Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

“Een beest dat naar het slachthuis moet worden gebracht”

“Een beest dat naar het slachthuis moet worden gebracht”

Port-au-Prince - 28 oktober 2009 – www.avec-papiers.be – Een politieke crisis staat op het punt de regering van Michèle Pierre-Louis te laten vallen. De regering werd een dik jaar geleden gevormd, maanden nadat voormalig eerste minister Alexis de deur werd gewezen na de voedselrellen in april 2008. De huidige regering werd reeds verschillende malen op het matje geroepen door het parlement met betrekking tot de 197 miljoen dollar die vorig jaar uit het fonds Petrocaraïbe werden geput om het hoofd te bieden aan de schade die was toegebracht door de tropische stormen en orkanen die het land teisterden. Daarbij zou sprake zijn van ernstige corruptie.

Volgens sommige politici leken de documenten die eerder in het parlement voorgelegd werden ter verantwoording van de uitgaven op een “fotoalbum” dat geen uitsluitsel geeft over de besteding van de middelen. De eerste minister heeft in een 46 minuten durende radioboodschap dinsdag een aantal verwezenlijkingen opgesomd van haar regering en gesteld dat ze, vermits de uitleg die verschaft werd in het parlement niet volstaat, drie onderzoekscommissies zal aanstellen die voor eens en voor altijd duidelijkheid moeten brengen over de besteding van de fondsen. Ze benadrukte tevens met opgeheven hoofd door de voordeur naar buiten te zullen wandelen als dat nodig zou zijn.

Michèle Pierre-Louis is een nieuwkomer in de politieke scène. Ze was hoofd van verschillende organisaties en instellingen in het land en staat bekend als een goede kennis van de onvoorspelbare Président René Préval. Deze ontkent in alle toonaarden achter de beslissing van de senatoren te zitten die de regering in een buitengewone zitting hebben bijeengeroepen donderdag 29 oktober, maar is de laatste tijd geheel tegen zijn gewoonte in bijzonder communicatief geweest wat bij sommigen politici en commentatoren arwaan opwekt over zijn werkelijke ambities. In november 2010 zijn er algemene verkiezingen (lokaal, parlement, president) gepland.

Préval heeft onder andere de lokale overheden een tweetal weken geleden bijeen geroepen om het over gezondheidsvoorziening te hebben en er van geprofiteerd om de vertegenwoordigers van de lokale overheden te overhalen toe te treden tot een nieuw platform. Een platform dat steun krijgt vanuit verschillende politieke strekkingen, onder andere Lespwa, het platform waaronder hijzelf in 2006 verkozen werd en Fanmi Lavallas van ex-president Aristide. Hij heeft iedereen met stomheid geslagen door – tegen de wetgeving in – op een paar dagen tijd een nieuwe tijdelijke verkiezingscommissie aan te stellen. Ook een herziening van de grondwet heeft hij recent op de politieke agenda gedrukt. Hillary Clinton zou volgens de Miami Herald een gesprek hebben gehad met President Préval waarin ze haar bezorgdheid uitte over de recente ontwikkelingen en haar steun betuigde aan de regering. De President zou in datzelfde gesprek nogmaals ontkend hebben achter de schermen de buitengewone zitting bewerkstelligd te hebben.

Volgens Senator Lambert zou een 18-tal senatoren bereid zijn de regering morgen weg te stemmen, voldoende om de Pierre-Louis effectief naar huis te sturen. Onder hen een aantal Senatoren die pas beëdigd zijn na de Senaatsverkiezingen in april en juni dit jaar waarbij nog geen 12% van de stemgerechtigden kwam opdagen en waarbij verschillende onregelmatigheden zijn waargenomen. Senator Lambert verklaarde vandaag in een vurige boodschap op de radio dat de eerste minister “een beest is dat naar het slachthuis moet worden gebracht”.

Algemeen wordt verwacht dat de regering Pierre-Louis donderdag effectief wandelen wordt gestuurd. De grote vraag blijft welk alternatief er bestaat om Haïti naar de volgende algemene verkiezingen te loodsen zonder in een politieke impasse verzeild te raken. Préval regeerde reeds per decreet tijdens zijn eerste ambtstermijn in 1999 nadat hij het parlement ontbond.

Joris

Gepost door Joris
29.10.2009

Tags