Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Jo

Jo's picture

Naam

Jo Creten

Topic(s)

Afrika, fairtrade, milieu, samenleving

About Jo

Ik woonde in Hasselt, Brussel, nu Antwerpen.

Op 29 juli 1980 ben ik geboren in Herk-de-Stad, opgegroeid in de prachtige deelgemeente Schulen.

Ik raakte gefascineerd door onze hoofdstad. Die wirwar van schoonheid en lelijkheid, aantrekken en afstoten. Verloren momenten van geluk tussen razende, rauwe vooruitgang.

Iedereen is zo druk bezig. En soms vraagt een mens zich dan terecht af of het ergens naartoe gaat.

Ik hoop dat je naast je drukke leven nog wat tijd vind voor een gewone, alledaagse vriendschap. Ik heb nog wat onnozele moppen in ruil voor een luisterend oor.

Misschien heb jij ze al gevonden, maar ik ben soms nog heel hard op zoek naar mijn weg tussen het grote alles.

Ik wil graag van iemand afhankelijk zijn. Ik wil emotioneel betrokken zijn. Maar ik ben bang mezelf te verliezen. Ik ken nochtans de parabel van de zaaier. Waarom zie ik dan overal vraagtekens?

Regen. 4x4's. De dood van een kind. Een ander zijn geluk.
Onze wereld?

Bloemen. De dag van de leerkracht. Een leerling slaat een andere.
Onze school?

Chocolade. Cacao. Eerlijke handel.
Voldoende voor het Zuiden?

Het zijn wellicht onze vragen van iedere dag. Vragen waar geen eenvoudig antwoord op is. Misschien komt er helemaal geen antwoord.

Om toch die vragen te kunnen dragen ken ik een remedie: bloemen, chocolade en vriendschap. Vooral dat laatste, eigenlijk.

Een creatieve uitwerking vind je op mijn blog-site www.zuidnoord.be

Website

http://www.zuidnoord.be

Jo's blog

White band action pledge 17-19th October

Between 17-19th October every year millions of people across the world Stand Up against poverty. Literally. Join them and break a world record.


Sydney, Australia.

Make your message even stronger by adding your own personal pledge, so world leaders see we are real people with real determination to hold them to their promises.

To give you some ideas, you could pledge to keep buying fair trade products, or to make sure your kids get a good education. You could describe what you're doing to help poor people living in your community, the grassroots activism you're involved in or the regular donations you're making to organisations who are working to end poverty.

If you are a bit stuck for words take a look at what others have pledged. Making a personal pledge to help end poverty is very simple and straight-forward. You can:
1. upload a photo or drawing of yourself with your name and pledge written in a creative and exciting way, or
2. type your pledge using the space to the right
3. add a video message and join the chorus of will.i.am's music video

Your pledges will show governments and leaders what ordinary people are doing every day in the fight against poverty and help hold them to account for their actions and promises.

By pledging online during October 17-19 you are joining millions of like-minded people who are taking part in Stand Up and Take Action. Your words will combine with their activities and show world leaders that ordinary people across the world want to end poverty and inequality!

I have taken to the streets with people from throughout India to call for more spending on health and education, In My Name I want the Indian government to keep their promises and offer our people a life of dignity and rights.
Lysa - India

I pledge to volunteer my time as an artist and help let people understand what needs to be done in order for us to help our brothers and sisters in other countries.
Sydney - United States of America

I pledge to volunteer my time as a graphic designer to help organisations that are working to end poverty. I can't put food into people's mouths myself, but I want to do what I can to help out.
Gav - United Kingdom

Stand Up Take Action!

Stand Up is a global mobilisation to end poverty and inequality and for the Millennium Development Goals (MDGs). Last year, 43.7 million people joined Stand Up worldwide, setting a new world record. This year, we are asking people to Stand Up and Take Action on October 17-19, to ensure governments worldwide hear our demands to end poverty and inequality.

www.whitebandaction.org/pledge
&
www.campaignforeducation.org

Also after 19th October, you can still join the pledge!
Ook na 19 oktober kan je nog meedoen!

Lees meer / 0 comment(s)

Pohesie

Les fysica. Over aantrekkingskracht tussen moleculen. Moleculen van dezelfde stof. Cohesie dus. En als het moleculen van twee verschillende stoffen zijn, dan heet de kracht adhesie. Cohesie en adhesie. Nieuwe begrippen voor veertienjarigen.

