Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Hebben kinderen die leven onder de ring in Antwerpen, bij 80dB en meer, gelijke kansen ...?

Hebben kinderen die leven onder de ring in Antwerpen, bij 80dB en meer, gelijke kansen ...?

Hebben kinderen die moeten leven, studeren, spelen en slapen rond de ring in Antwerpen, bij 80dB en meer, gelijke kansen ...dan kinderen die in de groene rand ten noorden van Antwerpen leven.

Wij gingen op pad met de decibelmeter en kregen een uitnodoging van een buurtbewoonster. Kom eens luisteren hoe wij hier wonen.

Er wordt aan gewerkt.

Dezelfde meting is al uitgebreid door de Vlaamse overheid gedaan.
Dit gebeurt volgens een EU norm en mits een aantal veronderstellingen. Een factor die er niet inbegrepen is is de bouw en isolatie van woningen. (Men kan moeilijk bij elke woning gaan aankloppen) Dit kan zowel meer als minder opleveren en is zeker ook gerelateerd aan inkomen en sociale status. Maar deze cijfers zijn zeker een degelijke referentie.

Voor het autoverkeer: (voor spoor en lucht zijn er volgens EU voorschrift apparte cijfers die veel lager zijn)
Het gaat over volgende oppervlakre en aantal mensen:
>55db - 1.158 km2 - 681.800 personen
>65db - 327 km2 - 298.200 personen
>75db - 87 km2 - 33.600 personen

Er is zelf een mooi kaartje beschikbaar:
http://www.wegen.vlaanderen.be/documenten/geluidskaarten/

De Vlaamse overheid 'werkt' aan de problemen en zou een van de maanden met een 1ste set actieplannen afkomen. Wat dat voor de Eeckhovelei ed gaat betekenen kan wel interessant worden. Dezelfde overheid plant daar een verdubbeling van het verkeer en een uitbreiding zodat mensen in Merksem en Antwerpen Dam en anderen hier ook van kunnen genieten.

Wat bedoeld wordt met eraan werken is dus niet erg duidelijk maar waar men wel heel fanatiek voor de belangen van (buitenlands) kapitaal ijvert. Dixit het geplande dictaat zou het kind en zieken(de EU heeft daar ook regels voor) probleem opgelost worden door verwijderen van kinderen uit de omgeving. K&G zoekt al naar opvang.

Een 10 jaar geleden zijn er al doelen gesteld, toen ging het om 31% van de bevolking overdag en 24% snacht. Men plande om tegen 2007 dit terug te brengen tot 20%. Vandaag is het resp 34% en 31% geworden, een kleine mislukking dus. maar niet getreurt binnen 10 jaar (2020) plant men 15%. 50% moet dus echt wel te halen zijn.

Het geluidsniveau (db) is niet de enige factor die meespeelt. Al vermeld is de staat van de woningen (welke dikwijls omgekeerd is aan het nut dat het zou hebben). Ook de persoon zelf kan heel verschillend reageren. Dit door natuurlijk de gehoorkwaliteit (kinderen) maar mensen zijn er ook verschillend gevoelig voor (Highly Sensitive Person).

Wat hier niet is in inbegrepen zijn andere vormen van geluidshinder. Zo wordt subjectief buren en straatlawaai op de helft van de verkeershinder geschat. Handel en industrie is ook de helft. Cafee, dancings, evenementen en dergelijke is goed voor een vierde. Zeker niet dezelfde verhouding als men er aandacht aan besteed en nog minder qua repressie.

En er wordt nog neit gewerkt

Dat het altijd nog erger kan heeft de Franse firma Vinci nog laten voelen. Waar een normale mens nog geen vergunning krijgt voor een luivel had deze gigant een bouwvergunning gekocht om het verkeerslawaai op de Eeckhovelei te doen verdwijnen.
Het zou overstemt worden door een betoonmachine die dagelijks
heel gezellig tonnen beton zou verwerken.

Na buurtprotest en als reclame in de opgestarte BAM campagne (van een paar miljoen die naar eigen zeggen de mensen slecht en te weinig informeert) heeft men deze vergunning nu ingetrokken.

Of dit nu enkel tot 18 oktober is of definitief id niet zeker.