Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ce qu'ils ont pensé de Copenhague / Wat ze dachten over Kopenhagen

Ce qu'ils ont pensé de Copenhague / Wat ze dachten over Kopenhagen

Les jeunes délégués et militants de la FGTB qui sont partis faire entendre leur voix à Copenhague nous expliquent en quelques mots l'expérience qu'ils en ont retiré.

De jongeren delegees en militanten van het ABVV die naar Kopenhagen zijn gegaan om hun stem te laten horen, leggen uit in enkele woorden welke ervaring ze ervan hebben overgehouden.

NAAM: GEERT HAVERBEKE
CENTRAAL: BBTK
REGIO: B-H-V

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?

- Om een signaal te geven aan de wereldleiders dat we dringend een andere economie nodig hebben.

Wat vond je van het bezoek aan Christiania?

- Interessant bezoek. Dit geeft gemengde gevoelens en veel stof tot discussie over het “sociaal experiment” Christiania…

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?

- Schitterende ervaring. Met de ABVV Jongeren 6 km lang zingen, roepen, fluiten, chargeren,… De Denen hadden zoiets precies nog nooit meegemaakt ;-)

NOM: QUENTIN BRION
CENTRALE: HORVAL
REGIONALE : BRUXELLES

Pourquoi es-tu allé au sommet sur le climat?

- Car tout le monde est concerné par cette problématique de chaleur qui augmente lentement mais sûrement... Et je pense que mon job en temps que délégué est de sensibiliser les gens à ce problème!!! Et beaucoup n'ont pas conscience du DANGER proche pour notre planète!!

Comment as-tu trouvé la visite de Christiania ?

- Tout simplement ... Superbe! Comme la vie devrait être!!!

Quelle expérience as tu retiré de la manifestation?

- Mon premier déplacement d 'affaires… (rires)

NAAM: DANNY LEONARDO BRITO
CENTRAAL: METAAL
REGIO: ANTWERPEN

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?

- Om onze stem te laten horen,om te proberen bij te dragen aan een mogelijke verandering

Wat vond je van het bezoek aan Christiania?

- Heel leuk,het is ongelooflijk dat er nog zulke wijken zijn,en dat men in deze tijd nog zo’n simpele visie van het leven heeft. Iedereen is gelukkig op zijn manier

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?

- Dat we er niet alleen voor staan

NAAM: RODNEY TALBOOM
CENTRAAL: HORVAL
REGIO: ANTWERPEN

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?

- Bij de Klimaattop denken we in de eerste plaats aan de opwarming van de aarde en aan de gevolgen daarvan voor onze natuur. Maar als we verder kijken, meer bepaald naar de maatregelen die genomen moeten worden om onze planeet leefbaar te houden, dan merken we meteen dat dit ook gevolgen zal hebben in de manier waarop we zullen moeten gaan leven en werken. Daarom is het zeer belangrijk dat deze omschakeling op een aanvaardbare en correcte manier gebeurd, wat samengevat kan worden in de term Just Transition. Voor deze Just Transition wil ik mee op straat komen!

Wat vond je van het bezoek aan Christiania?

- Het bezoek aan Christiania gaf mij een eerder tegenstrijdige gevoel. Enerzijds vind ik het fascinerend om te zien hoe dit zelf(on)bestuur al bijna 40 jaar te midden van een grootstad kan blijven bestaan. De utopische gedachte dat iedereen gelijk is, lijkt daar werkelijkheid te zijn geworden. Anderzijds overviel mij een somberheid, omwille van de problemen met geweld en harddrugs die ook Christiania in het verleden heeft gekend, en waaruit blijkt dat veel mensen blijkbaar niet met “vrijheid” omkunnen. Bovendien is de toekomst van Christiania bedreigd door het kapitalisme dat van deze plek te midden de natuur een wooncomplex voor de rijken wil maken.

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?

- Ondanks de berichten in de Belgische media, ervoer ik de betoging als zeer positief. De sfeer die er heerste was er één van kameraadschap en van broederschap over de grenzen heen. De verschillende delegaties van ngo’s, politieke partijen of organisaties uit het middenveld maakten er een kleurrijk schouwspel van met een inhoudelijke boodschap voor onze leiders. Act now!

Jonathan

Gepost door Jonathan
17.12.2009

Tags