Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Nationale Volksuniversiteit verenigt mensen uit heel het land

Nationale Volksuniversiteit verenigt mensen uit heel het land

Een betrokken dialoog over ’Verloren rechten, herwonnen rechten?’ met zo’n 250 mensen uit heel het land, waarvan een groot deel ervaring heeft met armoede en uitsluiting. Dat was het resultaat van de nationale, tweetalige Volksuniversiteit op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede in het gemeentehuis van Etterbeek. Aansluitend gingen de deelnemers naar de ceremonie bij de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede op de Esplanade bij het Europees Parlement. Getuigenissen werden omlijst door een theatrale voordracht en zingende kinderen.

foto1.jpg

De gemeente Etterbeek stelde het gemeentehuis open voor de nationale Volksuniversiteit van de Vierde Wereld op 17 oktober. De ontvangst vond plaats in de hal.

foto2.jpg

De groepen van de Volksuniversiteit hadden de voorafgaande weken het thema voorbereid. Hun bijdragen kwamen aan bod in getuigenissen, affiches en dialoog. Ook de vertegenwoordigers van Doornik en Oostende (foto) vonden aandachtig gehoor. “Het was voor ons belangrijk dat mensen ons geholpen hebben met de talrijke contacten die nodig waren.” Zo getuigden twee militanten uit Doornik over de steun die ze kregen toen zij plots hun huis moesten verlaten en op straat dreigden te komen.

foto3.jpg

Vooraf gemaakte affiches waren steeds het startpunt van de dialoog over rechten. Recht op energie en recht op informatie bij ontslag bijvoorbeeld, riepen veel reacties op. “Recht op minimumernergie betekent niet dat mensen in alle gevallen stroom hebben”, merkte een medestander op.

foto4.jpg

Aan het einde van de Volksuniversiteit trokken de verslaggevers Alexis Deswaef, advocaat in Brussel en Kristel Driessens, lector aan de Universiteit van Antwerpen, enkele conclusies. Deswaef had het onder meer over de angst voor plaatsing van hun kinderen waaronder veel mensen in armoede gebukt gaan. Driessens kwam terug op het domino-effect: “Het verlies van een recht heeft vaak het verlies van andere rechten tot gevolg.” Wat kunnen wij doen om het domino-effect tegen te gaan? Die vraag kregen de deelnemers mee.

foto5.jpg

In een vurig betoog bij de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede bracht acteur Philippe Carbonez de oorsprong van het begrip Vierde Wereld in herinnering. Hij herhaalde de oproep van Dufourny de Villiers, ten tijde van de Franse Revolutie: een groot deel van het volk, hij noemde hen de vierde stand, leefde in erbarmelijke omstandigheden en hun lot liet de anderen in grote mate onverschillig.

foto6.jpg

Kinderen uit de gemeente Etterbeek zongen aan het einde van de ceremonie samen een lied: er is genoeg voor iedereen als we alles samen delen. De deelname van de kinderen verwees alvast naar 20 november 2009, de dag waarop het Verdrag van de Rechten van het Kind 20 jaar bestaat.

foto8.jpg

De uitvalsbasis, het Vierde Wereldhuis in Etterbeek, was op 17 oktober voorzien van spandoeken en lakens met knopen om de aandacht op de Werelddag te vestigen.

Meer info: http://www.atd-vierdewereld.be/