Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Studiebeurs voor wie geld verdient

[Opinie] Studiebeurs voor wie geld verdient

Dat studiebeurzen weleens misbruikt worden door mensen die er niet echt nood aan hebben, is al langer geweten - geen enkel systeem is perfect. Een bijzonder voorbeeld hiervan is dit van de werkende student: deze kan, naast het loon dat hij of zij verdient, onder het statuut van "zelfstandige student" daarbovenop nog eens een beurs krijgen. Het systeem is bedoeld voor studenten die een leefloon of andere sociale tegemoetkoming hebben of hun plan trekken zonder hun ouders. Wie gewoon bijverdient komt echter ook in aanmerking.

Test_(student_assessment)_college_life_300px.jpg

Het statuut van zelfstandige student houdt in dat je financieel onafhankelijk bent van je ouders, omdat je genoeg geld verdient om in je eigen onderhoud te voorzien. Dit heeft niets te maken met domiciliëring; van zodra je in de voorbije 2 jaar 12 maanden hebt gewerkt en minstens het leefloon verdiend hebt, kom je in aanmerking. Ook of je ouders je nu effectief ondersteunen of niet, doet niet ter zake.

Nemen we bvb. een student die naast zijn studies een job neemt. Dit kan om allerlei redenen: je ouders willen je kot niet betalen, je wilt het geld van je ouders niet zomaar aannemen, je hebt geld nodig om een dure levensstijl of hobby te onderhouden, ... Voor een deel van de studenten zal dit uit noodzaak zijn, omdat hun ouders niet alle kosten kunnen betalen, of omdat hun relatie met hun ouders verstoord is.

Stel dat een student een zeer goede job vindt, waarmee hij/zij een netto belastbaar jaarinkomen van, om precies te zijn, meer dan €5004,83 verdient. Dit komt op zo'n €417 per maand. Indien de student net boven die inkomensgrens komt (en dus door te werken aardig in zijn eigen onderhoud kan voorzien), krijgt deze student van de Vlaamse gemeenschap daar bovenop een beurs van... €3177,35.

Hoe meer je verdient, hoe minder interessant het dan wordt, want wie bvb. een bruto belastbaar inkomen van €14150.17 heeft krijgt nog maar €205,31. Ook als je geen volledig studieprogramma volgt krijg je maar een evenredig deel van het bedrag.

Zo'n student verwerft aldus 3 bronnen van inkomsten: hetgeen hij krijgt van zijn ouders, hetgeen hij verdient door te werken, en, paradoxaal genoeg, nog eens een beurs die kan oplopen tot meer dan €3000.

Studenten die hogere studies combineren met een job van €417 of meer per maand zijn natuurlijk niet dik gezaaid, en dwingen ongetwijfeld respect af voor hun inzet. Maar het lijkt toch redelijk te veronderstellen dat deze beurs enkel terecht zou mogen komen bij diegenen die effectief niet meer op ouderlijke steun kunnen rekenen, hetgeen in het huidige systeem absoluut niet het geval is.

Volgens de sociale dienst van de Katholieke Universiteit Leuven zijn er weinig studenten die het systeem kennen en er gebruik van maken, en ze moedigen studenten aan mond-aan-mondreclame te maken voor het systeem. Dat er mensen van gebruik maken die het op zich zonder de beurs ook redden, is geen bezwaar: de Vlaamse Gemeenschap heeft de regels zo opgesteld, en het is volgens de sociale dienst niet aan hen of aan de studenten die er gebruik van willen maken, om te bepalen hoe de Vlaamse Gemeenschap (en dus de Vlaamse belastingbetaler) haar geld besteedt.

Voorwaarden zijn o.a. dat je niet getrouwd bent of samenwoont. Wil je het statuut behouden, dat volstaat het in 2006 meer dan €2610 netto bestaansmiddelen verworven te hebben. Het mooie aan het systeem is overigens dat je voor dit academiejaar een beurs kan indienen tot 30 juni 2007.