Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De verkiezingsinterviews: Raf Verbeke (CAP)

De verkiezingsinterviews: Raf Verbeke (CAP)

GENT -- Politici en toeschouwers schreeuwen om een inhoudelijk debat. Wel, op Indymedia.be krijgen ze het. We doorploegden de eisenbundels van de sociale bewegingen en trokken met die eisen en voorstellen naar de kopstukken van de partijen. Raf Verbeke trekt de senaatslijst van CAP. Een nieuwe partij die op 10 juni voor het eerst naar de gunsten van de kiezer dingt.

Raf_verbeke.jpg

CAP moest op korte tijd een programma in elkaar boksen. We nemen aan dat de memoranda van de sociale bewegingen daarbij van pas kwamen.

“CAP vertrekt niet echt van memoranda, maar wel van concrete ervaringen zoals de beweging tegen de sluiting van postkantoren. Jef Sleeckx spreekt altijd over een politieke ruimte ter linkerzijde die nu niet bezet wordt. Wel w at dat concreet betekent, zie je hier. Die beweging tegen de sluiting van postkantoren, daar zou eigenlijk iemand eens een studie over moeten maken: hoeveel comités dat waren, hoeveel mensen daarin zaten, en over het feit dat bewoners, buurten, burencomités en wijkcentra opkomen voor hun postkantoor. CAP vertrekt van die ervaring en doet dat niet af als sentimentaliteit. Iets wat staatssecretaris Tuybens wel letterlijk heeft gedaan. Wij denken dat die broze beweging nog geen politieke vertaling heeft. Als daar ooit een memorandum uitkomt, oké. Maar de essentie is niet dat memorandum. De essentie is die ervaring. Ongegeneerd en ongecomplexeerd wil CAP die ruimte innemen.”

Sociale bewegingen hebben toch best wel interessante voorstellen?

“Die steunen wij ook. We waren aanwezig op de voorstelling van het memorandum van het ABVV. Daar gaat het niet om. Waar het wél om gaat, is dat de structuur van veel sociale bewegingen achterloopt op evoluties in de samenleving waardoor een derde van de maatschappij zich uitgesloten voelt, niet langer betrokken. Neem die georoute. Een computer die zegt hoeveel minuten jouw postbode in jouw straat krijgt om een brief te posten. Dat kan je niet op een normale overleggen in een klassiek sociaal overleg. De vakbond is gebonden aan die cao die ze getekend hebben. Maar de werkelijkheid is dat die facteur dat niet aan kan.”

Dus de onmenselijkheid zit hem al op het niveau van de onderhandelingen?

“Nee, de onmenselijkheid zit hem in het feit dat de post geprivatiseerd is. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is er sinds de opkomst van het internet méér omzet bij de post. Mensen bestellen van alles via het net: meer pakjes dus en ook de bevestigingen van stortingen worden rondgestuurd. De onmenselijkheid zit hem in de ondemocratische arbeidsorganisatie. Het is onmenselijk. Dat is Charlie Chaplin. Kijk naar de film Modern Times. Dat is realiteit bij De Post.”

Vandaar dat chaotische verzet, waar CAP de politieke vertaling wil zijn?

“Nee, CAP probeert te helpen om orde te scheppen in die chaos. De mensen een stem te geven. De delegees die staakten, die hebben vandaag geen stem.”

CAP is pas opgericht. Hebt u al voldoende tijd gehad om die kiezers te bereiken?

“Wij staan versteld van het succes van onze campagne. We hebben 250 kandidaten op een paar maand tijd. Het gaat enorm snel. Een delegee van een metaalbedrijf, heeft eerder nooit aan politiek gedaan, maar haalt nu honderd peterlijsten op. Ze maken zelf pamfletten. Dat is allemaal niet gepland. Die onderstroom wil CAP nu vertegenwoordigen.”

Op veel plaatsen zijn ook mensen van sp.a en Groen! actief in die comité tegen de sluiting van een postkantoor. Er is dus toch politieke vertaling.

