Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ACV en Global Society lanceren website MONDIAAL.be

ACV en Global Society lanceren website MONDIAAL.be

NIEUW - website MONDIAAL.be

PALA.be heeft er een gloednieuwe zustersite bijgekregen. MONDIAAL.be houdt de ogen wijd open voor onze globaliserende wereld, en doet dat in de eerste plaats aan de hand van web-tv reportages. Elke reportage zoomt in op een andersglobalistisch thema, van China en delokalisatie tot privatisering, waardig werk en wereldhandel. En tussendoor vergeten we niet het belang van glokaal vakbondswerk en ontwikkelingssamenwerking. Er is ook een woordenboek dat zich vooral toespitst op al wat van belang is voor een sociale globalisering.

MONDIAAL.be is een samenwerkingsverband tussen ACV, met ruim 1,7 miljoen leden de grootste Belgische vakbond, en Global Society, meest bekend van de e-brief PALA. "We weten het maar al te goed, zowel bij ACV als Global Society, globalisering is een complex gegeven. Er spelen heel veel factoren, heel verschillende belangen, sterkere en zwakkere belangengroepen. Met de website Mondiaal willen we steeds verder doordringen in de wereld van de globalisering, nieuwe thema's aansnijden, tips van de sluier oplichten... maar altijd willen we verstaanbaar blijven, en als we kunnen, laten we liefst van al ook het beeld spreken."

Deze website wil u niet de hete actualiteit serveren. Die is al te dikwijls slechts de waan van de dag. Deze website wil u evenmin verdrinken in een oceaan van informatie. Mondiaal.be wil in de eerste plaats een vormende website zijn die wegwijs maakt in de wereld waarin we leven. Mondiaal.be wil een hulpmiddel zijn waarmee vormers en begeleiders aan de slag kunnen gaan, een instrument voor al wie een vormingsmoment over globalisering organiseert.

"We doen dat aan de hand van zeven thema's die aanklikbaar zijn in de navigatiebalk links. We kennen de kracht van beeld, en daarom starten we elk van de thema's met een reportage die de problemen zichtbaar maakt, van het leven in een Chinese fabriek of het verloren gaan van de Argentijnse welvaartstaat tot vakbondsmilitanten in actie voor duurzame bedrijfsvoering.

Bij elk van de thema's en reportages is meteen, heel belangrijk, een didactische fiche te vinden. Die fiche vertelt hoe er in groep met de reportage kan worden gewerkt. En we laten je zeker niet achter met informatiehonger. Elke themapagina biedt enkele achtergrondartikels, elke fiche bevat verwijzingen naar waar meer te vinden is."

De website bevat ook een woordenboek, Globalisering van A tot Z, met speciale aandacht voor alles wat met de werkende mens en waardig werk te maken heeft. Verder zijn er elke dag goed geselecteerde nieuwe berichten te lezen uit de wijde wereld en verschijnt een groeiend aantal nuttige weblinks.

Klik hier voor MONDIAAL.be