Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Antwerpen - 56 € per week om niet op straat te sterven.

Antwerpen - 56 € per week om niet op straat te sterven.

In Antwerpen ,deze mooie Stad, is alles mogelijk. Zoals een OCMW dat halsstarrig de wet blijft overtreden. De rechten van de daklozen aan haar laars lapt, ondanks acties van straatbewoners en aanmaningen van de controlerende Federale administratie. Kan u als alleenstaande zwerver met 8 € per dag overleven ? De plaatselijke voorzitster van het OCMW, tevens Schepen van Sociale Zaken Monica De Coninck (sp.a) meent van wel. In plaats van de uitkering waarop ze recht hebben, geeft het Antwerpse OCMW vele een “vergoeding” van 56 € per week. Het Daklozen Aktie Komitee (DAK) en haar Waalse en Brusselse vrienden pikken dit niet. Op Vrijdag 25 september voeren ze – opnieuw – actie. (1)

Onwettelijk OCMW.

Arm zijn is niet goedkoop. Straatbewoners, daklozen overleven niet van de dauw. De hulpverlening is beperkt en ook daarvoor moeten ze veelal betalen. Het zijn ogenschijnlijk kleine bedragen. De opvang De Biekorf in Antwerpen; 2,5 € per nacht. Men bedelt er voor. Ergens een warme maaltijd; 1,5 €. Groot brood ? Toch snel 1,75 €. Dokter, apotheker, ziekenhuis ? Onbetaalbaar. Je raakt er niet eens binnen. Ticket De Lijn; 1,5 €. Je sjokt de hele dag rond en hebt het koud. Je bezwijkt en koopt een koffie plus frieten… Voor je het beseft is je dagelijks budget van 8 € er aan. De vicieuze cirkel van extreme armoede en sociale uitsluiting zet zich door. In “de goot” geraken is makkelijker dan vele denken. Er uit ontsnappen…

Straatbewoners, straathoekwerkers, vrijwilligers die ondermeer met kraakpanden een oplossing trachten te vinden voor deze ellende moeten het dagelijks horen: “Maar er bestaat toch hulp voor deze mensen, mijnheer,madame ! Willen ze wel hulp ? Het OCMW…”. Daklozen zijn geen vrolijke flierefluiters. Ze raakten in deze situatie door een veelal onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden. Faillissement, scheiding, ziekte, werkloosheid, isolement,… Welvaartmaatschappij ? Sociale zekerheid voor iedereen ? Maak je geen illusies. Ze willen wel degelijk “hulp” en hebben daar recht op. Niemand zal ontkennen dat het bieden van deze rechtvaardige hulp in deze harde wereld een harde job is. Zij die - zoals in Antwerpen het Daklozen Aktie Komitee (DAK) – zeer dicht bij de straatbewoners staan, weten tevens dat de overheid, het OCMW op een onwettelijke, schaamteloze wijze met de rechten van de straatbewoners speelt. (2)

Een “vergoeding”…

Philippe De Craene is vrijwilliger en ervaringsdeskundige Coördinator van het DAK. Hij organiseert samen met de Waalse en Brusselse organisaties van het Belgisch Gemeenschappelijk Daklozen Front – Front Commun SDF op vrijdag 25 september de manifestatie “Stop 56 €” aan de hoofdzetel van het Antwerpse OCMW, Mechelseplein. Van 15 tot 17 uur.

Philippe: “In Antwerpen krijgt een groot aantal daklozen, die door een beslissing van de Raad van het OCMW het leefloon toegewezen kregen, niet het wettelijk bedrag uitbetaald van 711,56 € per maand als alleenstaande, of van 474,37 € als samenwonende. In de plaats daarvan krijgen ze een “vergoeding” van 56 € per week. Dat is zeer weinig om mee rond te komen, quasi onmogelijk”.