“Tja, dan hoor je hen zeggen: de gemeente kan geen stelling innemen tegen De Post. Maar waarom zou een gemeentebestuur niet kunnen zeggen: ‘Hola Post, wij zijn goede vrienden, we hebben elkaar nodig, maar dat postkantoor moet blijven.’ Wat gebeurt er nu? Bij iemand van de sp.a krijgen we de reactie: 'Met alle sympathie, maar ik kan nu toch geen actie voeren tegen mijn eigen partij?’ Iemand anders van de sp.a, een delegee van ACOD zegt dan weer: ‘Dat trek ik mij niet aan. Ik voer wel actie hier’. Dus daar zie je al de verschillen.”

Dat zal je toch altijd hebben?

“En dat moet ook! CAP wil die discussie net voeren. CAP zegt: ‘Van welke kleur jij ook bent, wij staan hier samen.’ En we zullen nieuwe vormen van samenwerken moeten uitvinden. Weet je, er wordt vaak geklaagd dat er in België geen brede linkse partij bestaat, maar wat strijdbaarheid betreft is België een zeer rijk land. Na de val van de Muur had je overal in Europa een heroriëntatie van partijen en bewegingen. In België heeft dat geleid tot de opkomst van het Vlaams Belang. Die partij gijzelt het hele politieke veld. Het symboolmoment van heel die periode was de Witte Mars. Tussen 16 oktober 1996 en eind februari 1997 hebben 1,2 miljoen mensen betoogd. Noem mij één land waar op zo’n korte tijd zo'n politieke beweging tegen de instellingen van de staat is opgestaan. Een beweging die door niemand werd gecontroleerd behalve door de ouders. Een beweging ook die nieuwe symbolen – wit, witte comités,… - moest uitvinden. Links is daar toen afgegaan als een gieter. Geen enkele partij van links heeft dat toen begrepen. Zeker ook het middenveld niet. Daar hoorde je al snel: ‘Dat speelt in de kaart van uiterst rechts, wij doen niet mee’. Dat was het sleutelmoment waarop links begon achterop te hinken op de tendenzen in de samenleving. Dus wat is CAP? CAP is niet dé politieke vertaling daarvan. CAP is het instrument om dat debat te voeren. Om die mensen die effectief dat er een andere maatschappij mogelijk is, uit te nodigen om partij te vormen.”

Er is toch de partij van Paul Marchal geweest. Hij haalde bijna geen stemmen.

“Dat bewijst ons probleem. Dat bewijst dat bekendheid niet volstaat. Paul Marchal is in heel de wereld bekend. Hij haalde 0,2 procent van de stemmen. Je mag media-aandacht hebben, maar als jij niet zoals CAP aan de basis werkt, bereik je niets.”

Maar je hebt toch juist sociale bewegingen nodig om die eisen te laten groeien, volwassen te laten worden, om daar mensen rond te mobliseren, om op lange termijn haalbare dingen voor te stellen die gerealiseerd kunnen worden?

“Uiteraard, uiteraard. En wat is het probleem daarmee? De sociale bewegingen worden aan hun lot overgelaten. Dat is net het probleem. Zelfs het ACW staat alléén. Al die sociale bewegingen worden gemarginaliseerd, opzij gezet, vermalen in allerlei manoeuvers van de politiek.”

Zolang CAP geen buitengewone electorale successen boekt, zal u toch niks aan die zaak veranderen?

“Onze ambities zijn heel duidelijk. Ons doel is evenveel stemmen halen als er betogers waren tegen het generatiepact 100.000. Een verkozene is totaal uitgesloten. Wij willen CAP op de kaart zetten. Wij werken op lange termijn. Vanaf 11 juni beginnen we met de structurering. Zoals het nu is kan dat niet doorgaan. We moeten een interne democratie opbouwen.”

Hoe verzekert u dat CAP wel voeling heeft met die onderstroom?