Cohesie is geen Vlaams, geen Nederlands. Veel leerlingen spreken thuis Frans of Turks of misschien nog een andere taal. Dan lees je woorden soms anders. Sommige leerlingen horen eerst een klankbeeld en pas daarna zien ze het woordbeeld. Daar stond ik niet bij stil, maar het werd me gisteren in de les duidelijk.

"Meneer, cohesie, is dat dan zoals pohesie?" Hoezo pohesie, denk ik. De leerling vraagt het nog eens: "Pohesie?" "Nee, cohesie en adhesie. Pohesie bestaat volgens mij niet." "Jawel, meneer. Pohesie, poëzie."

"Ah poëzie!" ontdek ik plots. "Ja, maar dat is iets anders. Dat schrijf je zo." En ik schrijf poëzie op het bord. Waardoor de leerlingen meteen zien dat cohesie iets heel anders is dan poëzie. Het woordbeeld, dat sommige leerlingen dan weer lezen als poezie. Het klankbeeld was voor deze leerling pohesie.

Lees meer / 0 comment(s)

¡Ya basta! Over migratie en repressie ...

Een bericht uit de kranten van donderdag 16 oktober 2008:

‘Vluchteling valt overboord in Albertdok en verdrinkt

In de haven van Antwerpen ter hoogte van het Albertdok is vanmiddag een 31-jarige Afrikaan verdronken. Hij was samen met een andere 23-jarige man overboord gevallen van een zeeschip. De tweede drenkeling kon gered worden en verkeert niet in levensgevaar.

Volgens de scheepvaartpolitie gaat het om Afrikaanse verstekelingen. Ze zaten opgesloten in een cabine op een schip dat hen zou repatriëren naar het land waar ze aan boord waren geslopen. Die operatie zou na een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken vorige week zijn doorgegaan, maar werd uitgesteld tot nu. Via het plafond van de cabine konden de mannen ontsnappen en zo vielen ze in het dok.

Een derde man van 24 jaar oud zat mee op het schip, maar ontsnapte niet samen met zijn collega-verstekelingen. Hij zit nu in de cel bij de scheepvaartpolitie en wordt zo snel mogelijk naar zijn thuisland teruggestuurd.’

De ene is dood en hoeft niet meer te vluchten.
De andere is ziek en krijgt enige tijd uitstel.
Een derde bleef braaf in zijn cabine annex cel in de haven dobberen. Als beloning daarvoor mocht hij kennismaken met een cel bij de havenpolitie vanwaar hij zo snel mogelijk zal worden gerepatrieerd.

Als wij de gevolgen van de globale economie waar wij deel van uitmaken, blijven wegsteken, dan zullen dit soort wantoestanden alleen maar toenemen. Het is gemakkelijk om de verantwoordelijkheid van ons af te schuiven. Een degelijk beleid moet ook hiervoor menselijke antwoorden vinden.

Waar slaat dat nu op dat men vluchtelingen gewoon in een cabine op een zeeschip in een wereldhaven laat wachten op hun gedwongen uitwijzing? En waar haalt men de stoutmoedigheid te denken dat dit niet tot ongelukken zal leiden?

¡Ya basta!

Lees meer / 2 comment(s)

Journalist Award 2008

Le Concours de journalisme 2008 de l’UE

Concours européen sur les discriminations et la diversité ouvert aux journalistes de la presse écrite et électronique

Nederlandstalige versie zie onderaan

Le Concours de journalisme 2008 «Pour la diversité – Contre les discriminations» distingue les journalistes qui, par leur travail, contribuent à mieux faire comprendre à leurs lecteurs les avantages de la diversité et à lutter contre les discriminations dans la société. Les journalistes de la presse écrite et électronique des 27 États membres de l’UE sont invités à soumettre leurs articles sur les questions liées à la diversité ou aux discriminations basées sur l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle.

Les journalistes sont particulièrement encouragés à contribuer à la prise de conscience de la diversité dans le domaine de l’emploi et des discriminations multiples.

Des professionnels des médias et des experts de la lutte contre les discriminations choisiront 27 gagnants nationaux. Un jury européen choisira ensuite le grand gagnant et les deux seconds pour le prix européen. Les articles seront jugés sur la base de la valeur et de la pertinence de leurs informations, de la complexité de la recherche et de la préparation nécessaires, de leur originalité et de leur créativité ainsi que de leur impact sur le grand public.