Wat gebeurt er met de rest ? Philippe: “Dat is onduidelijk. Zonder akkoord van de meeste daklozen zou dat “gespaard” worden voor een betere toekomst. Ondertussen zinken deze straatbewoners verder weg in het isolement. Geloof me, er zijn er zeer vele bij zoals jij en ik, die een job en gezin hadden of een kleine zaak. Het kan iedereen overkomen, het gaat niet om “marginale criminelen” die “schuldig” zouden zijn aan hun lot. De herfst, de winter zijn op komst. Herinner je de voorbije zeer koude winter toen het Antwerpse OCMW totaal mislukte bij de opvang van straatbewoners”.

De Coninck kreeg aanmaningen !

Philippe: “Het DAK en het Gemeenschappelijk Daklozen Front – Front Commun SDF kregen in het verleden al gelijk in deze zaak. Het Antwerpse OCMW moet de hele uitkering betalen, niet wekelijks, in stukjes en onvolledig. De huidige praktijk is onwettig en dat weet voorzitster De Coninck best. We vragen ons af wat er met die “spaargelden” gebeurt. Voor wie de interest is die een dakloze zou hebben wanneer hij/zij bij een bank spaarde.”

Deze onwettelijke maatregel wordt niet verborgen door het OCMW: Philippe: “Neen, hij staat in het vademecum van de organisatie. Citaat:’Een dakloze klant ontvangt een vergoeding van 12,50 € of

8 € per dag, al naargelang de leefcategorie die wordt toegekend. Deze vergoeding wordt uitbetaald per week, per 14 dagen of per maand’.

Jullie schakelden de inspectie in ? Philippe: “In 2007, na acties van het Front in Antwerpen, stopte het OCMW met deze betwiste maatregel. Maar begon later opnieuw. Op 31 maar 2009 schreef het Front een brief naar Minister voor Maatschappelijke Integratie Maria Arena met de vraag om de inspectie te sturen. Staatssecretaris Jean Marc Delizée (PS) nam het dossier op en schreef op 7 juli 2009 een brief naar de Antwerpse OCMW voorzitster, Monica De Coninck, waarin hij haar aanmaant de wet uit te voeren.”

Dossiers van slachtoffers.

Philippe: “Wij bespraken deze affaire onlangs uitgebreid op het kabinet met Delizée. Tengevolge een regeringsherschikking werd hij vervangen door Philippe Courard (PS). Op dinsdag 22 september 2009 werden in het kader van de jaarlijkse controle van het OCMW van Antwerpen, door het Ministerie van Maatschappelijke Integratie, de dossiers opgevraagd van verschillende cliënten die slachtoffer zijn van de 56 € regel. Het DAK kon die overhandigen. We bijten ons vast in deze zaak en hebben steun van de Federale Administratie en Inspectie. We gaan vrijdag voor de hoofdzetel van het OCMW aan het Mechelseplein op straat actie voeren”.

Actie dus ? Philippe: “Juist, samen met onze Franstalige vrienden en simpatisanten. Wat de Opel arbeiders kunnen, doen ook wij. Over de grenzen heen samenwerken. Dat gebeurt met het Gemeenschappelijk Daklozen Front – Front Commun SDF al dertien jaar. Ik Luik bestond een gelijkaardige maatregel als nu nog in Antwerpen. Mede door onze gezamenlijke acties werd die daar definitief afgeschaft. Door deze vorm van verzet blijven we de weerstand van uit de basis opbouwen. Er is behoefte aan strijdlust, niet aan de paternalistische gezapigheid die de armoede sector vooral in Vlaanderen blijft teisteren. De sociale gevolgen van de financieel-economische crisis zijn nog amper zichtbaar. Er komt een golf van werkloosheid en armoede op ons af. Kom vrijdag naar deze manifestatie en bereik mee dat in dit dossier van de 56 € een overwinning geboekt wordt !”

Armoedebeleid = veiligheidsbeleid.

