Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Interview met Rudi Delarue, Directeur Internationaal Arbeidsbureau in Brussel

Interview met Rudi Delarue, Directeur Internationaal Arbeidsbureau in Brussel

delarue.jpg
Mijnheer Delarue, u bent de Directeur van het Verbindingsbureau van de IAO (internationale arbeidsorganisatie) te Brussel, u vertegenwoordigt de IAO bij de Europese Unie en de Benelux. U kent deze Conferentie goed, daarenboven hebt u een ruime Europese ervaring aangezien u gewerkt hebt binnen de Europese Commissie. Wat zijn - vanuit uw specifieke ervaring- uw verwachtingen van deze IAO Conferentie?

MD: Het zou heel belangrijk zijn dat het Global Jobs Pact een daadwerkelijke invloed kan uitoefenen op al de herstelplannen, niet alleen binnen Europa, maar ook buiten Europa. Want als die herstelplannen buiten Europa er komen en als die sociaal goed omkaderd zijn, is dat ook in het belang van Europa. Dus wat hier gebeurt is van belang zowel voor de geïndustrialiseerde landen als voor de ontwikkelingslanden.

In welke zin is dat belangrijk voor Europa?

MD: Omdat ten eerste alle Europese landen lid zijn van de IAO. De besluiten die hier dus vastgelegd worden, worden ook teruggekoppeld naar de Europese Unie en in het Europees beleid. Ten tweede, is Europa ook meer en meer een actor op de wereldscène. Europa treedt op via ontwikkelingssamenwerking, via akkoorden met China, met India, met ontwikkelingslanden ook. En als die elementen hier in een gemeenschappelijke tekst staan, dan is dat een tekst die ook kan gebruikt worden in het gesprek, in de samenwerking met die landen. Dan is het geen Europees model dat opgedrongen wordt maar het gaat dan om iets dat de consensus heeft van alle landen, en hun werkgevers en hun werknemers.

Wat hebben de werknemers in België concreet aan de resultaten van zo’n grote internationale conferentie met 4000 vertegenwoordigers en 182 landen?

MD: Wel soms gaan de besluiten over heel concrete dingen. Een nieuwe Conventie of Aanbeveling kan heel concreet ingrijpen op een welbepaald aspect. Bijvoorbeeld de Conventie over de Zeelieden die twee jaar geleden goedgekeurd is, is direct van belang. Ook de Conventies over veiligheid en gezondheid op het werk, die kunnen een positieve invloed hebben, ook in België.

Een tweede punt is dat een aantal beleidsdocumenten, zoals bijvoorbeeld over de crisis, of over de Verklaring rond Waardig Werk, ook nuttig zijn in België want Waardig Werk is een uitdaging, een doelstelling voor alle landen in de wereld. De vertrekpositie kan verschillend zijn maar de doelstelling is voor alle landen duidelijk.

U bent officieel de Directeur van het Regionaal Bureau in Brussel van de Internationale Arbeidsorganisatie. Wat zijn vanuit uw mandaat uw doelstellingen in dit grote verhaal als u hier komt, vanuit dit “Brussels” perspectief?

MD: De belangrijkste uitdaging is voor mij dat in het intern EU- beleid (bijvoorbeeld vrij verkeer van diensten, vrij verkeer van personen, de Internationale Arbeidsnormen…) volledig opgenomen en gerespecteerd worden. Dat men zich ook bewust is van het grote belang, want Europa kan die dingen niet zomaar alleen organiseren, maar moet terugkoppelen naar internationale teksten.

Tweede punt is dat het Europese externe beleid in al zijn facetten, Waardig Werk als deel van de sociale globalisering opneemt in concrete acties, in handelsakkoorden, in de uitvoering van handelsakkoorden, in externe hulpprogramma’s en in akkoorden over bijvoorbeeld technische bijstand. Dat zijn dingen die elke dag moeten effectief vertaald worden. Het staat nu op papier, de politieke documenten hebben het al voorzien, maar om dit vertaald te krijgen, in overeenkomsten en programma’s, is voor ons echt een belangrijke uitdaging. Ook de band tussen crisis, herstel en vergroening van de economie met bijvoorbeeld groene jobs is belangrijk. Dat is ook een taak waar wij proberen in Brussel mee aan de kar te duwen.

U weet dat de verwachtingen enorm groot zijn hier, ook door die vraag die er gekomen is van de G 20 om de resultaten van de Conferentie naar die instantie terug te koppelen. Denkt u dat de verwachtingen zullen ingelost worden?

MD: Wel, misschien gaat het geen echt Pact worden zoals wij dat kennen (een Generatiepact of een Solidariteitspact van na de oorlog, waarbij de grondvesten van de Sociale Zekerheid gelegd werden) , maar het kan wel een heel belangrijke handleiding worden om de sociale dimensie en de werknemersdimensie in de crisispakketten - zowel in de ontwikkelingslanden als in de geïndustrialiseerde landen - beter aan bod te laten komen. In die zin - en ongeacht de gedetailleerde uitkomsten van deze Conferentie - is het feit dat zo’n tekst bestaat en aangenomen wordt, een gegeven dat de werknemers zeker kunnen gebruiken om het sociaal aspect te verbeteren.

Stephan Galon en Isabelle Van Hiel

ABVV-delegatie-IAO

Gepost door ABVV-delegatie-IAO
17.06.2009

Tags