Prix spécial sur les Roms

Le concours de cette année comprend un prix spécial sur les Roms, une communauté qui souffre souvent de la violence raciale, des discours de haine et de discriminations dans l’accès à l’emploi, l’enseignement, les soins de santé et les services publics et sociaux. Les journalistes sont invités à soumettre des articles dans cette catégorie spéciale qui traite des discriminations à l’encontre des Roms sur la base de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, de l’âge, du handicap ou de l’orientation sexuelle. Comme les Roms souffrent souvent de discriminations pour plusieurs motifs, les articles sur les discriminations multiples sont particulièrement encouragés.

Qui peut participer?

Les journalistes de la presse écrite et électronique des 27 États membres de l’UE sont invités à participer au Concours de journalisme 2008. Les articles doivent avoir été publiés dans un titre de la presse écrite ou électronique entre le 1er janvier et le 31 octobre 2008. La rédaction principale du titre de presse dans laquelle l’article a été publié doit être établie dans un des 27 États membres de l’UE. Les articles doivent être soumis dans une des 23 langues officielles de l’UE et comprendre au moins 3 800 caractères (espaces compris).

Intéressé?

Il suffit de compléter le formulaire de candidature en ligne et de télécharger l’article. La date ultime de dépôt des articles est fixée au 31 octobre 2008. Veuillez lire attentivement le règlement du concours avant de soumettre votre article. Il n’y a pas de droit d’inscription.

www.journalistaward.stop-discrimination.info

De Journalistenprijs 2008

EU-brede competitie over discriminatie en diversiteit bedoeld voor journalisten van de gedrukte pers en internetjournalisten

De Journalistenprijs 2008 "Verschil moet er zijn. Discriminatie niet." is een eerbetoon aan journalisten die met hun werk een bijdrage leveren aan een beter algemeen begrip van de voordelen van diversiteit en de strijd tegen discriminatie in de maatschappij. Journalisten van de gedrukte pers en internetjournalisten van de 27 lidstaten worden uitgenodigd om artikelen in te sturen over vraagstukken van diversiteit of discriminatie op grond van ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, leeftijd, handicap en seksuele geaardheid.

Journalisten worden met name aangemoedigd om aandacht te besteden aan diversiteit op de werkvloer en aan discriminatie op meerdere gronden.

Mediaprofessionals en deskundigen op het gebied van discriminatiebestrijding zullen 27 nationale prijswinnaars selecteren. Een EU-jury zal vervolgens de drie winnaars van de EU-brede prijs kiezen. De inzendingen worden beoordeeld op hun nieuwswaarde, relevantie, onderzoeks- en voorbereidingsniveau, originaliteit en creativiteit, en ook op hun invloed op het grote publiek.

Speciale prijs voor een artikel over de Roma

Dit jaar wordt bijzondere aandacht besteed aan de Roma, een gemeenschap die vaak het slachtoffer is van racistisch geweld, haatzaaiende uitspraken en discriminatie op het gebied van werk, onderwijs, gezondheidszorg en openbare en sociale diensten. Journalisten worden uitgenodigd om voor deze speciale categorie artikelen in te zenden over discriminatie van de Roma op grond van ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid. Aangezien de Roma vaak te lijden hebben van discriminatie op meerdere gronden, worden artikelen over meervoudige discriminatie in het bijzonder op prijs gesteld.

Wie kan er meedoen?

De Journalistenprijs 2008 is bedoeld voor journalisten van de gedrukte pers en internetjournalisten uit alle 27 EU-lidstaten. Inzendingen moeten zijn gepubliceerd in gedrukte of online-media tussen 1 januari en 31 oktober 2008. De hoofdredactie van het mediumkanaal waarin de inzending is gepubliceerd, moet gevestigd zijn in een van de 27 EU-lidstaten. Artikelen moeten zijn geschreven in een van de 23 officiële EU-talen en moeten minimaal 3800 tekens lang zijn (inclusief spaties).

Bent u geïnteresseerd?