Op zondag 18 oktober heeft in geheel Vlaanderen de jaarlijkse Dag van Verzet tegen Extreme Armoede Plaats. In Antwerpen in de Permeke bibliotheek aan het De Coninckplein, waar de sociaal uitgeslotenen met politierazzia’s opgejaagd worden. In Antwerpen is alles mogelijk, schaamt het Stadsbestuur zich voor niets. De in principe juiste opvatting dat de armen zélf het woord moeten nemen, in hun taal, met hun argumenten wordt hier die dag op een originele wijze ingevuld. “De armen” zullen veilig in “gespreksgroepen” opgeborgen worden om even later overdonderd te worden door een podium dat bulkt van de Schepenen, Gemeenteraadsleden en tutti quanti.

Klapstukken zijn Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) en de reeds vermelde Schepen en OCMW voorzitster Monica De Coninck. Juist zij die er in deze Stad maar niet in willen gelukken een menswaardig armoedebeleid te voeren. Die Antwerpen vorige koude winter berucht maakten wegens het afwezig zijn van elke hulp. Dat in tegenstelling tot o.a. Gent, Brussel, Luik,…

Het DAK neemt niet deel aan die Dag van zogenaamd Verzet. Aanwezig zal het wél zijn. Wellicht kan Monica De Coninck vanaf haar podium even uitleggen hoe het met die 56 € zit en waar al die “spaargelden” heen zijn. Wanneer moegetergde armen met rotte tomaten willen smijten, we zullen ze niet tegenhouden. Verzet je… Op de officiële pamfletjes die nu reeds voor die Dag verdeeld worden moet je met een vergrootglas naar de verantwoordelijke uitgever zoeken. Begrijpelijk, de man heeft zijn imago niet mee. Het is Tom Meeuws, ooit Groen!, waarna een blitzcarriére als “Directeur Integrale Veiligheid”. “Armoedebeleid = veiligheidsbeleid”…

“Samen Leven ?”. Poten af, het is Ons Léven ! Ons geld !

Tom Meeuws, hoeder van de GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties), de “deur-aan-deur-controles” in arme wijken, inspirator van de razzia’s,…Hij zal nu ook “18 oktober” in ongevaarlijke banen leiden. Die “Integrale Veiligheid” is ondertussen zo “integraal” dat ook armoede openlijk een veiligheidsrisico werd. Dat niet volgens “de normen” uitgedost zijn, “visuele overlast” heet in de GAS terminologie. Dat arrestaties verricht worden op basis van het uiterlijk en “houding”. Dat de politiek van de extreem rechtse populist en sex geobsedeerde Italiaan Berlusconi tegenover de armste, verdacht sterk ruikt naar plannetjes die in Antwerpen uitgebroed worden. En niet alleen in het VB. (3)

Met die 56 € zullen de armste inzake kledij en kapsel uiteraard nooit die norm halen. Eén troost; toen bleek dat de term “Integrale Veiligheid” en haar totale verwevenheid met de flikken té aangebrand rook, werd het: “Samen Leven !”. We verwachten dus voor 18 oktober van Monica De Coninck een simpele reactie: weg met die 56 € ! Het is Ons Leven ! Het is Ons Geld !

1 – Vorige actie - http://antwerpen.pvda.be/nieuws/article/daklozen-kloppen-ocmw-antwerpen-...

2 - Daklozen Aktie Komitee (DAK) – http://www.daklozenaktiekomitee.eu

- Front SDF” – http://frontsdf.be (Franstalige site van het Gemeenschappelijk Front mét Nederlandse vertaling).

3 - Enkele artikels die aantonen hoe armoede gecriminaliseerd wordt. In Italië, in België, in Europa.

“Berlusconi, illegalen en daklozen” door Jan Blommaert – http://www.indymedia.be/nl/node/33156

“Stop criminalisering straatbewoners” – http://www.indymedia.be/nl/node/33147

“Wie klopt daar op de deur? ’t Is razzia Fortuna !” – http://www.indymedia.be/en/node/32235