Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Militaire basis Kleine Brogel wordt oefenterrein voor Bomspotters

Militaire basis Kleine Brogel wordt oefenterrein voor Bomspotters

Gisteren drong een groep anti-kernwapenactivisten binnen op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. De activisten willen verhinderen dat de basis wordt gebruikt om piloten te trainen voor het inzetten van Amerikaanse kernwapens. Ze weidden het terrein in als oefenplaats voor geweldloze acties en burgerlijke ongehoorzaamheid.

noname.jpeg

De Bomspotters sporen zo de Belgische regering aan om van 2010 het jaar van de nucleaire ontwapening te maken. Hun actie is één van de voorbodes van de internationale actiedag tegen kernwapens op 3 april. Op die dag zullen bij alle Europese kernwapenbasissen gerichte en massale acties plaatsvinden. Ook de militaire basis van Kleine Brogel krijgt dan opnieuw bezoek van Bomspotters.

2010 een cruciaal jaar voor nucleair ontwapening.

In 2010 zijn er drie belangrijke momenten die beslissend kunnen zijn voor de toekomst van de kernwapens. De VS bespreken een nieuwe ‘Nuclear Posture Review’. Ze herbekijken hun nucleaire strategie en bepalen waar welke kernwapens ontplooid zullen worden.

Vanaf 3 mei 2010 worden op de NPT Review Conference in New York afspraken gemaakt voor de verdere uitvoering van het Non-Proliferatieverdrag, het verdrag dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan en waarin kernwapenstaten beloven te ontwapenen.

En ook de NAVO bespreekt in 2010 haar strategie voor de volgende 10 jaar. Dit keer kan de NAVO kiezen om dat zonder kernwapens te doen. De NAVO rondt de discussie over haar strategisch concept af op een grote NAVO-top in december 2010 of januari 2011 in Portugal.

Maar ook al is de politieke ruimte voor een eenduidig pleidooi voor nucleaire ontwapening nog nooit zo groot geweest, België heeft duidelijk koudwatervrees om de NAVO-kernwapens ter discussie te stellen. Van een engagement om ontwapeningsinitiatieven te ondersteunen en van de NPT Toetsingsconferentie een succes te maken, is weinig te merken.

Daarom roept Vredesactie op om via geweldloze acties non stop de werking van de kernwapenbasis te hinderen. Tot aan de NPT-conferentie in mei 2010 gaan Bomspotters van overal te lande op eigen houtje naar Kleine Brogel om geweldloos de basis te betreden, te verstoren en de lekke beveiliging te omzeilen.

Training in geweldloos verzet tegen kernwapens.

De activisten die vandaag de militaire basis betraden, zijn een groep trainers in geweldloze actietechnieken. Ze bieden opleidingen aan de andere Bomspotters. Via trainingsdagen en een heus Doe het Zelf handboek, sporen ze iedereen aan om zelf op een originele manier de kernwapens te 'stalken'[4].

Tijdens hun actie probeerden de activisten het gebouw te bereiken dat wordt gebruikt om piloten te trainen om VS kernwapens in te zetten. Officiële VS Air Force documenten tonen aan dat de basis in Kleine Brogel wordt gebruikt om Belgische piloten te trainen voor bombardementen met deze wapens[2]. Deze trainingen dragen volgens de actievoerders bij aan het gebruik van massavernietigingswapens, wat volgens het internationaal Hof van Justitie in tegenspraak is met het internationaal humanitair recht [3].

An Maeyens, één van de activisten die vandaag werd gearresteerd, verklaarde: “We drongen vandaag binnen op Kleine Brogel om de basis om te vormen van een plaats waar piloten worden getraind om oorlogsmisdaden te begaan, tot een plaats die kan gebruikt worden om mensen te trainen in burgerlijke ongehoorzaamheid en geweldloze conflictpreventie. We willen de soldaten op de basis een andere visie aanbieden op het oplossen van conflicten. Een aanpak die niet uitgaat van het gebruiken van gewapende machtsuitoefening en het gebruik van massavernietigingswapens.”

Voetnoten:

[1] zie www.bomspotting.be
[2] zie o.a. http://www.globalsecurity.org/military/agency/usaf/52munss.htm
[3] meer info zie http://www.vredesactie.be/page.php?id=19
[4] het Doe het Zelf handboek is downloadbaar via www.bomspotting.be