“De mensen die zich nu geëngageerd hebben in CAP staan daar garant voor. CAP is als je het sociologisch beschouwt de uitdrukking van de basis van de sociaal-democratie. Wie komt er bij CAP? De gewone, socialistische basismilitant. Wij profiteren van de cultuurkloof tussen de Freya Van den Bossches en de gewone socialistische militanten. Die militanten gaan de sp.a niet meteen de rug toekeren om onmiddellijk bij een communistische partij te gaan, of om in een rood-groen front te stappen. Wel in een initiatief als CAP. Mochten wij in Antwerpen met Groen! meegegaan zijn, de helft van ons leden was uit CAP gestapt.”

Maar ondertussen heeft een progressieve jongere die tegen het verbod op hoofddoeken is, tegen het generatiepact is, wel keuze uit drie partijen die op dat vlak ongeveer hetzelfde verkondigen. Daar zijn ze weer met hun verdeeldheid, zal hij zeggen.

“Dat is misschien een bekommernis van 1% van de bevolking. De dertig procent van de verworpenen der aarde waar wij ons op richten, is daar niet mee bezig. De wedijver tussen PVDA en CAP brengt juist leven in de brouwerij. Die 30% willen niet dat de PVDA vernieuwt. Die willen dat er iets nieuws komt. Om het verschil nog even te verduidelijken: PVDA zijn communisten. In CAP zitten communisten.”

Een belangrijk punt in de kiescampagne is ‘meer en betere jobs’. Er zijn in België nog altijd veel werklozen. Er zijn ook veel jobs die open staan. Hoe wil CAP dat oplossen?

“We liggen mee aan de basis van het wetsvoorstel Jean Cornil, een linkse PS’er. Hij wil bedrijven als VW verplichten om sociale zekerheidsbijdragen terug te betalen waarmee dan een tewerkstellingsbeleid kan gevoerd worden. Daar voer ik campagne mee. Wat gebeurde er nu weer: VW dankt af en Leterme Vanvetlhoven en Vande Lanotte beloven een daling van de lasten. Een cadeau voor alle patroons in heel het land. Wij eisen een terugbetaling van die cadeaus. Als je zoals het ACV enkel een vermogensbelasting vraagt, maar tegelijk de loonlastenverlagingen aanvaardt, blijft dat dweilen met de open kraan.”

Zo’n arbeider bij Opel is waarschijnlijk blij dat de regering onderhandelt en dat er opnieuw geïnvesteerd wordt.

“Nee, de mensen weten dat hun eigen belastingsgeld in dat bedrijf zit.”

CAP wil overal de 32-urenweek invoeren. Hoe vermijdt u in dat geval dat alle bedrijven de grens overtrekken?

“In de sector van de witte woede wordt die arbeidsduurvermindering al gerealiseerd.”

Maar dat is natuurlijk net een sector die niet kan verhuizen…

“Alleen al het principe dat in de witte woede wordt toegepast is perfect mogelijk in de private sector. Dat wil zeggen: gebruik elke euro loonlastenverlaging voor tewerkstelling.”

Een ander thema: wonen. CAP zegt: de huurprijzen moeten begrensd worden. Zullen er dan niet nog minder huurwoningen op de markt worden aangeboden?

“Die eis is opgesteld vanuit het standpunt dat wonen een recht is en dat de kost naar beneden moet. Wij dienen niet om vermogens in stand te houden, wij dienen om mensen een kwalitatieve woning te geven.”

Als de huren te laag zijn zal een werknemer met een huisje dat hij geërfd heeft liever verkopen dan verhuren.

“Ik heb vrienden die dat hebben. Met hen voer ik de discussie dat ik vind dat zij geen woekerprijzen mogen vragen en dat ze aan alle normen moeten voldoen qua veiligheid.”

Zullen zij ook getroffen worden door de vermogensbelasting van CAP?

“Wij vragen 1% boven de 20 miljoen Belgische frank. Over het bedrag kan trouwens nog gediscussieerd worden, het gaat over het principe. Maar wat betreft wonen: wij claimen die vermogensbelasting al voor tewerkstelling. Je kan de opbrengst geen 5 keer uitgeven. Wij zeggen dus heel duidelijk dat de overheid het initiatief moet nemen om goedkope sociale woningen op de markt te smijten. Dat zet een natuurlijke druk op de speculatie.

