Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Wereldomroep (NL) telt de staatshoofden in Peking

Wereldomroep (NL) telt de staatshoofden in Peking

Een ronduit goed artikel, dat kan je vaak lezen op de Nederlandse nieuwssite www.wereldomroep.nl. Waarom vind ik de artikels daar zo goed? Omdat ze meestal geen afzonderlijke nieuwsfeiten belichten, maar artikels plaatsen met een duidelijke samenhang, achtergrond en analyse.

Marina Brouwer heeft het in het artikel Wie ontbreekt in het Vogelnest? over een onderwerp waarover zowat alle media vandaag berichten. Maar Mevr. Brouwer doet dat grondiger dan de meeste andere media.

Ze maakt een analyse van welke staatshoofden aanwezig zijn bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Peking.

- Amerikaans president Bush is ‘diep bezorgd', maar toch aanwezig. Mevr. Brouwer merkt op: "Toch een bescheiden politiek statement van de VS: de Amerikaanse vlag wordt vrijdag gedragen door een atleet die op 6-jarige leeftijd Sudan ontvluchtte. Een verwijzing naar de zwaar bekritiseerde Chinese steun voor het wrede regime in Sudan."
- Nederlandse premier Balkenende is aanwezig. "Inmiddels heeft minister Verhagen van Buitenlandse Zaken toegegeven dat de situatie in China juist is verergerd.
- Japanse premier Yasuo Fukuda en de Russische premier Poetin zijn beiden aanwezig.
- Franse president Sarkozy liet in maart weten níet naar China te komen tenzij Peking meer aandacht toonde voor de burgerlijke vrijheden én concessies zou doen aan de Dalai Lama. Beide voorwaarden bleven onvervuld, maar toch zit Sarkozy de tribunes in het Vogelneststadion, namens Frankrijk en de Europese Unie. En tot verdriet van het Europees Parlement, waar een meerderheid zich uitsprak voor een boycot.
- Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Canadese premier Stephen Harper komen niet, maar ze benadrukten beiden dat ze gewoon geen tijd hebben voor de reis naar China. Met andere woorden: No offence meant.

Mevr. Brouwer wijst er verder op dat de situatie in Tibet onveranderd is en China nog altijd wapens naar Sudan stuurt.

Ze geeft ook aan dat het geen traditie is dat staatshoofden en politieke leiders in groten getale komen opdagen bij de Spelen. Alleen in 2004, bij de terugkeer van de Spelen in Griekenland, waren er meer prominenten dan voorheen.
Maar nu heeft de Chinese president Hu Jintao er alles aan gedaan om zo veel mogelijk hoogwaardigheidsbekleders naar Peking te halen, om het prestige van China op te vijzelen en de bevolking duidelijk te maken dat de rest van de wereld de legitimiteit van de Chinese leiders onderkent.

Ik zou het hele artikel van Mevr. Brouwer kunnen overnemen, maar leest u het vooral zelf op de site van Wereldomroep.

Eentje wil ik nog vermelden, omdat het zo opmerkelijk (en als ik niet beter wist, bijna schattig) is.

Silvio Berlusconi - een verklaard liefhebber van spektakels - meldde zich af. De Italiaanse premier voert de klamme hitte in Peking aan als reden voor zijn afwezigheid.