Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Een kijkje in het Klimaat Actie Kamp

Een kijkje in het Klimaat Actie Kamp

Hoe gaat het eraan toe op dit kamp ?
Ontspannen, maar weldoordacht en grondig gepland. Het is duidelijk dat de organisatoren niet aan hun proefstuk toe zijn. Een hondertal mensen herberg je niet zomaar, er moeten duidelijke praktische afspraken gemaakt worden qua hygiëne, voeding, taakverdeling. Ook de workshops vragen voorbereiding. De hele kampweek heeft een zeer gevuld programma, met enkele actie-dagen.

Enkele - fotografie wordt er aan banden gelegd - beelden.

DSC0335.jpg
DSC0317.jpg
DSC0318.jpg

Energie wordt op het kamp opgewekt door foto-voltaïsche panelen...

DSC0321.jpg

... of door trapkracht.

DSC0320.jpg

Grootkeuken in het veld. Het rook en zag er zeer lekker uit.

DSC0323.jpg

Uitwerpselen worden niet zomaaar in de grond geloosd maar gefilterd en in een tank gestockeerd.

DSC0325.jpg

Ook afvalwater wordt op een natuurlijke wijze gefilterd voor het aan de natuur teruggegeven wordt. Hier is men nog volop bezig de loodgieterij daartoe in orde te krijgen.

DSC0327.jpg
DSC0328.jpg

De avondfile voor de voedselbedeling
(nota : deze windmolen behoort niet toe aan het kamp)

DSC0329.jpg

Bakken vol lekkere gezonde voeding.

DSC0313.jpg

Doel van de actie op vrijdag. Hier worden steenkool gestockeerd die steenkoolcentrales bevoorraden. Zulke centrales geven een massale uitstoot die bedreigend is voor het klimaat.
Daarenboven geeft deze opslagplaats bij stevige wind een koolstofvervuiling in het nabijgelegen dorp Berendrecht.