Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

NAVO DE HOOP SCHEFFER IS EEN OORLOGSMISDADIGER

NAVO DE HOOP SCHEFFER IS EEN OORLOGSMISDADIGER

In een artikel in het propaganda-blad NRC is te lezen dat 't z.g. 'hoogleraarschap' aan de Universiteit Leiden van de ex-NAVO-Führer de Hoop Scheffer 'betwist' zou zijn. Die is niet alleen betwist: het feit dat deze gesjeesde 'christelijke' CDA-politicus, die medeschuldig is aan miljoenen lijdenden en doden door gewapende roofovervallen van illegaal NAVO-kanonnenvoer op soevereine staten, nu de vrede preekt, is te gek voor woorden.

Wat is dit? Een onzalig mengsel van George Orwell's 1984 en de Animal Farm?

Zaterdag 13 Februari 2010 - Het is ongelofelijk dat een bewezen oorlogsmisdadiger zoals de Hoop Scheffer door gevaarlijke gekken een professoraat krijgt aangeboden, en dat nog aanneemt ook. Sinds 1 september 2009 is deze kwalijke NAVO-slaaf over 'vrede, recht en veiligheid' van medemensen aan het spreken, allemaal zaken die hij in het werkelijke leven onmogelijk en dodelijk heeft gemaakt voor miljoenen. Elk zinnig, weldenkend mens, moet dit toch enorm tegen de borst stuiten? Dit soort psychopatische moordenaars zoals de Hoop Scheffer moet toch levenslang in 't gevang of 'n gesticht?

Het kan toch niet zo zijn in 'n wereld anno 2010, dat massamoordenaars de vrede preken? Zijn de verantwoordelijken geestelijk helemaal ontheemd? Alles lijkt erop te wijzen dat dit het geval is. Zelfs de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, zei hetzelfde in 2004 wat de commissie Davids in het rapport over Irak zegt: er was géén mandaat en deze invasie was ILLEGAAL!

'The war in Iraq is illegal' - BBC: video & text-interview of the United Nation's Secretary General Kofi Annan - Url.: http://tinyurl.com/5pl2v

Het staat toch duidelijk ook in het rapport van de commissie Davids* over Irak, dat er géén mandaat was om ook maar iets of iemand aan te vallen? Laat staan dat er enig soort 'dreiging' bestond, of zelfs maar een oorlogsverklaring. Allemaal gelogen en bedrogen, en de Hoop Scheffer die dit allemaal in de hand werkte mocht de schoothond en Führer van de VS/GB oorlogsmachine NAVO zijn. Als beloning voor z'n verraad aan de mensheid.

Net zoals de rest van de voor deze massamoorden verantwoordelijken dient hij zo snel mogelijk voor een eerlijk oorlogstribunaal te verschijnen en minstens levenslange gevangenisstraf te krijgen. Met dagelijks een paar uurtjes aan 'n schandpaal op de Dam, i.p.v. een leerstoel! Dit is een schande die amper uitgewist kan worden.

De erg goede onderzoeksjournalist, Stan van Houcke, schrijft eveneens over de Hoop Scheffer, maar ook over de Führer van de criminelen die Nederland hebben verkocht: "Balkenende als oorlogsmisdadiger die in strijd met het internationaal recht een agressieoorlog steunde, naast voorzitter van de Commisie Davids. - Url.: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2010/02/balkenende-als-oorlogsmisdadig...

In elk geval schreef de NRC dit: "Leerstoel De Hoop Scheffer betwist."

Rotterdam, 12 febr. 2010 - Het hoogleraarschap aan de Universiteit Leiden van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer is in opspraak geraakt. In ingezonden brieven in het Leids universiteitblad Mare hekelen docenten en studenten De Hoop Scheffers rol bij de besluitvorming rondom de inval in Irak. De CDA-politicus bekleedt sinds 1 september 2009 de Kooijmans-leerstoel voor vrede, recht en veiligheid.

In een artikel in Mare van afgelopen week citeert hoogleraar pedagogiek Rien van IJzendoorn het boek Burgers en Barbaren (2007) van emeritus hoogleraar internationaal recht Peter Kooijmans, de naamgever van De Hoop Scheffers leerstoel. Kooijmans schrijft dat „het niet op de weg ligt van individuele lidstaten naleving van resoluties van de Veiligheidsraad af te dwingen, indien daartoe door de Raad zelf niet wordt opgeroepen”.

Van IJzendoorn: „Het vergt van De Hoop Scheffer een dikke huid en veel zitvlees om de komende drie jaar op die ongemakkelijke (leer)stoel te blijven zitten.” Eerder al had bijzonder hoogleraar kiezersonderzoek Joop van Holsteijn geconcludeerd dat het De Hoop Scheffer ontbrak aan academische kwalificaties en hem gekenmerkt als „iemand die zo trouw is aan de Amerikanen dat hij de leiband nooit gevoeld zal hebben”.

Student politieke wetenschappen Matthijs Wibier riep naar aanleiding van de bevindingen van de commissie-Davids op De Hoop Scheffer te ontslaan. „Kennelijk is hij iemand die er in een uiterst serieuze context voor kiest zich van een wetenschappelijk fundamenteel onverantwoorde denktrant en handelwijze te bedienen.”

