Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Stem 72, zij mogen blijven!"

"Stem 72, zij mogen blijven!"

Sinds een paar weken worden enkele Vlaamse steden gekleurd door een opvallende affichecampagne. Een grote zwart-witfoto van een kleurling – er zijn 8 verschillende in omloop – die de aandacht trekt met daarboven in grote letters ‘Stem 72’. Als ondertekst één korte slagzin: ‘Zij mogen blijven!’ Vele voorbijgangers stellen zich vragen. Wie zijn die mensen? Waarvoor staat die 72? Is het misschien één of andere politieke propaganda? Of een nieuwe partij n.a.v. de verkiezingen?

S72_aff_nl7_eweb.jpg

Het heeft inderdaad met de verkiezingen te maken, maar het gaat verder dan één partij. Het is de nieuwe sensibiliseringscampagne van Victoria Deluxe, ondersteund door tientallen sociaal-artistieke verenigingen over gans Vlaanderen en de Unie voor Mensen Zonder Papieren.

De actie bouwt verder op de gelijknamige affichecampagne in het Gentse rond de verkiezingen van 2004 en door een gelijkaardige actie bij onze bovenburen.

Hun uitgangspunt is simpel. Als sociaal-artistieke verenigingen worden ze vaak geconfronteerd met schrijnende verhalen van onschuldige mensen zonder papieren die in de grootste ellende leven. Ze leven in grote onzekerheid, vinden geen legaal werk, of worden opgepakt en opgesloten of teruggewezen. Voor vuurwapens komt er een regularisatie en mensen die bewust de wet hebben ontdoken om er financieel voordeel uit te halen, krijgen fiscale amnestie. Maar over een regularisatie van mensen zonder papieren, die niets misdaan hebben, wordt niet gesproken. Nochtans verdienen ze onze aandacht.

Ze komen hier terecht na grote omzwervingen, op de dool of op de vlucht voor gevaar in hun vaderland. Hier aangekomen worden ze vaak onvriendelijk onthaald en hebben ze geen rechten. Ze knappen alle vuile karweitjes op, zonder enige bescherming, afhankelijk van de willekeur van de werkgevers. Ze overleven dankzij de solidariteit van Belgische burgers die hen onderdak bieden en hun kinderen de kans geven om naar school te gaan. Ze willen maar al te graag bijdragen aan de samenleving, maar krijgen het deksel op de neus.

De boodschap is duidelijk. De Belgische overheid moet haar verantwoordelijkheid opnemen en deze mensen de kans geven om hier een toekomst uit te bouwen. Niet om het even wie moet geregulariseerd worden, maar mensen die kunnen aantonen dat ze goed geïntegreerd zijn, verdienen een betere behandeling. Net als in Nederland, waar een affichecampagne voor een 'generaal pardon' zijn vruchten lijkt af te werpen, hopen we dat er in België na de federale verkiezingen een nieuwe regularisatiewet van kracht kan worden."

Meer info: http://www.stem72.be/

Rechtstreeks downloaden op

Rechtstreeks downloaden op de website van stem72 is een affiche file van 127 kb die goed afprint Hier op indymedia zijn de bestanden te klein om op a4 af te printen.
Chapeau voor de initiatiefnemers!