U hoeft alleen het online-inschrijfformulier in te vullen en uw inzending te uploaden. De deadline voor inzendingen is 31 oktober 2008. Lees de deelnamevoorwaarden zorgvuldig door voordat u uw inzending instuurt. Deelname is gratis.

www.journalistaward.stop-discrimination.info

BijlageGrootte
award.jpg12.14 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Bedenkingen van een deelnemer van het ESF in Malmö

Malmö, zaterdagvoormiddag: de zaal overvol, mensen op de trappen, zelfs achter het panel zitten ze op de grond. Er wordt ingetogen geluisterd, gereageerd met gevoel. Het onderwerp: hoe de wereldvoedselcrisis counteren? Moeten we de landbouw herbekijken?

Alleen al voor zo’n seminaries met stemmen uit de hele wereld is het Europees Sociaal Forum de moeite waard.

Toch stelden we elkaar vragen in de bus naar huis toe, nadat we zaterdag niet alleen in, maar ook langs de lange manifestatie met hoofdzakelijk jonge actievoerders gewandeld hadden. De deelnemerslijst van het Europees Sociaal Forum gaat achteruit, terwijl iedereen in ons groepje er tevreden over was. Waarom?

Opnieuw gemiste kans?

Net nu het geglobaliseerde financiële stelsel kraakt omdat het gedereguleerd werd, zijn de andersglobalisten niet in staat hierover iets gezamenlijk te zeggen, zelfs niet:” Ziet ge wel…” Ik zag die gemeenschappelijkheid niet op de spandoeken. Natuurlijk kom je dan niet in de krant, zelfs niet als je veel volk bijeenbrengt. Er stond zelfs geen artikel in MO*, dat zichzelf nochtans aanprijst met: “MO* maakt de globalisering ervaarbaar, begrijpbaar en hanteerbaar”. Niet in de media komen, dat is dodelijk voor actievoerders. Er werd tijdens de forumdagen ook geen poging toe gedaan om tot één standpunt te komen. De stuurgroep mag niet sturen, alleen een forum mogelijk maken voor de verschillende groepen. Blijkbaar een ijzeren wet, die doorheen de sociale fora niet te veranderen is. Dooft zo de vlam langzaam uit?

Ergernis.

Het was al ver in de vakantiemaanden, eer er op de website van 11.11.11. enige reclame kwam voor Malmö, bij andere Vlaamse ontwikkelingsorganisaties werd het zelfs niet vermeld, alhoewel sommige van hun beroepskrachten ginder wel in panels schitteren. Bij de grote milieuorganisaties zag ik zelfs helemaal geen reclame. Hebben sommige organisaties bovenstaande redenering al langer gemaakt of interesseert hun alleen hun eigen regionale werking? Ik vroeg het aan een kennis bij 11.11.11. Haar antwoord: we kunnen niet om de 2 jaar onze vrijwillige medewerkers Europees sturen, zoveel hebben we er niet. Dat begreep ik, je kunt je beperkte groep vrijwilligers niet overal voor inzetten, maar je kan er wel gratis reclame voor maken bij de andere 99% van het publiek dat je jaarlijks steunt. Mogelijk win je zo nog medewerkers bij. Hebben de grote organisaties ooit geprobeerd die ijzeren wet te doorbreken? Zien ze het belang niet in dat een brede massa Europees samen discussieert -en niet alleen enkele leiders van de grotere organisaties?

Frans Luys is lid van het Limburgs Sociaal Forum.
www.lsf.be

Lees meer / 0 comment(s)

Kies met MO* uw Vlaamse minister voor ontwikkelingssamenwerking

Lange tijd had 11.11.11, de koepel van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking, niet bijzonder veel aandacht voor de kleine inspanningen van de Vlaamse regering op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor waren de bedragen te klein, de ambities te laag, etc. Ontwikkelingssamenwerking verder regionaliseren? Dat moet absoluut vermeden worden, want het werkt versnippering nog meer in de hand.

Als ze zelf eens consequent waren aan die logica ... want hoeveel grote NGO's zijn er intussen gesplitst in een Vlaamse en een Waalse afdeling? Zijn er eigenlijk nog Belgische NGO's over? Dit terzijde.

Misschien moeten we de redenering eens zo stellen: elk beleidsniveau heeft de verantwoordelijkheid om solidariteit ten volle in haar beleid uit te werken. Samenwerken is hierbij het sleutelwoord. Maar ook goed bestuur is belangrijk. Goed bestuur is participatief, democratisch, transparant, etc. Daarom vind ik het belangrijk dat we elk beleidsorgaan, hoe klein ook, dat actief is in ontwikkelingssamenwerking, beoordelen op haar realisaties en oprechtheid en niet enkel op haar omvang.

