Het publiek ziet duidelijk de kolossale verbreding van de R1 o.a. ter hoogte van het sportpaleis om de op- en afritten van het Lange Wapperviaduct een plaats te geven.

° Peter Verhaeghe, eveneens van stRaten generaal, werpt een licht op de vervolgstudie die momenteel door ARUPSum wordt gemaakt in opdracht van de Vlaamse regering .

Er blijkt in geen enkel dossier ook maar één wetenschappelijk gefundeerd argument te staan waarom er precies in Oosterweel een knooppunt zou moeten komen. Een bijkomende haven-ontsluiting kan dus elders komen te liggen: veiliger en goedkoper.

Hij geeft ook overtuigend aan dat je beter het verkeer in zijn totaliteit kan scheiden in functie van zijn bestemming.
Eerder dan personen- en vrachtvervoer elk een andere route te laten nemen, zoals in het B.A.M. tracé. Deze laatste optie waarbij personenwagens weliswaar gratis gebruik maken van de Kennedytunnel maar dan wel 8 km omweg moeten afleggen is noch voor de Antwerpse chauffeur van een personenwagen beter ( wegens meer benzineverbruik ) noch voor het milieu. Wèl voor de maatschappij die tolgelden zal gaan innen voor e.g. de vrachtwagens die uit Gent komen en die dan helemaal via het Noordkasteel en het sportpaleis over de R1 worden omgeleid om uiteindelijk de E19 richting Brussel te bereiken.

° Verder kent de avond nog een geanimeerd debat.
Woordvoerders van de B.A.M. verdedigen de in hun ogen enig mogelijke versie via het Lange Wapper viaduct.

Manu Claeys en Peter Verhaeghe vragen dat de B.A.M., wanneer ze in de pers botweg de voorstellen van stRaten generaal van de kaart vegen, daar a.u.b. ook het cijfermateriaal zoud bijvoegen opdat uit de constructieve dialoog een betere oplossing zou kunnen komen.

Groen! kondigt aan dat ze een klacht zullen indienen tegen de bouwaanvraag voor het Lange Wapper viaduct.

Manu Claeys vraagt aan de B.A.M. om de plannen vrij te geven waaruit zou blijken dat her incorporeren van de huidige Singel in de R1 niet tot een verbreding van deze laatste zou leiden, zoals de B.A.M. beweert.

In het bijzonder wil ik de schrandere opmerking vanuit de zaal aanhalen waarbij iemand de vraag stelt :kan het huidige consortium van bedrijven aan wie de aanbesteding werd toegewezen, wel een geboorde tunnel bouwen?
De woordvoerder van Noriant had toen de zaal al lang verlaten, maar het antwoord...laat zich raden.

° Wim Van Hees, woordvoerder van Ademloos sloot af met de gedachte dat de Antwerpenaar al jaren bestookt wordt met de mantra "de Ring moet dicht". En dat zulks verlammend werkt om te denken.
Hij roept de B.A.M. dan ook op hun "therapeutische hardnekkigheid" te staken , en mee te werken aan een opbouwende dialoog.

Inderdaad, de Ring moet dicht, maar dan wel door een overkapseling van de bestaande R1 waar mogelijk en door nieuwe tracés onder de grond te stoppen.

De Antwerpenaar weet wat hem en haar te doen staat op 18 oktober.