Maar ook de uitkeringen en de pensioenen moeten omhoog. Gezondheidszorg en openbaar vervoer moeten gratis worden. Waar moet al dat geld vandaan komen?

“Kijk naar de Millionaire’s Fair. Waar komt al dàt geld vandaan?”

Die worden toch al aangepakt door de vermogensbelasting?

“Er moet een heel andere samenleving komen. De overheid moet terug een rol krijgen. Naast een belasting op vermogens, moeten de winsten worden aangepakt. De rijkdom die geproduceerd wordt, mag niet langer geprivatiseerd worden. De privatiseringen kósten de overheid. De hernationalisering van de diensten die geprivatiseerd zijn, brengt geld op. Kijk wat de overheid doet met overheidsgebouwen: dat gaat op de duur meer kosten.”

“De markt is geen geschikt mechanisme”, dat is de rode draad doorheen jullie programma. Jullie zijn bijvoorbeeld ook tegen privaat-publieke samenwerking (PPS).

“Het gemiddelde rendement van een PPS in Vlaanderen is 6%. Dat kan de overheid toch beter?”

Het lijkt misschien wel niet echt realistisch. CAP wil de zware industrie nationaliseren om de milieudoelstellingen te halen…

“Wij vertrekken niet van grote ideologische discours, maar van heel concrete ervaringen. CAP is vandaag eigenlijk meer een volksopvoedingsproject dan een partij. Wij bieden heel concrete alternatieven en we bewijzen dat de overheid goedkoper is. Wat Attac en de andersglobalisten doen, doen wij op politiek terrein. Vandaar onze slogan: ‘een andere wereld is mogelijk, een andere politiek is mogelijk’.”

Voor het kiwimodel dat de markt juist wil laten spelen om de macht van multinationals te breken is CAP niet te vinden.

“De essentie van de kiwicampagne is participatie en bewustmaking. In de geest van het andersglobalisme zeggen wij dat een andere wereld mogelijk is. Is dat het socialisme? Is dat het communisme? Is dat een algemeen nationalisatieprogramma? CAP is nog niet toe aan dat soort discussies. Als ik moet antwoorden opde vraag of we een anti-marktpartij zijn, rijd ik me strop.”

Hoe wil CAP dan de stijgende kosten van de gezondheidszorg aanpakken?

“Met kleinschalige eerstelijnsgeneeskunde gericht op preventie. De helft van de medische kosten is pulp. De mensen worden volgestopt met medicamenten waar het niet nodig is. Dat is toch duidelijk? Heel de psychiatrie: de helft daarvan kan je afbouwen. Zorg dat er een andere, gelukkiger wereld is, en de mensen zullen zich niet langer ongelukkig voelen.”

Er staat in jullie programma ook een stuk over onveiligheid. CAP ontkent niet dat er een probleem is.

“De arbeidersbeweging van de negentiende eeuw is de eerste geweest die werkte rond veiligheid en criminaliteit – op het werk en in de maatschappij. Mensen zaten samen en zeiden: hoe gaan we dat hier oplossen? Door de mensen de betrokkenheid en de zelfredzaamheid te ontnemen om zelf een aantal problemen op te lossen, wordt dat kapot gemaakt.”

“Ik weet dat ik hiermee veel mensen van de vakbond tegen mij zal krijgen, maar je mag het gerust schrijven: ik ben voor de afschaffing van de pestwet. Niet dat we dat binnen CAP besproken hebben. CAP is nog niet in staat om over al die dingen stelling in te nemen. Maar als kandidaat wil ik mijn verantwoordelijkheid opnemen en een oproep doen voor de afschaffing van de pestwet. Waarom? Omdat net daardoor de mensen zich onveilig voelen. Dat heeft een averechts effect. Als ik u geen hand wil geven, dan doe ik dat niet. Ik laat u gerust en gij laat mij gerust. Dat is toch het leven? Nu halen ze daar psychologen bij.”