Minister Bourgeois, in Vlaanderen o.a. bevoegd voor een klein deelte ontwikkelingssamenwerking, verliest, door de weigering van zijn partij (N-VA) tot dialoog met de franstaligen, zijn post in de Vlaamse regering. MO.be stelt hierbij de vraag: Wie van de huidige Vlaamse ministers moet volgens u de portefeuille ontwikkelingssamenwerking krijgen?

Ik had liever een andere vraag beantwoord gezien en wel deze: Welke zijn volgens u de prioriteiten voor de Vlaamse. Belgische, Europese, mondiale ontwikkelingssamenwerking?

*Ik gebruik het woord 'ontwikkelingssamenwerking', hoewel ik vind dat '(internationale) solidariteit' veel beter weergeeft dat elk mensenleven wereldwijd met dat van anderen verbonden is. Denk o.a. aan voedselprijzen, klimaat, werkgelegenheid...

Lees meer / 0 comment(s)

Peniel Rwendeire tells the story of the starfish

One time there was a boy who was just along the shore trying to collect some star fish that lied along the shores. These star fish were bushed to the shores on the dry land due to the waves that moved them from water to the ground. So one man was moving a long the shores and saw this young boy collecting one by one and throwing them back in water. This man asked him ''hey , these star fish are so many why waste your time after all you can't finish them all." The young boy caught one and held it in his hands and said: "look! each time i throw one in water, i will have saved it's life!" So he threw one in water and it survived the sun. And he concluded by saying each time u improve on one's life you will have made a difference in his life later all will move to changing the world. no matter how small it may be but one time one day it will grow. Just like jesus who began with 12 disciple but now thousands are his dicsciples to day. There is one book that has tremendously changed my life .its called the 8th habit by franklin covey. i have read this book over and over but each time i read i feel fresh again it has a letter in it that i will one time send to u see i mean that letter makes me cry each time i read it. it inspires me i made a photo copy of it. It shows the kind of challenges we may one time face as we are growing.

KOH I have not yet heard from the but i think they are making wonders. About me, am studying of course. and working hard for better results more with prayers for next year in a new university !!!!!

byeeeeeeeeeeee hahahah yagagaga yoga


The university of Peniel in Kampala, Uganda.


The KOH doing some workshop at their school in Kampala.

More about the Kids of Hope, a music group in a Kampala boarding school, you can read on the blog ugandakidsofhope.blogspot.com

Lees meer / 0 comment(s)

Geen nieuws... goed nieuws? Word Vredesjournalist!

Voorstelling Vlaamse Vredesweek 2008 door Jonas Slaat.
Datum: 17 Sep 2008 - 20:00
Locatie: Coop Cafe, Bondgenotenlaan, Leuven

Een hele week lang zal de Vlaamse Vredesweek dit jaar werken rond geweld en conflict in de media. De media kunnen de kloof tussen verschillende delen van de samenleving vergroten of verkleinen, een conflict luwen, bestendigen of vergroten.

Wat gebeurt er als men moslims koppelt aan terreur, jongeren aan probleemgedrag en Walen aan onbegrip? De vredesweek gaat op zoek naar de manier waarop de media actief kunnen bijdragen tot verzoening, openheid en respect en naar de mate waarin eenieder hierin verantwoordelijkheid kan opnemen.

Tijdens de voorstelling is er tevens een infostand met de dossiers, educatieve materialen en producten van de Vlaamse Vredesweek.

Dit is een activiteit van Leuven-Zuid

Lees meer / 0 comment(s)

Europees Parlement lanceert ‘Europarltv’

Heuglijk nieuws: het Europees Parlement lanceert morgen ‘Europarltv’. Dat meldt Ivo Belet op de website van CD&V. (Zie persberichten)

Ivo: “We nemen in het Europees Parlement tal van beslissingen die een directe impact hebben op het leven van alle Europeanen. Toch weten zeer veel mensen weinig over ‘Europa’. Nieuws uit het Europarlement haalt niet altijd de media, want het gaat soms over erg technische dossiers en de besluitvorming is vaak lang en ingewikkeld. Webtv is plezierig om naar te kijken en gemakkelijk toegankelijk en dus een uitstekend medium om wat aan deze informatiekloof te doen.”

