Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Minderhedenforum over de hoogte- en dieptepunten van Paars

Minderhedenforum over de hoogte- en dieptepunten van Paars

Ook deze keer hebben de vele sociale bewegingen die ons land rijk is hun verlanglijstje voor de komende regering klaar. Ook het Minderhedenforum heeft haar eisenbundel uit. Naima Charkaoui coördinator van het Minderhedenforum geeft meer toelichting over hun eisenbundel en de evaluatie van Paars inzake diversiteitsbeleid.

charkaaoiu.jpg

Wat vindt u van het diversiteitsbeleid van de vorige regering?

“De vorige regering heeft van diversiteit niet echt een speerpunt gemaakt tijdens hun legislatuur. Er zijn wel een aantal dingen met grote trom aangekondigd zoals het actieplan tegen racisme maar daarna bleef het wel oorverdovend stil. Al je kijkt hoe lang het geduurd heeft om de antidiscriminatiewet goed te keuren en het resultaat is er dan nog een waar de bewijsmogelijkheden zeer twijfelachtig zijn.Dan zie je dat men vaak ronkende verklaringen heeft afgelegd naar aanleiding van racistisch geweld e.d. maar als het op concrete acties is blijft men achter.
Ook op vlak van tewerkstelling is men noch bij de overheid zelf noch als stimulans naar de privé veel geïnvesteerd in het beleid. Men heeft wel een label gemaakt voor bedrijven die het goed doen op vlak van diversiteit maar uiteindelijk blijft het redelijk hol. Het is eerder een soort van windowdressing. Inhoudelijk stelt het niet veel voor zeker als je ziet hoe die labels worden toegekend.”

Vindt u dat de regering voldoende geluisterd heeft naar jullie verzuchtingen?

“Heel weinig, we hebben af en toe ad hoc contacten gehad maar er is geen enkele structurele dialoog. We participeren niet aan adviesorganen.”

Wat heeft de paarse regering goed gedaan volgens jullie?

“De antidiscriminatiewet is op zich wel een goede zaak. Ook een aantal juridisch technische zaken die gerealiseerd zijn. Bescherming van de klagers en de getuigen zijn stappen vooruit in die antidiscriminatiewet. De campagnes rond diversiteit bij de federale overheid vonden we heel positief. Dus men heeft daar toch voorzichtig een aantal stappen ingezet, maar het kan stukken beter.”

Wat was het absoluut dieptepunt van Paars?

“De uitspraken van minister Dewael over de ongelijkheid van culturen vond ik een absolute dieptepunt voor een minister van Binnenlandse zaken. Dat zo iemand dat zegt, geeft echt wel een schokeffect. Verder is eerder het kabbelen op zich een zwakte. Het feit dat er veel dingen worden gezegd maar dat er weinig of niets gebeurd.”

Jullie hebben net als ander sociale bewegingen ook een eisenbundel uit. Wat zijn jullie absolute prioriteiten?

“Werk is heel belangrijk. De federale overheid heeft daar ook belangrijke hefbomen in handen om meer allochtonen aan werk te helpen. Ze kunnen beginnen bij de federale overheid zelf door bijvoorbeeld in de reglementering de nationaliteits-, diplomavereisen e.d. te versoepelen voor ambtenaren. De overheid heeft daar veel instrumenten in handen om werk te maken van een diversteitsbeleid. Men kan intern veel doen door te werken met streefcijfers, door op te houden met de hoofddoek expliciet en impliciet te verbieden. Door dus op een positieve manier om te gaan met diversiteit. Ook naar de privé toe kunnen ze veel dingen doen. Door bijvoorbeeld overheidsopdrachten te linken aan het behalen van bepaalde resultaten inzake diversiteit. Mocht men dat diversiteitslabel een beetje meer au sérieux nemen dan zou dat bijvoorbeeld een voorwaarde kunnen zijn om een overheidsopdrachten binnen te krijgen. Men kan ook premies toekennen of korting op RSZ als een bedrijf een gelijkekansenbeleid voert.”

“Daarnaast is er de antidiscriminatiewet. Men moet erop toezien dat die wet geen dode letter blijft. Men zal die moeten evalueren. De mensen moeten geïnformeerd worden over hun rechten en hoe ze die kunnen afdwingen. Het middenveld moet ondersteund worden om mee te helpen die rechten af te dwingen. Zodat het geen vodje papier blijft maar dat we die wet ook echt kunnen gebruiken in de strijd tegen discriminatie.”

“En tenslotte is er de kwestie van inspraak. Samen met de Verenigde Verenigingen waar we ook lid van zijn pleiten we voor adviesorganen op federaal niveau die reële inspraak hebben. En die adviesorganen moeten ook de samenleving weerspiegelen. Dit betekent dat er ook voldoende allochtonen en vertegenwoordigers van het allochtoons middenveld moeten inzitten. “

Zijn er punten bij de partijen die jullie interessant vinden?

“Wij zijn nog bezig met de partijprogramma's systematisch te analyseren. We gaan het volgende week publiceren. Wat we belangrijk vinden en wat ook in onze memorandum staat is de kwestie van de regularisatie. Er zijn een aantal partijen die daar ook de nadruk op leggen. Daarnaast het dialoog met het middenveld en het gelijkenkansenbeleid.”

Lees hier het volledige memorandum