Bedoel je dat de mensen zelf genoeg middelen hebben om onveiligheidsproblemen aan te pakken?

“Wat ik zeg is dat de instellingen van vandaag niet meer kunnen werken zonder de inbreng van de basis. De mensen vragen geen socialisme. Als je vraagt: 'ben je voor de hernationalisering van de hele economie?', dan zeg ík ‘ja’. Maar ik kan dan niet spreken in naam van CAP, want die discussie is nog volop bezig. Misschien dat we die vele mensen die nu uit de Sp.a naar CAP komen ooit op een congres op een democratische manier laten stemmen over die vraag. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Waar we wel aan toe zijn is dat mensen beginnen te beseffen dat de huidige politici niet in staat zijn om de problemen van veligheid en sociale zekerheid aan te pakken als wij er ons niet mee moeien. Dat is een hele vooruitgang.”

CAP schiet in alle richtingen

CAP schiet in alle richtingen: een keer naar rechts, een keer naar links, een keer naar omhoog, een keer naar beneden.

Het is niet gemakkelijk om te begrijpen waar CAP voor staat.
Ik noteer o.a.:

- geen steun aan het memorandum van het ABVV
- tegen privatisering van de post
- Marchal werkt niet aan de basis, CAP wel
- we willen 100.000 stemmen halen
- we moeten een interne democratie opbouwen (is die er nu dan niet?)
- 30 % van de bevolking wil niet dat de PVDA vernieuwt, maar willen dat er iets nieuws komt
- steun aan een wetsvoorstel van PS
- voor invoering van de 32-urenweek
- hernationalisering van de diensten die geprivatiseerd zijn
- CAP is een volksopvoedingsproject
- voor een vermogensbelasting
- geen steun aan de kiwi
- stijgende kosten gezondheidszorg aanpakken met kleinschalige eerstelijnsgeneeskunde gericht op preventie
- afschaffing van de pestwet
- de discussie in CAP over hernationalisering is nog vollop bezig

Ik zie eigenlijk weinig of geen konkrete voorstellen bij CAP. Veel wind.
Een doodgeboren kind.

ABVV

Waar lees je bijvoorbeeld dat CAP het memorandum van het ABVV niet zou steunen. Dat klopt niet. Ik lees dit ook nergens in de tekst.

Misschien eerst de tekst nog eens goed lezen vooraleer conclusies te trekken en het kind met het bedwater weg te gooien. ;)

groeten

cap spuit graag kritiek op

cap spuit graag kritiek op de pvda en begint altijd weer over communisten terwijl de vernieuwing van de pvda juist zeer positief is.
dat ze zich tegen het kiwimodel kanten is ronduit belachelijk.
op 10 juni zullen we zien welke van de 2 partijen volgens "de verworpenen der aarde"
het beste programma heeft.

ik vind het interview met

ik vind het interview met cap juist heel verhelderend. cap is pas begonnen, geef ze dus een beetje krediet aub. ze hebben duidelijk nog geen volledig afgetekend programma, en stellingname over alle knelpunten maar dat is geen onoverkomelijk probleem. liever eerst een goede democratische basisstructuur en -filosofie en dan een volledig programma dan omgekeerd.. alles op zijn tijd.

ik zie trouwens wel een rode draad bij cap, nl. 'de economie terug ten dienste van de mens en de samenleving stellen'. de bedenkingen en concrete voorstellen die verbeke terzake doet en zijn nadruk om zich ver te houden van het grote ideologische gelijk verdient alle steun, vind ik.

volgens mij hebben we geen nood aan pure ideologieën (socialisme, communisme, ecologisme, anarchisme,..); we hebben in de eerste plaats een echte samenleving nodig waarin de behoeften en talenten van ieder worden erkend en verzorgd. cruciaal aan zo een samenleving is m.i. dat ze radicaal democratisch is: elke mens moet erkend worden! als dat niet gebeurt, staat de deur open naar hetzelfde verrotte pseudo-democratisch (= quasi totalitair) gefoefel..