Europarltv zal uit 4 verschillende kanalen bestaan en alle dagen komen er nieuwe filmpjes on-line.

Europarltv kan bekeken worden op: www.europarltv.europa.eu en is online vanaf 17 september 2008.

  Edit 17 september 2008:

 • Illegale immigratie

  Moet Europa de strenge grenscontrole behouden, of zelfs opdrijven? Of moet het z'n deuren openzetten voor niet-Europese immigranten? EuroparlTV voerde een enquête bij de Europese burgers en peilde naar hun mening over de Europese aanpak inzake immigratie van buiten de EU.
  Bekijk het fragment.

 • Klimaat

  Welke maatregelen kan de EU nemen om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan en wat moet ze doen ? EuroparlTV peilt naar wat de Europese burgers van hun instellingen verwachten. Een enquête in verscheidene EU-lidstaten.
  Bekijk het fragment.

 • Gelijke kansen en kinderarmoede

  In Europa stijgt het aantal gezinnen met kinderen die moeten rondkomen met een inkomen dat onder de armoedegrens ligt, en sociale onrechtmatigheden zoals loonverschillen in functie van het geslacht blijven bestaan. EuroparlTV vroeg aan Europarlementsleden, experts en activisten om deze problemen te doorgronden en mogelijke oplossingen aan te reiken.
  Bekijk het fragment.

Noot: om de filmpjes te kunnen zien moet je misschien de instellingen veranderen naar jouw mediaspeler (Windows MP of Flash).

Lees meer / 0 comment(s)

ACV en Global Society lanceren website MONDIAAL.be

NIEUW - website MONDIAAL.be

PALA.be heeft er een gloednieuwe zustersite bijgekregen. MONDIAAL.be houdt de ogen wijd open voor onze globaliserende wereld, en doet dat in de eerste plaats aan de hand van web-tv reportages. Elke reportage zoomt in op een andersglobalistisch thema, van China en delokalisatie tot privatisering, waardig werk en wereldhandel. En tussendoor vergeten we niet het belang van glokaal vakbondswerk en ontwikkelingssamenwerking. Er is ook een woordenboek dat zich vooral toespitst op al wat van belang is voor een sociale globalisering.

MONDIAAL.be is een samenwerkingsverband tussen ACV, met ruim 1,7 miljoen leden de grootste Belgische vakbond, en Global Society, meest bekend van de e-brief PALA. "We weten het maar al te goed, zowel bij ACV als Global Society, globalisering is een complex gegeven. Er spelen heel veel factoren, heel verschillende belangen, sterkere en zwakkere belangengroepen. Met de website Mondiaal willen we steeds verder doordringen in de wereld van de globalisering, nieuwe thema's aansnijden, tips van de sluier oplichten... maar altijd willen we verstaanbaar blijven, en als we kunnen, laten we liefst van al ook het beeld spreken."

Deze website wil u niet de hete actualiteit serveren. Die is al te dikwijls slechts de waan van de dag. Deze website wil u evenmin verdrinken in een oceaan van informatie. Mondiaal.be wil in de eerste plaats een vormende website zijn die wegwijs maakt in de wereld waarin we leven. Mondiaal.be wil een hulpmiddel zijn waarmee vormers en begeleiders aan de slag kunnen gaan, een instrument voor al wie een vormingsmoment over globalisering organiseert.

"We doen dat aan de hand van zeven thema's die aanklikbaar zijn in de navigatiebalk links. We kennen de kracht van beeld, en daarom starten we elk van de thema's met een reportage die de problemen zichtbaar maakt, van het leven in een Chinese fabriek of het verloren gaan van de Argentijnse welvaartstaat tot vakbondsmilitanten in actie voor duurzame bedrijfsvoering.

Bij elk van de thema's en reportages is meteen, heel belangrijk, een didactische fiche te vinden. Die fiche vertelt hoe er in groep met de reportage kan worden gewerkt. En we laten je zeker niet achter met informatiehonger. Elke themapagina biedt enkele achtergrondartikels, elke fiche bevat verwijzingen naar waar meer te vinden is."

De website bevat ook een woordenboek, Globalisering van A tot Z, met speciale aandacht voor alles wat met de werkende mens en waardig werk te maken heeft. Verder zijn er elke dag goed geselecteerde nieuwe berichten te lezen uit de wijde wereld en verschijnt een groeiend aantal nuttige weblinks.

