Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Blog / IAO

IAO 98ste zitting – Comité voor gendergelijkheid

Nabeschouwingen bij een leerrijk en zinvol debat over het nut van gendergelijkheid in tijden van economische crisis

Lees meer / 0 comment(s)

Interview met ABVV Voorzitter Rudy De Leeuw

Beste Voorzitter, beste Rudy, u bent hier vandaag tussengekomen in de plenaire vergadering van de Conferentie van het IAO. U hebt de teksten geanalyseerd, en heel wat gesprekken gehad. Wat is uw spontane reactie op gans dit gebeuren hier?

Lees meer / 0 comment(s)

Interview met Guy Ryder - Algemeen secretaris van het Internationaal vakverbond - IVV


Guy RYDER

A First question. What is your opinion about the evolution of this Conference and its outcomes?

Lees meer / 0 comment(s)

Gesprek met Jan De Preter, permanente vertegenwoordiger van België bij de IAO

DSC00759.JPG
Jan De Preter

Kan u uw functie en uw opdracht iets meer omschrijven?

Lees meer / 0 comment(s)

Toespraak ABVV Voorzitter Rudy De Leeuw op de IAO-conferentie in Genève


Toespraak ABVV Voorzitter Rudy De Leeuw, in naam van de Belgische werknemersvertegenwoordigers op de plenaire zitting van de IAO-conferentiein Genève, 18 juni 2009

 

Lees meer / 0 comment(s)

Interview met Rudi Delarue, Directeur Internationaal Arbeidsbureau in Brussel

delarue.jpg
Mijnheer Delarue, u bent de Directeur van het Verbindingsbureau van de IAO (internationale arbeidsorganisatie) te Brussel, u vertegenwoordigt de IAO bij de Europese Unie en de Benelux. U kent deze Conferentie goed, daarenboven hebt u een ruime Europese ervaring aangezien u gewerkt hebt binnen de Europese Commissie. Wat zijn - vanuit uw specifieke ervaring- uw verwachtingen van deze IAO Conferentie?

Lees meer / 0 comment(s)

IAO speelt belangrijke rol in bestrijding crisis

15 juni, vandaag start de IAO “Summit on the Global Jobs Crisis”. Gedurende drie dagen bespreken staats- en regeringsleiders en vertegenwoordigers van internationale organisaties de rol van de IAO bij de bestrijding van de crisis en de noodzaak van een Global Jobs Pact.

Lees meer / 0 comment(s)

Interview op de Internationale Arbeidsconferentie in Genève met Pierre-Paul Maeter, Voorzitter van het Directiecomité van de FOD

DSC00521.JPG

Mijnheer Maeter, u bent als één van de hoogste Belgische ambtenaren hier in Genève op de 98te conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Waarom bent u hier?

Lees meer / 1 comment(s)

Swaziland: Conventie 87, vakbondsvrijheid

Stakende arbeiders worden afgedankt en zijn het mikpunt van brutale gewelddaden van de “veiligheidsdiensten”.
Al jaren wijst de commissie van Deskundigen gedetailleerd op de wetten die niet overeenstemmen met conventie 87. De regering doet er niets aan, ondanks de technische bijstand die de IAO biedt.

De minister van koning Mswati III van Swaziland hult zich in een maagdelijke onschuld en ontkent de overdreven beschuldigingen over de zogenaamde gewelddaden. Hij geeft een veel te lang en veel te gedetailleerd mondeling verslag over veel te veel “actie-incidenten”.

Lees meer / 0 comment(s)

Kuwait: Overeenkomst 111, discriminatie

Sommige wetten sluiten beroepen uit voor vrouwen. Er wordt gediscrimineerd op basis van ras, kleur en afkomst. Huispersoneel , in het bijzonder vrouwen en migranten, zijn het grootste slachtoffer.

De regering geeft, bij gebrek aan een schriftelijk ingediend verslag aan de commissie van de Deskundigen, mondeling informatie en legt een beknopt verslag ter plaatse neer. De procedure laat dat toe, maar die informatie kan uiteraard niet door de Deskundigen nagekeken worden.

Lees meer / 0 comment(s)

Peru: Conventie 169, inheemse volkeren

Deze conventie is van toepassing op volkeren die zich door sociale, culturele en economische omstandigheden onderscheiden van de andere inwoners en die zich laten leiden door hun gewoonten en hun tradities.

Om te beginnen is er in Peru verwarring over de definitie van “inheemse volkeren” en dus over voor wie de conventie van toepassing is. Dat heeft uiteraard gevolgen, bijvoorbeeld voor de dotatie aan instituten en mechanismen en voor het recht op inspraak waarin de conventie voorziet ten behoeve van de inheemse volkeren.