zoals dehaene vanmorgen zei over een nieuwe eu-grondwet: "de mensen moeten de wetten niet begrijpen die er gelden in hun land/regio, alleen de 'geïnteresseerden' kunnen de wetten begrijpen".. tiran dehaene beseft niet dat in een democratie (die naam waardig) de mensen uit zichzelf geïnteresseerd zijn in de regels/wetten die er in hun land/regio gelden, en bovenal dat ze daar mee over (willen) beslissen ipv als hersendode kinderen te worden behandeld!

radicaal democratisch betekent ook nog voor mij: niet alleen politieke vrijheid, maar ook sociaal-economische vrijheid. niet alleen sociale zekerheid, maar ook sociale verbondenheid (kleinschaligheid..), en ecologische zekerheid.

geen algemeenheden aub

Deze reactie trekt op het interview van Verbeke.
Het warm water is uitgevonden.
We hebben geen programma.
We hebben bijna geen concrete voorstellen.
Maar we menen het goed.
De katholieke kerk beweert ook dat ze het goed menen.

Waarom zoveel bluf?

Lode Van Outrive heeft afgehaakt
De KP wil CAP officieel niet steunen
Volgens de Sap is het een avontuur
Debunne komt niet naar de activiteiten
Er is ruzie met de franstalige tegenhanger.
De eerst conferentie telde 600 aanwezigen, de tweede 250 en de laatste 100.

Waarom dan zo hoog van de toren blazen?
Wat doet CAP als er geen 100.000 stemmen zijn maar bv 20.000?
Zal CAP erkennen dat het een flop was?

typisch verbeke

raf verbeke heeft zeker verdiensten, maar de man spreekt en schrijft (véél) in een soort barok-pseudo-intellectueel taaltje waarin hij massa's woorden gebruikt om weinig te zeggen.

Ik heb de indruk dat hier

Ik heb de indruk dat hier veel mensen niet willen dat het cap succes heeft...

succes Raf!

Ik hoop wel dat het een succes wordt. Het verhaal van Raf komt alvast recht uit het hart en niet uit de professorboeken van Vandelanotte.

wat is dit nu voor een klets vooroordelen

Dag Jan Staelens,

Er komt een nieuwe linkse partij op die zwakke en sterke punten heeft, vooral nog moet groeien en dat hoopt te doen op basis van een mooie uitslag met de verkiezingen.

Jij ziet consequent enkel wat minder goed is (al vind je ook gewoon zaken uit om dat lijstje volledig te maken)...
Je bent daarbij meer op de hoogte van interne discussies tussen alle linkse groepjes, dan van CAP-activiteiten en acties die de mensen hebben kunnen helpen (op z'n minst een solidair hart onder de riem, soms ook echt een strijd versterkt).

Weer eens Tanguy Veys met pseudoniem?
Of ben je gewoon lid van een andere linkse formatie en heb je geen zin in concurrentie met je eigen huis (bij de PVDA, SP.a, Groen!, SP.a-Rood, SAP...)? Gelukkig ken ik er in elke groep een hoop anderen waar goed mee te babbelen valt over samenwerken rond acties enzo.

