Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

¡Ya basta! Over migratie en repressie ...

¡Ya basta! Over migratie en repressie ...

Een bericht uit de kranten van donderdag 16 oktober 2008:

‘Vluchteling valt overboord in Albertdok en verdrinkt

In de haven van Antwerpen ter hoogte van het Albertdok is vanmiddag een 31-jarige Afrikaan verdronken. Hij was samen met een andere 23-jarige man overboord gevallen van een zeeschip. De tweede drenkeling kon gered worden en verkeert niet in levensgevaar.

Volgens de scheepvaartpolitie gaat het om Afrikaanse verstekelingen. Ze zaten opgesloten in een cabine op een schip dat hen zou repatriëren naar het land waar ze aan boord waren geslopen. Die operatie zou na een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken vorige week zijn doorgegaan, maar werd uitgesteld tot nu. Via het plafond van de cabine konden de mannen ontsnappen en zo vielen ze in het dok.

Een derde man van 24 jaar oud zat mee op het schip, maar ontsnapte niet samen met zijn collega-verstekelingen. Hij zit nu in de cel bij de scheepvaartpolitie en wordt zo snel mogelijk naar zijn thuisland teruggestuurd.’

De ene is dood en hoeft niet meer te vluchten.
De andere is ziek en krijgt enige tijd uitstel.
Een derde bleef braaf in zijn cabine annex cel in de haven dobberen. Als beloning daarvoor mocht hij kennismaken met een cel bij de havenpolitie vanwaar hij zo snel mogelijk zal worden gerepatrieerd.

Als wij de gevolgen van de globale economie waar wij deel van uitmaken, blijven wegsteken, dan zullen dit soort wantoestanden alleen maar toenemen. Het is gemakkelijk om de verantwoordelijkheid van ons af te schuiven. Een degelijk beleid moet ook hiervoor menselijke antwoorden vinden.

Waar slaat dat nu op dat men vluchtelingen gewoon in een cabine op een zeeschip in een wereldhaven laat wachten op hun gedwongen uitwijzing? En waar haalt men de stoutmoedigheid te denken dat dit niet tot ongelukken zal leiden?

¡Ya basta!

Hoeveel 'authenticiteit' heeft Tim Pauwels?

Tim Pauwels, journalist en wetstraatwatcher bij de VRT, heeft een blog. Zoals de meeste andere journalisten gebruikt hij die voornamelijk en alleen om kritiek te spuien in een licht verteerbaar sausje van misselijk makende humor en cynisme. Een beetje zoals je eerste pint of je eerste sigaret: je vond het niet lekker, maar toch grijp je ernaar terug.

Het is iets van deze tijd, het mijmelen op weblogs. Het kan interessant zijn of grappig, persoonlijk of erudiet. Ook wij op Indymedia doen het. We maken er echter niet zo'n vedettencultus van zoals ze op de VRT doen. Welke verdienste hebben de auteurs van de VRT-blogs, behalve dat zij het gekanker op alles wat er fout gaat in onze wereld frivool verpakken en signeren. Rik Torfs doet lustig mee.

Tim Pauwels heeft als beroep natuurlijk kritiek uiten op politici. Hij heeft zich hiervoor al eerder verontschuldigd ("Politici zijn schone mensen!" 19/09/2008).

Vrijdag had mijnheer Pauwels het op zijn blog over 'de authenticiteit van Joëlle'. Hij noemt politici gewoon bij hun voornaam. Dat hoort bij de stijl van de blog. Bij die stijl hoort ook een ongenaakbaar cynisme. Confituurpotten met een geruit doekje vergelijken met de vastberadenheid van mevrouw Milquet om een menselijk antwoord te vinden voor duizenden mensen zonder papieren. Authenticiteit is blijkbaar goed om electoraal mee op te vallen en te scoren, maar niet om echte politiek mee te bedrijven. Het humanisme vindt in Vlaanderen geen voet aan de grond. Bij ons leeft alleen de de authentieke Vlaamse angst om onze job en onze koopkracht. Een beetje medemenselijkheid tonen is hier "een puzzelstukje dat niet in de rest van de puzzel wil passen" dixit Pauwels.

Mijnheer Pauwels maakt zich grote zorgen: "16 procent van de Belgische bevolking is niet in ons land geboren. Daar zitten high-tech jongens bij, die bij IMEC in Leuven werken, maar ook vele, vele laaggeschoolden. Hoe gaan we de armen van de wereld duidelijk maken dat we niet voor iedereen een toekomst hebben hier?" Wel, mijnheer Pauwels, als ik u een raad mag geven, lees een keer op deze site het interview met Dyab Abou Jahjah, de man die bij de VRT lijkt geëvacueerd en verbannen zonder dat er ooit van een cordon sanitaire rond hem sprake was.

Mijnheer Pauwels, u verwijt mevrouw Milquet gebrek aan empathie voor de standpunten van haar regeringspartners, maar u bezit zelf niet de minste sympathie of empathie voor de duizenden, miljoenen illegalen en rechtelozen die hun rechten in geen enkele regering, niet in hun thuisland en niet in hun gastland, vertegenwoordig weten, tenzij misschien door mensen als mevrouw Milquet. U hoeft het niet met haar eens te zijn. Ik ben het ook niet eens met haar standpunt over het langer openhouden van de kerncentrales, maar u moet eens trachten wat empathie aan de dag leggen voor de drie miljard armen die er behalve vijf miljoen Vlamingen ook op deze aarde willen leven. Als wij de rijkdom naar het Westen importeren, dan kunnen we erop aan dat de mensen van wie wij de natuurlijke hulpbronnen afpakken, alles in het werk zullen stellen om erachter aan te gaan. U kan vinden dat dat een probleem is voor de mensen in het Westen, maar ik vind dat een probleem van de hele aarde. En zelf doet u niets anders dan die ijskoude waarheid camoufleren met een authenticiteit Vlaams geruit doekje.

Mijnheer Pauwels, ik vind uw opiniestuk ronduit beschamend!

VRT = Censuur

Dit stukje heeft de VRT uit mijn reactie op de blog gecensureerd:

Wel, mijnheer Pauwels, als ik u een raad mag geven, lees een keer op deze site het interview met Dyab Abou Jahjah, de man die bij de VRT lijkt geëvacueerd en verbannen zonder dat er ooit van een cordon sanitaire rond hem sprake was.

interview met Dyab Abou Jahjah op indymedia.be