Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Tijd dat we ook eens over de sociale crisis praten"

"Tijd dat we ook eens over de sociale crisis praten"

BRUSSEL -- Vandaag kwam een 5000-tal vakbondsmilitanten van de socialistische en liberale vakbond op straat voor meer werkzekerheid en bescherming van de werknemers. De militanten eisen een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Zo kunnen arbeiders ook genieten van dezelfde ontslagregeling als bedienden. We vroegen enkele betogers waarom ze op de betoging zijn, wat hun eisen zijn en of er niet al genoeg gedaan wordt door de overheid in deze crisistijd.

Joennathalie.jpg

Jo werkt in de Blokker en Nathalie in Brantano. Ze komen uit Bergen.
Jo: "De slogan van vandaag is werknemers zijn geen wegwerpzakdoeken. Soms voelen we ons inderdaad wegwerpzakdoeken. We voelen ook de crisis in ons bedrijf. Er is minder personeel en we moeten meer doen. We zijn nu met twee in de winkel en de eindejaarskoopjes komen eraan. De overheid moet meer naar de werkende mensen luisteren. De werknemers houden de economie draaiende. De overheid moet eindelijk ook eens iets voor ons doen."

Nathalie: "Veel werkgevers maken gebruik van de crisis om mensen te ontslaan. Waarom zou het vandaag geen goed moment zijn om te betogen? Elke dag is belangrijk als het om onze rechten gaat en onze toekomst. Ook bij ons is er steeds meer werk dat we moeten uitvoeren met minder mensen. Tijdelijke en zieke werknemers worden niet meer vervangen. De overheid mag dan al zeggen dat ze geld in de economie steken, ik vraag me af: in welke economie dan? Wij zien het niet. Wij zijn de economie en niet zij. De overheid moet naar de mensen luisteren en realiseren dat iedereen de crisis voelt. Het is niet logisch dat altijd dezelfde mensen moeten betalen."

Mario.jpg

Mario is delegee en werkt al 20 jaar bij Opel
"We zijn hier vandaag om te laten zien dat de werkende mens niet moet opdraaien voor de crisis. Ook binnen Opel dreigen binnen dit en een paar maanden veel ontslagen. De meesten zijn nu op technische werkloosheid. We werken een 5 à 6 dagen per maand. Er is veel onzekerheid. Elke week beloven ze ons meer duidelijkheid maar het blijft afwachten. We weten dat we met Opel maar een gegarandeerde toekomst hebben tot half 2010. Dat komt alsmaar dichterbij."

"Wij vragen aan de overheid om de kosten van de crisis eerlijk te verdelen. We vragen dat ze die mensen belasten die goed verdienen. Verder vinden we het niet kunnen dat ook bedrijven die dividenden uitkeren inleveringen kunnen vragen van de werknemers. Daar moet een halt aan geroepen worden. De crisismaatregelen die tijdelijke werkloosheid toeliet voor bedienden is een tijdelijke oplossing die de overheid heeft ingeroepen. Maar we zien dat de werkgevers die misbruiken."

Geatan.jpg

Gaétan Lecharle is delegee in de Delhaize in Brussel

"We zijn hier om onze contracten, ons werk en onze arbeidsrechten te redden. Vandaag grijpen de werkgevers de crisis aan om meer mensen te ontslaan. Ze ontdoen zich vooral van de arbeiders omdat ze gemakkelijker te ontslaan zijn dan bedienden. Daarom eisen we vandaag dat de contractvoorwaarden van de arbeider gelijk worden geschakeld met die van de bedienden."

"Ze zeggen dat het vandaag niet het juiste moment is om te betogen maar voor de werkgevers is het nu wel het juiste moment om zich te ontdoen van de arbeiders. Dat accepteren we niet."

"De overheid zegt dat ze al veel geld in de economie steken maar naar wie gaat dat geld? Naar de werkgevers. Het salaris van de werknemers neemt alsmaar af ten opzichte van de index."

Laurent.jpg

Laurent werk in de voedingssector

"Het kan niet dat men onder het voorwendsel van crisis massaal mensen op straat zet. We zijn inderdaad geen kleenexdoekjes. Ook op mijn werk voel ik het. Mensen worden vervangen door tijdelijke werknemers. Die moeten normaal na een jaar een contract krijgen maar ze zijn erin geslaagd om een systeem te vinden om interimwerknemers langer te houden. De overheid spendeert veel geld in nodeloze dingen als het leger. En daar waar het echt nodig is, wordt er bespaard."

Mohamed.jpg

Mohamed uit Antwerpen, werkt in het Ramada Plaza Hotel
"Ik ben hier om mijn solidariteit te tonen. Ik ben tegen de jacht op de werklozen. En ja, ik voel me soms ook wel een Kleenexzakdoek. Er was altijd al stress maar tegenwoordig is er nog extra druk op de werkvloer. En de crisis wordt dan gebruikt als excuus."

"Er zijn veel fabrieken die sluiten en het kan niet dat die mensen in de kou komen te staan. We willen dat de mensen toch een beetje zekerheid krijgen. De overheid mag niet van de mensen profiteren. Het was daarom dringend tijd om op straat te komen. Liever nu dan als het te laat is."

Jos.jpg

Jos de Bruyn is delegee en werkt al 24 jaar bij BASF

"Ik ben bediende en wil vandaag graag mijn solidariteit tonen met de arbeiders. Ik zou graag hebben dat die dezelfde opzegtermijnen krijgen als de bediendes. Arbeiders kunnen nu zelfs na een lange carrière op heel korte termijn op straat gezet worden. Met de huidige crisis verdienen de arbeiders meer bescherming dan ze nu hebben."

"Bij BASF is dit geen probleem omdat we ervoor hebben kunnen zorgen dat de arbeiders en bedienden dezelfde opzegtermijnen hebben. We willen dat alle arbeiders dezelfde opzegtermijnen kunnen krijgen als de bedienden."

Ivan.jpg

Ivan del Percio is delegee en werkt al 24 jaar bij Caterpillar in Gosselies

"Sinds de crisis een jaar geleden zijn er al meer dan 800 mensen met een tijdelijk contract buitengezet en zo'n 3000 werknemers zijn momenteel economisch werkloos. We zijn nu een jaar verder en zien de effecten. Men is meer thuis dan op het werk. Er is veel onzekerheid bij de arbeiders. Het breekt de solidariteit tussen de werknemers in het bedrijf."

"De financiële crisis is voorbij maar men praat niet over de sociale crisis. De ontslagen, de economische werkloosheid. En zelfs nu een jaar later is er niet veel perspectief."

"Veel bedrijven misbruiken volgens mij de crisis om mensen buiten te werken. Zelfs bedrijven die winst maken zijn nu aan het herstructureren. Of proberen een deel van de loonsverhoging uit te betalen in maaltijdcheques of ecocheques. We zijn daar geen voorstander van."

"De overheid heeft naar mijn mening nooit een uitgesproken positie genomen om de werkgelegenheid te beschermen. We willen dat ze daarin een duidelijk standpunt inneemt. We willen ook dat het statuut van de arbeider dichter komt bij dat van de bedienden. En zeker niet omgekeerd."