Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Herdenking moord op Lumumba 49 jaar geleden

Herdenking moord op Lumumba 49 jaar geleden

OOSTENDE – Vandaag organiseerde het Comité ter de herdeninking van Lumumba en CADTM een actie in Oostende om de moord op Lumumba te herdenken naar aanleiding van 50 jaar onafhankelijkheid van Congo. Lumumba was de eerste Congolese Premier in het pas onafhankelijke Congo maar werd op 17 januari 1961, enkele maanden na zijn aantreden vermoord. Enkele tientallen activisten voorgeleid door een Congolese Kimbangistische fanfare hielden eerst kort halte op de pier waar een herdenkingsceremonie werd gehouden. In de toespraken werd België opgeroepen om haar historische verantwoordelijkheid te erkennen in de moord op Lumumba, België moet volgens de organisatie haar excuses aanbieden en de aangerichte schade tijdens de kolonisatie compenseren. Nadien was er een wandeling langs enkele koloniale monumenten van Oostende. En werd er op het einde symbolisch een grote chocolade hand in stukken gehakt en uitgedeeld.

1.JPG

Een Kimbangistische fanfare begeleide de herdenkingsceremonie en wandeling.

Het oorspronkelijk plan was om de herdenking op een boot op de Noordzee te houden maar door de grote opkomst is de herdenking op de pier gehouden. De Noordzee is voor het Herdenkingscomité de plek waar zich de laatste overblijfselen van Lumumba bevinden.

Volgens historicus Lucas Catherine heeft Gerard Soete, toenmalige politiecommissaris van Katanga begin jaren '90 in de pers toegegeven dat hij de opdracht kreeg om ervoor te zorgen dat het lijk van Lumumba in zuur werd opgelost. Dit om te vermijden dat hij tot een martelaar zou uitgroeien. Gerard Soete vertelde dat hij twee gouden snijtanden van Lumumba al die tijd had bewaard. Er is nadien een grote diplomatieke commotie rond ontstaan. Hij heeft dan naar eigen zeggen in paniek de snijtanden in de Noordzee gegooid. Omdat er geen graf is van Lumumba wordt de herdenking aan zee gehouden. Met de herdenkingsactie aan de Noordzee wil men ook verduidelijken dat de enige resten van Lumumba in Congo moeten begraven te worden.

2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG

Antoine Tshitungu Kongolo

"17 januari 1961 is de veronderstelde datum van de dood van Lumuma zegt de Congolese historicus en prof. Antoine Tshitungu Kongolo. De exacte datum is heel lang voor ons verborgen gehouden.

Vandaag kan men met zekerheid zeggen dat hij vermoord is. Hij is vermoord omdat hij de belangen van Congo verdedigde die onverenigbaar waren met de belangen van de kolonisator. Patrice Lumumba was democratisch verkozen tijdens de eerste verkiezingen na de onafhankelijkheid nota bene georganiseerd door België. Maar Lumumba wilde een echte onafhankelijkheid van Congo en insisteerde op de waardigheid en de vrijheid van alle Congolezen. Hij wilde economische onafhankelijkheid. Dat was het probleem. De Belgen zagen de onafhankelijkheid als een cosmetische operatie. Het was niet de bedoeling dat de Congolezen zelf controle kregen en zeker niet over hun eigen economie.

Het is ook geen toeval dat hij in de mineraalrijke provincie Katanga werd vermoord waar Union Miniere de plak zwaait en de wetten bepaald. De plannen van Lumumba druisten in tegen hun belangen.

De internationale pers met België voorop diaboliseerde Lumbumba via leugenachtige propaganda. Maar hij was de enige die een echt politiek project had voor alle Congolezen. De kranten titelden na de moord op Lumumba in februari 1961 'le diable est mort, de duivel is dood'. Het is toch opvallend dat België zich hierover niet wil excuseren en dat er ook geen enkele straat of plein genoemd is naar Lumumba.

Lumumba is niet dood in onze harten. Hij was de echte vader van alle Congolezen."

6.JPG
7.JPG

Na de toepraken werden er 50 bloemen in zee gegooid.

8.JPG

De blauwe vlag met gele sterren wordt beschouwd als de vlag van Lumumba tijdens de onafhankelijkheidsperiode.

9.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG

Na de herdenkingsceremonie werd er een wandeling gehouden met Lucas Catherine langs enkele standbeelden die symbolisch staan voor de kolonisatie. Onder andere het standbeeld van Boudewijn en de Venetiaanse gaanderijen. Die zijn volgens Lucas Catherine gebouwd met geld uit de kolonie. Net als heel wat monumenten en gebouwen in Oostende.

13.JPG

We hielden ook halt aan het beruchte standbeeld van Leopold II waar enkele jaren geleden een Oostendse actiegroep nog symbolisch de hand van heeft afgehakt.

"Het standbeeld symboliseerde de Congolezen aan de ene kant die zogenaamd blij zijn door de kolonisatie en aan de andere kant de Oostendse vissers die eveneens content zouden zijn omdat de kolonisatie hun meer welvaart bracht in Oostende. "De realiteit is dat niet alleen de Congolezen werden uitgebuit maar ook de vissers in Oostende waren gekant tegen de koning omdat hun situatie er niet op verbeterde," aldus Lucas Catherine.

14.JPG

Aan het standbeeld van Leopold II werd een grote chocoladehand in stukken gehakt en uitgedeeld. De herdenking eindigde in kantine de Vismijn met nog enkele toespraken en een optreden.

15.JPG

Chocoladen hand voor Kongo

Het was een schitterende dag. Aan iedereen groeten van de chocoladen hand en tot binnenkort.
Met vriendelijke groeten Enca Caen,
Ambassadeur vredesgemeente Merelbeke.