kameraadschappelijk

CAP zijn "eerlijke" reformisten, de PVDA "krypto"-reformisten

De CAP is een partij/eenheidslijst waar de PVDA VROEGER nooit zou toetreden omdat het “(links)reformistisch” is en geen alternatief dat een revolutionair alternatief voor het kapitalisme is. De PVDA kon alleen toetreden tot een eenheidslijst die het kapitalisme in vraag stelde, door op te komen voor “(nationale, dus Belgische) onteigeningen of nationaliseringen zonder schadeloosstelling”. Meedoen aan verkiezingen, moest vooral zijn: gebruikmaken van de verkiezingscampagne om die inzichten te propageren onder lagen van de bevolking die anders moeilijker bereikt worden en de mensen de kans te geven om “van hun stem een vuist te maken”.
Verkiezingsuitslag was GEEN graadmeter van hoe die inzichten wortel vatten bij de mensen.Graadmeter waren het resultaat van dagnotas, rapporten vanuit de (partijbasis) en vooral dus een INTERNE evaluatie.
De PVDA vindt nu het verkiezingsresultaat een beoordeling vormt over haar werking; dus moeten er stemmen gehaald worden. En stemmen dienen om een VERKOZENE te halen. En zo gaat de PVDA met een REFORMISTISCH programma naar de verkiezingen. Ter geruststelling voor die partijleden die vroeger het niveau hadden van MILITANTEN, staat nog altijd ver weggestoken ergens in de STATUTEN: de PVDA baseert zich op het marxisme-leninisme, is voor revolutie en de omverwerping van DE staat (België?, Europa?).
Met ander woorden: de PVDA doet aan populisme.
De CAP zeggen nergens dat ze ALS PARTIJ voor de revolutie zijn en de opbouw van het socialisme daarna. De CAP zeggen dat zij zich links opstellen van de SPA en dus “reformisten” zijn. In die zin is de CAP eerlijk en de PVDA misleidend. Dus zou ik NIET stemmen voor de PVDA, hoewel ik voor revolutie en het socialisme ben.
Om toch maar nuttig te stemmen en mijn stem niet verloren te doen gaan, stem ik op CAP.

PS. Als de ordewoorden “kiwimdel, brugpensioen met aanwerving, vermogenbelasting” het karakter hadden zoals bepaald in het programma van de PVDA van 1979: namelijk ordewoorden die te realiseren zijn op basis van harde strijd onder het kapitalisme, maar de mensen opvoeden in de noodzaak van revolutie en socialisme, dan gaan die ordewoorden in de richting van……NATIONAAL(Belgisch) Socialisme.

Ik vind de CAP teveel een

Ik vind de CAP teveel een traditionele arbeiderspartij, teweinig een anderglobale, libertaire flower power partij.
Altijd maar de arbeiders, precies zoals het VB altijd maar over Vlaanderen praat.

Graag een beetje niveau

graag een beetje niveau aub

ik ben geen voorstander van het kiwimodel,
ik ben het eens met raf,
dat leidt gewoon de aandacht af van het gevecht voor de nationalisering van de farmaceutische industrie zonder schadeloosstelling,
maar om dat dan, in drukletters nogwel, zoals paul vermeer 'nationaal socialisme' te heten, dat vind ik geen niveau

ik ben het niet eens met raf als hij pleit voor kleinschalige eerstelijns-gezondheidscentra,
dan zou hij beter bij de pvdaplus zijn, die hebben immers hun dokters voor het volk.
dat is gewoon dienstbetoon, en helemaal geen volksopvoedingsproject zoals cap

de pvdaplus wil nu met heel concrete, kleine en reformistische eisen de wereld veranderen,
ik bewonder hun inzet, maar zo is ook de sp ooit teloor gegaan,
het is goed dat cap zich links opstelt van de pvdaplus, en zich niet laat vangen door een concreet programma,
terwijl de pvdaplus reformistisch is geworden, is de cap dat niet

er zijn zeker 100.000 stemmen te vinden voor het capprogramma,
nog een paar dagen geduld

geert

Stemmen

Ik kende de CAP niet en ik ben erg benieuwd naar hoe het verder met deze partij zal lopen.
Zelf ga ik natuurlijk niet stemmen, want verkiezingen zijn er alleen voor wie geregeerd wil worden.

neen aan de palliatieve maatschappij

oh nee, weer die valse en destructieve (!) discussie over reformistisch vs. revolutionair.. stop daarmee aub, het is belachelijk en tijdverlies.

soms zijn reformistische voorstellen revolutionair, en zgn. revolutionaire voorstellen zijn soms/vaak puur doctrinair (bv. alleen als de staat alles onder controle heeft, is(/zal) het goed(/zijn) -- ik ben het hier niet mee eens: volgens mij zijn ontwikkelingen ten goede enkel mogelijk als de ieder-voor-zijn-commerce-mentaliteit wordt doorbroken door een sociaal en ecologisch bewustzijn. een staat kan hier zowel obstakel als catalysator voor zijn).

bovendien kan een persoon/partij over het ene revolutionaire en over het andere reformistische
ideeën hebben. dus stop aub met die 'ref. vs rev.' zever, en bespreek (elkaars) concrete voorstellen.

