Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Fotoreportage] Slotmeeting van Groen!: Minister van klimaat zonder hoofdoeken

[Fotoreportage] Slotmeeting van Groen!: Minister van klimaat zonder hoofdoeken

GROEN!-voorzitter Vera Dua herhaalde op de slotmeeting van haar partij in Antwerpen dat GROEN! wil deelnemen aan de volgende regering met een minister van Klimaat. Voorzitter Dua lanceerde geen nieuwe voorstellen of ideeen op de meeting, maar sprak alleen over de gekende thema's van GROEN!: het klimaatprobleem, de armoede en diversiteit. Opvallend was wel dat Dua niets zei over het hoofddoekendebat.

PICT0203.jpg

SP.A-burgemeester Patrick Janssens heeft in Antwerpen het personeel aan de gemeentelijke loketten verboden om een hoofdoek te dragen op het werk. Dua gaf ook geen commentaar over de andere partijen. Vanop de Groenplaats vertrok een stoet van sympathisanten richting Steenplein waar de toespraken plaats vonden.

Hieronder de volledige toespraak van Vera Dua op haar slotmeeting voor GROEN! in Antwerpen op 2 juni:

Beste mensen,

Nog 8 dagen en we weten hoe de politieke kaarten liggen voor de komende 4 jaar,nog 8 dagen en we weten of ons land groener zal kleuren en of er terug ecologisten in het federaal parlement zullen zitten.
Het zijn cruciale verkiezingen,de inzet is groot.
Wij staan voor een aantal immense uitdagingen en wij willen die op een sociale,ecologische manier invullen.
-Het gaat over de uitdaging om het klimaatprobleem aan te pakken.
-Het gaat over de uitdaging om de toenemende armoede te bestrijden.
-En het gaat over de uitdaging om het samenleven in verschil op harmonische,solidaire manier vorm te geven.
Deze 3 uitdagingen zijn voor ons de inzet van deze verkiezingen.
Niemand ontkent nog dat de dreiging van een ontregeld klimaat reeel is,en iedereen weet dat als we niets doen,dit enorme gevolgen zal hebben op het leven van zeer veel mensen en vooral de arme landen in het Zuiden zullen een zware prijs betalen.
En sommigen koesteren nog de illusie dat het klimaatprobleem kan opgelost worden door wat leuke klimaatideetjes te lanceren.
Anderen denken dat het niet zo'n vaart zal lopen en dat het "slecht weer" wel van zelf zal overwaaien.
Dit is een illusie,we hebben geen keuze:we zullen inderdaad resoluut moeten kiezen voor een ecologische omslag,in onze economie,in onze mobiliteit,in ons dagelijks leven.
En dit is perfect mogelijk:we hebben een goed uitgewerkt klimaatplan,wij weten hoe we het moeten aanpakken.
En voor alle duidelijkheid ons klimaatplan is een sociaal plan,het is een positief plan met heel wat opportuniteiten.
Door te kiezen voor nieuwe groene technologie,door volop te investeren in ecologische innovatie,in toekomstgerichte ecotech-sectoren,door te geloven in creativiteit.Wanneer deze keuzes worden gemaakt kunnen we duizenden nieuwe jobs creeren zoals dit nu al gebeurt bijvoorbeeld in Duitsland,in Denemarken.
een ecologische omslag betekent ook dat we niet eindeloos kunnen doorgaan in de zotgedraaide ratrace zoals die vandaag bestaat,het betekent dat men erkent dat er grenzen zijn aan de vrije markt,aan onze groeieconomie.
Om dit omslag mogelijk te maken zal iedereen moeten meegenomen worden.
Ook op dit vlak staan we op een keerpunt.
Een keerpunt dat vergelijkbaar met wat er is gebeurd na de tweede wereldoorlog.Toen hebben alle maatschappelijke krachten een "sociaal pact" gesloten en dit lag aan de basis van ons systeem van sociale zekerheid.
Vandaag is een vergelijkbaar cruciaal moment.
Er is nood aan een "ecologisch pact",waarbij de ganse samenleving:vakbonden,bedrijven,de politieke wereld,het middenveld samen de handen in mekaar slaan om onze ecologische zekerheid voor de toekomst veilig te stellen.
Wij willen die uitdaging aangaan,en dit vraagt politieke moed en een doortastend beleid.
Wij zijn in ieder geval klaar om die handschoen op ter nemen.Als de kiezers ons een goed resultaat geven op 10 juni,dan willen wij de klimaaatminister leveren want als groene partij zou het onverantwoord zijn om nu aan de kant te blijven staan.
Er is de éde uitdaging:de bestrijding van de armoede.
Wij wonen in een land dat altijd maar rijker wordt,maar het aantal mensen dat uit deboot valt groeit verder aan:1 op de 10 Belgen leeft met een armoederisico.
En dit is een echte schande.
Voor ecologisten is en blijft armoede een onrecht en wij willen deze sociale onrechtvaardigheid resoluut bestrijden:
-door een versterking van onze sociale zekerheid want dit blijft de beste garantie voor een solidaire samenleving.
-door een verhoging en het welvaartvast maken van alle uitkeringen.
-door het invoeren van een maximumfactuur voor huur zodat voor iedereen wonen terug betaalbaar wordt.
En tenslotte is er de uitdaging om het samenleven in diversiteit op een solidaire manier te organiseren.
Dit betekent dat wij kiezen voor een open samenleving waar ruimte is voor ieders identiteit,voor warme waarden,voor respect en vertrouwen.
Dit betekent ook dat wij kiezen voor een samenleving waar mensen zonder papieren kansen krijgen.
Al die mensen die hier el veel jaren wonen,die hier hun leven willen uitbouwen,we willen hen een toekomstperspectief geven zoals we dit ook gedaan hebben in 2000.
Maar vooral:wij willen wettelijke garanties inbouwen zodat in de toekomst de willekeur wegvalt en iedereen gelijke kansen krijgt.