Een woordvoerder van de Leidse universiteit laat in een reactie weten dat de universiteit „geen oordeel heeft over het politiek handelen van Jaap de Hoop Scheffer. Hij is aangesteld op deze leerstoel vanwege zijn ruime praktijkervaring op het gebied van de internationale politiek. We denken dat die kennis voor studenten interessant kan zijn.”

Jaap de Hoop Scheffer wil desgevraagd niet reageren op de kritiek aan zijn adres." - [einde artikel]
Url.: http://www.nrc.nl/binnenland/article2482050.ece/Leerstoel_De_Hoop_Scheff...

Natuurlijk wil deze misdadiger tegen de mensheid niet antwoorden op enigerlei kritiek. Hij is net als veel anderen een volslagen psychopaat die probeert 'n in menig opzicht profitabel plaatsje onder de paraplu van de oorlogsmenners te houden. De Hoop Scheffer heeft zich met huid en haar verkocht. Z'n ziel heeft hij niet verkwanseld, want die kan hij niet hebben.

Het is onbegrijpelijk en onmenselijk dat psychopathische slaven zoals de Hoop Scheffer, die keer op keer bewezen hebben zich absoluut niets aan te trekken van het feit dat door hun toedoen miljoenen mensen ellendig verrekken, de vrede mogen preken. Het zijn massamoordende psychopaten die voor hun baasjes, de internationale oorlogsprofiteurs en bankiers, strategisch en financieel voordeel hopen te bereiken en er zelf ook 'n beetje beter van te worden. Maar 't zijn en blijven allemaal psychopaten! - Url.: http://tinyurl.com/y8vo2qt

En het is toch volledig logisch dat al deze massamoordenaars en hun collaborerende medeplichtigen - vooral in de propagandamedia - strafrechtelijk vervolgd moeten worden?

Zoals hier: "Aanklachten tegen oorlogsmisdadigers & propaganda media"
Url.: http://www.indymedia.be/nl/node/36174

En het verraad van dit soort mensachtige onderkruipsels en criminelen zoals Balkenende, Wouter Bos, de uitermate leugenachtige Maxime Verhagen en NAVO-moordenaar de Hoop Scheffer kost miljarden euros, die ze zoals gebruikelijk stelen van de belastingbetaler. Er schijnen maar twee soorten mensen te zijn: zij die belastingen betalen, en de malafide groep psychopaten en moordenaars die op kosten van de belastingbetaler leeft.

"Nederland, de Grondwet, de illegale 'oorlogen' en de kosten..." - Url.:
http://argusoog.punt.nl/?id=377334&%20r=1&tbl_archief=&

Maar de aanklachten tegen de oorlogsmisdadigers in Nederland blijven lopen, totdaat ze aan de gerechtelijke schandpaal kunnen worden genageld. - Url.: http://www.omslag.nl/artikel/hofa/

Inclusief de misdadige de Hoop Scheffer.

FOREIGN PRESS FOUNDATION
http://tinyurl.com/yzs6728
Editor : Henk Ruyssenaars
The Netherlands
fpf@chello.nl

-0-

* Waarom Balkenende, Bos, Verhagen etc. etc. allemaal voor een oorlogstribunaal moeten verschijnen. - Url.: http://tinyurl.com/ycwglkj

* HR & de NAVO - Google search - Url.: http://tinyurl.com/yesbp28

* Hillary Clinton: the World is to become a NATO Protectorate — Rick Rozoff - Fwd. by Henk Ruyssenaars, Wed Feb 3 2010 - Url.: http://tinyurl.com/yz6on3e

* IRAN: the Squall and US/NATO's Bloodlust Without Borders - Url.: http://argentina.indymedia.org/print.php?id=446498

* Like the fake constitution: elections or verdicts in Iraq are illegal - Url.: http://tinyurl.com/o5zpe

* Baghdad Burning - Riverbend on the illegal US made 'Iraq Constitution' - Url.: http://tinyurl.com/ybs6jf

* THE UNITED STATES TORE OUT 8000 PAGES OUT OF THE IRAQ DOSSIER FOR THE UN - Url.: http://www.sundayherald.com/30195

* The Nuremberg principles: "Any person who commits an act which constitutes a crime under international law is responsible therefor and liable to punishment." - Url.: http://tinyurl.com/byurp

* Reference guide to the Geneva Conventions - Url.: http://www.genevaconventions.org

* US "Death Squad Protection Act" - Url.: http://tinyurl.com/6xdfw

* British MP George Galloway stated totally correct: ''Blair, Olmert and Bush are murderers'' - Url.: http://beirut.indymedia.org/en/2006/08/5072.shtml

*Throw out war propagandists like the BBC, FOX, CNN etc.! - Url.: http://www.cemab.be/news/2006/07/1632.php

FOREIGN PRESS FOUNDATION
Editor: Henk Ruyssenaars
http://tinyurl.com/yevvgup
The Netherlands
FPF@Chello.nl