Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Amy Goodman blikt terug op de klimaattop in Kopenhagen

Amy Goodman blikt terug op de klimaattop in Kopenhagen

Met een ploeg van tien man versloeg de onafhankelijke Amerikaanse nieuwszender Democracy Now! de klimaatonderhandelingen in het Bella Center en de nieuwe klimaatbeweging die in Kopenhagen is ontstaan. Dat leverde een gevarieerde berichtgeving op met veel aandacht voor de standpunten van het Zuiden. Indymedia.be sprak met Amy Goodman, het gezicht van Democracy Now!

Amy Goodman.jpg

Foto van Michael Keel

Ik zit in een café in Christiania, een krakersbuurt in Kopenhagen, wanneer Amy Goodman en een medewerker binnenwandelen. Het toeval wil dat ik op dat moment een interview uitschrijf van een gesprek dat ik gisteren met haar had na een lezing in het centrum van de stad. We zitten nog even samen en bespreken de laatste ontwikkelingen en de afloop van de klimaattop. Nadat de twee weer weggaan leg ik de laatste hand aan dit artikel.

Toen jullie begonnen aan de voorbereiding van de klimaattop, konden jullie vermoeden dat het op zo een mislukking zou uitdraaien?
GOODMAN: “Wij berichten over om het even wat er gebeurt. En voor mij was de belangrijkste gebeurtenis tijdens de top de mobilisatie van mensen uit gans de wereld. Er zijn machtige groepen die er alles voor over hebben om elke vorm van verandering te stoppen. In de VS pompen olie, gas en steenkoolbedrijven miljoenen dollars in het Congres om een klimaatwetgeving tegen te houden. En Obama wordt omringd door diezelfde lobbyisten. Hij is zich bewust van de verkiezingen die eraan komen en hij weet waar de miljoenen moeten vandaan komen.”

Kon hij echt niet met een beter voorstel naar Denemarken komen?
GOODMAN: “Dat kon hij zeker, want de EPA (Environmental Protection Agency) heeft aangekondigd dat CO2 en methaan een bedreiging zijn voor de volksgezondheid. Daardoor kan hij in principe wetten doordrukken om de uitstoot te regelen zonder dat hij daarvoor langs de Senaat moet gaan. Maar hij doet het niet omdat hij omringd wordt door mensen die bedrijfsbelangen behartigen.”

Toch geeft Obama toe dat klimaatverandering een groot probleem is en dat de VS er medeverantwoordelijk voor zijn.
GOODMAN: “Ja, en hij heeft zelfs miljoenen mensen gemobiliseerd, maar dat wordt nu een probleem voor hem. Want die mensen willen verandering, terwijl zijn beleid hetzelfde blijft. Hij heeft een beweging in gang gezet, niet alleen in de VS, in gans de wereld heeft hij mensen wakker gemaakt. Maar hij kan de verwachtingen niet inlossen en daar moet hij nu mee afrekenen.”

Moesten de VS meer bereidheid getoond hebben, dan had het resultaat van de klimaattop er totaal anders kunnen uitzien. De VS gaan voor een uitstootreductie van 17%, maar eigenlijk komt dat neer op nauwelijks 4% omdat er gegoocheld wordt met referentiejaren.
GOODMAN: “De VS meten altijd met twee maten en gewichten. Alle landen gebruiken 1990 als referentiejaar, wij 2005. Maar in de VS weet niemand dat we een andere standaard voor onszelf hanteren. Dus als mensen lezen dat andere landen 20% bieden en de VS 17%, dan zijn ze tevreden, want het verschil is niet zo groot. De mensen weten niet dat het gebaseerd is op verschillende jaren en verschillende cijfers.”

