Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Sta recht voor je grondrecht!

Sta recht voor je grondrecht!

Vandaag, 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, werden de eerste resultaten van het project ‘’Punaise’ voorgesteld door Samenlevingsopbouw Gent.

1.jpg

Punaise is een fotoproject in opstartfase dat aan de hand van photovoice-methodieken, de levenssituatie van mensen toets aan de grondrechten beschreven in Art.23.

2.jpg

Punaise wil niet het zoveelste onderzoeksteam zijn die feiten en cijfers brengt in een mooi rapport rond diverse thematieken. Punaise doet niet aan academisch onderzoek, maar tracht aan de hand van de besproken foto’s, signalen te geven aan het stadsbestuur. Een bottum-up aanpak. Deze aanpak blijkt ook de zelfredzaamheid van de projectmedewerkers te vergroten. Medewerkers aan het project zien dat ze niet steeds voor alles alleen staan maar lotgenoten hebben. Ze krijgen tips van mensen met gelijkaardige ervaringen en wisselen informatie uit.

3.jpg

De namiddag start met een rondleiding van de twee pilootgroepen. Een groep Turkse vrouwen uit de omgeving van het Rabot en enkele mensen betrokken in de problematiek rond armoede vertellen aan elkaar over de keuzes van de geselecteerde foto’s.

4.jpg

Ook thema’s uit taboesferen, zoals geestelijke gezondheid, blijf van mijn lijf en drugs komen in de foto’s aan bod.

5.jpg

Het blijft niet bij beelden. De foto’s worden begeleid met een stukje tekst. Een tekst die je meeneemt in een gedachte. Een gedachte van een punaisefotograaf.
Zoals hier :
“Laat me” door Annemie
Laat me met rust.
Laat mijn hoofd met rust.
Laat mijn lichaam met rust.
Blijf van me af.

6.jpg

Fadime, 60 jaar, vertelt met haar foto over het belang van zinvolle vrijetijdsbesteding. In het bijzonder wijst Fadime op het belang hiervan voor de oudere Turkse vrouwen die door hun historiek veelal moeilijk of niet kunnen lezen en schrijven.

7.jpg

Laurette toont een foto over interculturele uitwisseling in een kerkgemeenschap. Ze stelt dat wij deze vormen van uitwisseling in onze cultuur te weinig kennen.

8.jpg

Na de rondleiding worden de resultaten voorgesteld aan Burgemeester Daniel Termont, Schepen van Sociale zaken, Milieu en Welzijn Tom Balthazar, Directeur van Welzijn Provincie Oost Vlaanderen, Dhr. Blondeel William. Projectbegeleidend fotografe Lisa Van Damme staat paraat voor eventuele toelichtingen.

9.jpg

Gents Burgemeester Daniel Termont stelt dat armoedebestrijding in Gent één van de prioriteiten is waar de stad verder wil aan werken. Politici alleen kunnen dit probleem niet aanpakken. Samenwerken op alle niveaus is van belang om armoede adequaat te bestrijden.
In de tentoonstelling kiest Burgemeester Termont een foto rond gezondheid en armoede. Het beeld vertelt het verhaal van een diabetespatiënt, die driemaal per week nierdialyse nodig heeft. Hij onderstreept hierbij het belang van een goed functionerende gezondheidszorg opdat mensen niet wegens gezondheidsproblemen in armoede terecht zouden komen.

10.jpg

Dhr Directeur William Blondeel, Welzijn Provincie Oost Vlaanderen apprecieert in het bijzonder een foto over vage, soms vernederende commentaar in het onderwijs en het risico op vroegtijdige schoolmoeheid, met de negatieve gevolgen ervan.

11.jpg

Schepen Tom Balthazar blijft op de achtergrond en volgt aandachtig de diverse discours.

12.jpg

Punaise wil iedereen eraan herinneren dat wetten in de praktijk moeten worden gebracht. Hier in het bijzonder, Art 23 van onze grondrechten :

13.jpg

Artikel 23 van de Belgische grondwet garandeert ieder het recht op wonen, arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, culturele en maatschappelijke ontplooiing, gezond leefmilieu, sociale en juridische en geneeskundige bijstand.

14.jpg

Zeer mooie foto's in

Zeer mooie foto's in combinatie met spitse tekstjes.

Kris Dom