Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Kies met MO* uw Vlaamse minister voor ontwikkelingssamenwerking

Kies met MO* uw Vlaamse minister voor ontwikkelingssamenwerking

Lange tijd had 11.11.11, de koepel van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking, niet bijzonder veel aandacht voor de kleine inspanningen van de Vlaamse regering op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor waren de bedragen te klein, de ambities te laag, etc. Ontwikkelingssamenwerking verder regionaliseren? Dat moet absoluut vermeden worden, want het werkt versnippering nog meer in de hand.

Als ze zelf eens consequent waren aan die logica ... want hoeveel grote NGO's zijn er intussen gesplitst in een Vlaamse en een Waalse afdeling? Zijn er eigenlijk nog Belgische NGO's over? Dit terzijde.

Misschien moeten we de redenering eens zo stellen: elk beleidsniveau heeft de verantwoordelijkheid om solidariteit ten volle in haar beleid uit te werken. Samenwerken is hierbij het sleutelwoord. Maar ook goed bestuur is belangrijk. Goed bestuur is participatief, democratisch, transparant, etc. Daarom vind ik het belangrijk dat we elk beleidsorgaan, hoe klein ook, dat actief is in ontwikkelingssamenwerking, beoordelen op haar realisaties en oprechtheid en niet enkel op haar omvang.

Minister Bourgeois, in Vlaanderen o.a. bevoegd voor een klein deelte ontwikkelingssamenwerking, verliest, door de weigering van zijn partij (N-VA) tot dialoog met de franstaligen, zijn post in de Vlaamse regering. MO.be stelt hierbij de vraag: Wie van de huidige Vlaamse ministers moet volgens u de portefeuille ontwikkelingssamenwerking krijgen?

Ik had liever een andere vraag beantwoord gezien en wel deze: Welke zijn volgens u de prioriteiten voor de Vlaamse. Belgische, Europese, mondiale ontwikkelingssamenwerking?

*Ik gebruik het woord 'ontwikkelingssamenwerking', hoewel ik vind dat '(internationale) solidariteit' veel beter weergeeft dat elk mensenleven wereldwijd met dat van anderen verbonden is. Denk o.a. aan voedselprijzen, klimaat, werkgelegenheid...