Is het niet de taak van de media om dat soort misverstanden uit te klaren?
GOODMAN: “Inderdaad, maar de media is net zoals de overheid afhankelijk van de olie-, gas- en steenkoolbedrijven. Het debat in de VS gaat nog steeds om de vraag of klimaatverandering bestaat. De klimaatontkenners staan op de loonlijst van de energiebedrijven. De media zou dat aan het licht moeten brengen, maar dat doen ze niet. Dus lijkt het alsof klimaatontkenners onafhankelijke onderzoekers zijn.”

De negatieve gevolgen van klimaatverandering in de VS zijn er al. Stemt dat niet tot nadenken?
GOODMAN: “In de VS maken mensen de link niet tussen extreem weer en klimaatverandering. In het nieuws wordt niet gezegd dat het toenemend aantal orkanen, droogtes, overstromingen en bosbranden te maken heeft met klimaatverandering. Daardoor lijkt het alsof het ene niets met het andere te maken heeft. Daarom is onafhankelijke media zo belangrijk, want media die betaald worden door oliebedrijven zullen het debat altijd manipuleren.”

Tijdens de klimaatonderhandelingen was er een grote kloof tussen Noord en Zuid. Het Zuiden wil dat het Noorden zijn 'klimaatschuld' erkent en betaalt. Waarom dringt die boodschap niet door?
GOODMAN: “Landen uit het Noorden spreken over de 'klimaathulp' alsof ze 'donoren' zijn. Maar Vandana Shiva -de Indische milieu-activiste- zegt dat de rijke landen geen donoren zijn, maar de vervuilers. Het begrip 'klimaatschuld' wordt nu door veel ontwikkelingslanden gebruikt en dat verhaal, dat maar weinigen kennen, hebben wij proberen overbrengen voor een Amerikaans publiek.”

Waren jullie verbaasd dat de ontwikkelingslanden het been stijf bleven houden tijdens de onderhandelingen?
GOODMAN: “Arme landen doorbreken de status quo, Latijns-Amerika vecht terug. Ik heb met Hugo Chávez gesproken en met Evo Morales. Zij aanvaarden niet meer dat de VS hen de les spellen. En dan komt president Obama die niet meer zegt dan: 'laten we hopen', 'laten we proberen', 'laten we samenwerken'. Hopen, proberen en samenwerken zijn zeker belangrijk, maar het zijn de VS die moeten samenwerken in plaats van met teksten op de proppen komen die buiten het klimaatproces opgesteld zijn.”

Komt het er eigenlijk niet gewoon op neer dat rijke landen willen afstappen van het principe dat de vervuiler betaalt?
GOODMAN: “Het gaat niet om ontwikkelingshulp maar om de schuldkwijtschelding voor de vervuiling die de rijke landen aangericht hebben. De arme landen hebben het probleem niet veroorzaakt, maar ze ondervinden de desastreuze gevolgen. Het is de taak van onafhankelijke media om dat aan te tonen aan de hand van getuigenissen. Miljoenen mensen worden geteisterd door klimaatverandering. Wij moeten luisteren naar wat zij te zeggen hebben en dat zal de wereld veranderen.”

Gelukkig was er een sterke beweging die duidelijk maakte dat de voorstellen op tafel geen uitweg bieden voor klimaatverandering.
GOODMAN: “Bewegingen zijn zeer belangrijk, maar ze worden verzwegen of in een slecht daglicht geplaatst door de media. We moeten naar hen luisteren, hen volgen en hen erkenning geven voor wat ze doen en wat ze betekenen. Zoveel mensen zijn naar Kopenhagen gekomen om een signaal te geven. Een akkoord of geen akkoord, die beweging zal niet zomaar verdwijnen.”

De beslissingen die moesten genomen worden zijn uitgesteld tot volgend jaar in Mexico.
GOODMAN: “En daar heb je een heel grote Latijns-Amerikaanse beweging. Daar zullen tienduizenden mensen een duidelijk signaal geven. Het klimaat zal nog meer gelinkt worden aan armoede en ongelijkheid in de wereld. Het westen creëert zoveel illusies die daar doorprikt zullen worden.”