Klik hier voor MONDIAAL.be

BijlageGrootte
mondiaal.png246.33 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Adopteer een zonnecel

Van 14 tot 30 augustus rijdt het Solarteam van Group T van de Internationale Hogeschool Leuven, door België met een zelfgebouwde zonnewagen.

Het doel van de HP Solar Tour is om mensen bewust te maken van de eindigheid van fossiele brandstoffen. Door met een wagen die enkel rijdt op zonne-energie België te doorkruisen, willen wij, het Solarteam, aantonen dat zonne-energie in de toekomst een belangrijke rol zal spelen. Ook gaan we langs bij heel wat grote bedrijven om meer uitleg te geven.

Zo'n zonnewagen in elkaar steken kost wel wat centjes. De studenten hebben een originele manier gevonden om zich te laten sponsoren: je kan via hun website een zonnecel adopteren.

Lees meer / 0 comment(s)

democraty is easy

Jo van bio running for president!

www.news3online.com/spread.php

Lees meer / 4 comment(s)

Wereldomroep (NL) telt de staatshoofden in Peking

Een ronduit goed artikel, dat kan je vaak lezen op de Nederlandse nieuwssite www.wereldomroep.nl. Waarom vind ik de artikels daar zo goed? Omdat ze meestal geen afzonderlijke nieuwsfeiten belichten, maar artikels plaatsen met een duidelijke samenhang, achtergrond en analyse.

Marina Brouwer heeft het in het artikel Wie ontbreekt in het Vogelnest? over een onderwerp waarover zowat alle media vandaag berichten. Maar Mevr. Brouwer doet dat grondiger dan de meeste andere media.

Ze maakt een analyse van welke staatshoofden aanwezig zijn bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Peking.

- Amerikaans president Bush is ‘diep bezorgd', maar toch aanwezig. Mevr. Brouwer merkt op: "Toch een bescheiden politiek statement van de VS: de Amerikaanse vlag wordt vrijdag gedragen door een atleet die op 6-jarige leeftijd Sudan ontvluchtte. Een verwijzing naar de zwaar bekritiseerde Chinese steun voor het wrede regime in Sudan."
- Nederlandse premier Balkenende is aanwezig. "Inmiddels heeft minister Verhagen van Buitenlandse Zaken toegegeven dat de situatie in China juist is verergerd.
- Japanse premier Yasuo Fukuda en de Russische premier Poetin zijn beiden aanwezig.
- Franse president Sarkozy liet in maart weten níet naar China te komen tenzij Peking meer aandacht toonde voor de burgerlijke vrijheden én concessies zou doen aan de Dalai Lama. Beide voorwaarden bleven onvervuld, maar toch zit Sarkozy de tribunes in het Vogelneststadion, namens Frankrijk en de Europese Unie. En tot verdriet van het Europees Parlement, waar een meerderheid zich uitsprak voor een boycot.
- Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Canadese premier Stephen Harper komen niet, maar ze benadrukten beiden dat ze gewoon geen tijd hebben voor de reis naar China. Met andere woorden: No offence meant.

Mevr. Brouwer wijst er verder op dat de situatie in Tibet onveranderd is en China nog altijd wapens naar Sudan stuurt.

Ze geeft ook aan dat het geen traditie is dat staatshoofden en politieke leiders in groten getale komen opdagen bij de Spelen. Alleen in 2004, bij de terugkeer van de Spelen in Griekenland, waren er meer prominenten dan voorheen.
Maar nu heeft de Chinese president Hu Jintao er alles aan gedaan om zo veel mogelijk hoogwaardigheidsbekleders naar Peking te halen, om het prestige van China op te vijzelen en de bevolking duidelijk te maken dat de rest van de wereld de legitimiteit van de Chinese leiders onderkent.

Ik zou het hele artikel van Mevr. Brouwer kunnen overnemen, maar leest u het vooral zelf op de site van Wereldomroep.

Eentje wil ik nog vermelden, omdat het zo opmerkelijk (en als ik niet beter wist, bijna schattig) is.

Silvio Berlusconi - een verklaard liefhebber van spektakels - meldde zich af. De Italiaanse premier voert de klamme hitte in Peking aan als reden voor zijn afwezigheid.

Lees meer / 0 comment(s)