Lees meer / 0 comment(s)

Italië: Conventie 143, migranten

Ondanks de wetten over de rechten van de mens, de discriminatie en de organen om één en ander te controleren, blijven immigranten gediscrimineerd en zijn de inbreuken op hun fundamentele rechten wijd verspreid.

“Sans papiers”, zeker als ze uit Afrika, Oost-Europa en Azië komen, worden slecht behandeld, hun lage lonen worden veel te laat betaald. Lange werkuren en dwangarbeid waarbij een deel van het loon wordt ingehouden als betaling van een overbevolkt logement.

Lees meer / 0 comment(s)

Panama: Conventie 87, vakbondsvrijheid

Het Internationaal Vakverbond meldt ernstige geweldplegingen tegen de vakbondsleiding.

In Panama kan er maar één vakbond in een afdeling actief zijn en mag je er met minder dan 40 werknemers geen oprichten. Wil je lid zijn van het bestuur van de bond, dan kan dat alleen met de Panamese nationaliteit. Staken is gereglementeerd en in de eerste twee jaar van een onderneming moet die geen collectieve arbeidsovereenkomst sluiten.

Lees meer / 0 comment(s)

Iran: Overeenkomst 111, discriminatie

De klachten zijn niet nieuw. Al in 2006 (en vorig jaar) werd het dossier in de Normencommissie besproken. Maar de Iraanse regering heeft nog altijd niet de gevraagde informatie gegeven, noch maatregelen getroffen om de discriminatie, vooral van vrouwen, te elimineren.

Meisjes en vrouwen hebben nog altijd veel minder kans op opleiding en dus op werk. De regering verschuilt zich achter “culturele, historische, religieuze en economische redenen” om één en ander goed te praten.

Lees meer / 0 comment(s)

Venezuela: overeenkomst 87, vakbondsvrijheid

De commissie van deskundigen verwijt de bolivariaanse republiek van Venezuela al meer dan acht jaar dat het parlement nog steeds geen wettelijke initiatieven heeft genomen om de vrijheid van vereniging te garanderen. Ook de “Conseil national électoral” blijft zich moeien in de syndicale verkiezingen.

Lees meer / 1 comment(s)

Interview met Magnus M. Norodahl van de IJslandse vakbond

DSC00505.JPG

Why is it important for you to be here at the ILO Conference?
“For me as an Icelander it’s very important to be here because what’s going on in the world really matters for the workers in Iceland. That’s the same for all the representatives who are here.
It is also important because like we say, if you get a cold in the USA, you get a pneumonia in the rest of the world. The financial and economic crisis and the responses on that crisis are a main issue here.”

Lees meer / 0 comment(s)

Committee of the Whole vordert langzaam, maar zeker

Op 8 juni vonden de laatste sessies plaats van de panelgesprekken in het Committee of the Whole. De dag erna kregen alle delegaties nog eens de kans om zich uit te spreken over de resultaten die het comité zou moeten bereiken. Dat het Tjechische voorzitterschap het moeilijk heeft met zijn rol als spreekbuis van de EU, bleek nog maar eens toen België moest tussenkomen om het Tjechische standpunt te nuanceren.

Lees meer / 0 comment(s)

Myanmar: Overeenkomst 87, vakbondsvrijheid

Nog eens Myanmar! Zaterdag de speciale zitting naar aanleiding van de Conventie over dwangarbeid en vandaag het ook al aanslepende verbod om vrij, internationaal erkende vakbondsrechten uit te oefenen.

Al jaren een loodzwaar dossier: moord, aanhouding, gevangenis, foltering zijn schering en inslag. Voor de meest elementaire vakbondsactiviteiten worden syndicalisten jarenlang opgesloten. De Deskundigencommissie eist dan ook de onmiddellijke vrijlating van deze vakbondsmiltanten en maatregelen van de regering om de vrije organisatie van werknemers- en werkgeversorganisatie te waarborgen.

Lees meer / 0 comment(s)

Wit-Rusland: Conventie 87, vakbondsvrijheid

Belarus, Wit-Rusland, vroeger een deelstaat van de Sovjet-Unie, is vaste klant in de verslagen van Amnesty International en van de Commissie van de Normen. De regering steekt stokken in de wielen van degenen die een vrije vakbond willen oprichten, belet stakerspiketten en vakbondsvergaderingen en verbiedt stakers om buitenlandse financiële hulp te ontvangen.

Lees meer / 0 comment(s)

Mauretanië: Conventie 100, gelijke beloning

Sinds ongeveer 20 jaar stagneert het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt (nauwelijks 27%) en bovendien blijft de helft er van in de landbouw te werken. En ‘natuurlijk’ verdienen ze maar gemiddeld 60% van het loon van de mannen. Antwoord op de vragen van de commissie geeft de regering van Mauretanië niet.

Lees meer / 0 comment(s)