Beste mensen,

Dit is voor ons de inzet van deze verkiezingen:
Iedereen in Vlaanderen die kiest voor een moedige aanpak van het klimaatprobleem,voor een krachtige bestrijding van de armoede en voor een solidaire invulling van diversiteit,die kunnen bij ons terecht.
Ik heb reeds gezegd dat het cruciale verkiezingen zijn.Ook voor de partij.
Wij hebben er samen voor gekozen om met een nieuwe generatie ecologisten naar de kiezer te stappen.
Dit is geen evidente keuze,maar het is een keuze die we samen met volle overtuiging genomen hebben.
Het zijn overtuigde ecologisten met een grote dossierkennis,met veel enthousiasme,met grote gedrevenheid.
Zij zullen de toekomstige groene fractie vormen in de kamer en ik weet nu al dat zij voor vuurwerk zullen zorgen in het parlement,en dat zal deugd doen.
Ik ga mij niet wagen aan voorspellingen, ik ga mij ook niet laten leiden door opiniepeilingen want niets is zo gevaarlijk als meesurfen met de grilligheid van peilingen.
We hebben nog een paar dagen om volop campagne te voeren,om aan de mensen duidelijk te maken waar GROEN!voor staat en wat wij willen voor de toekomst.
Wij hebben het immense geluk dat we kunnenrekenen op veel steun vanuit de meest diverse hoeken en dit maakt het natuurlijk zoveel plezanter om campagne te voeren.
Ik kan ze niet allemaal opnoemen,dit zou te lang duren,maar ik wil toch heel speciaal onze cultuur-mensen bedanken die zich volop in de strijd geworpen hebben.
Door op onze lijsten te staan:
An Provoost,Peter Verhelst,Tom Kerstens,Gert Bettens,Marijke Pinoy en Judith Van Istendael:
Door hier vandaag aanwezig te zijn en de pannen van het Steen te spelen:
Stef kamil Carlens,Kloot Perwe,Tine Reymer,Jan De Campenaere,en natuurlijk inze Klaas Delrue en ook Sarah Bettens vanuit Amerika.
Wat hier gebeurt vandaag is uniek en dit doet enorm veel deugd,dit geeft ons heel veel moed en sterkte om door te gaan.
Samen met jullie zullen we nog een week lang zoveel mogelijk mensen overtuigen dat een stem voor GROEN! de beste manier is om de toekomst voor iedereen beter te maken.
Vera Dua

PICT0200.jpg
PICT0191.jpg
PICT0223.jpg
PICT0237.jpg
PICT0117.jpg
PICT0125.jpg
PICT0127.jpg
PICT0142.jpg
PICT0163.jpg
PICT0194gr.jpg
PICT0215gr.jpg
PICT0217gr.jpg
PICT0227gr.jpg
PICT0015.jpg