(voor de cap-bashers: op hun website staat een duidelijk programma)

wat denken linkse partijen bv. over het huidige onderwijs? het onderwijs speelt een grote rol in het creëeren van de werkslaafmentaliteit die 'de economie' de samenleving opdringt, eum.. die de basis is van onze 'welvaart' (cfr. arbeit macht frei). geweldig hè, zo een arbeidsregime, zo een 'werkkampwelvaart'? we zijn full time werkslaven (aka werknemers en werkgevers), maar we hebben wel 'vrije tijd', (vervuilende) auto's en (afstompende) tv's. als dat welvaart (of vooruitgang) is, is het gezond om depressief en primitief te zijn!

verbeke heeft hier gelijk: ipv geneesmiddelen goedkoper te maken en de farma-industrie in stand te houden, zouden we beter de farma- en bio-chemische industrie (grotendeels) opdoeken! zij zijn geen verbetering voor ons leven, zij doen niets anders dan het onderdrukkende slavenregime draaglijker maken: het is één palliatieve industrie!

hoeveel ziektes zijn er niet indirect veroorzaakt door de chemische industrie?? hoeveel kankers komen er niet voort uit stress? en hoe weinig klaagt de medische wereld/industrie die stress aan en pleit ze voor een vertraging (!) van de samenleving terwijl ze masaal investeert in 'geneesmiddelen' tegen stress, depressie, kankers,..? dat zijn geen geneesmiddelen, dat zijn palliatieven!!

en nee, van sporten word je niet gezond; van een andere samenleving, van een andere persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling word je gezond!!

minder chemie en industrie, meer sociaal en ecolegiaal!

laten we we zoeken, nadenken, werken aan een andere manier van leven die de menselijke ontwikkeling en de samenwerking tussen mensen bevordert en niet de 'race to the bottom'-concurrentie en psycho-sociaal-ecologische vervreemding.

ik wens alle linksen kracht en inzicht. in de eerste plaats is het niet elkaar maar het 'zwijgende centrum' dat we moeten bereiken en proberen te overtuigen van de nood aan een andere samenleving.

flauwe kul

Meneer Vermeer,wat een flauwe kul zeg uw reactie.Geen woorden aan vuil maken.Kern van de zaak is dat CAP opkomt voor iets op te vullen dat al bestaat.De PVDA is een alternatief,dus waarom dan CAP .Met alle sympathie voor het project maar ik denk niet dat het ooit echt van de grond komt. Toch duimen voor zowel de PVDA en CAP.Stemmen doe ik voor de PVDA want ze hebben al het een en het ander bewezen .VanDuppen ,Branders,politiekers naar mijn hart.

Beste Natan

Beste Natan,

Om je gerust te stellen: ik ben partijloos, zoals duizenden in dit land die op zoek zijn naar een alternatief.

De informatie die ik hier breng is publiek: het volstaat een aantal "draden" te volgen om een klaar zicht te hebben op de huidige evolutie.

De kroniek van een aangekondigde mislukking (CAP) ontgoochelt mij.
Het is niet de eerste keer dat er pogingen zijn om links van SPA een nieuw initiatief te creëren.
Het probleem is dat men blijkbaar de lessen niet trekt uit de voorbije mislukkingen.

Het initiatief ontbreekt volgens mij aan volgende basisvoorwaaden:

1. De basis is niet de juiste. Alle grote veranderingen in dit land zijn gestart vanuit de arbeidersbeweging. De arbeidersbeweging, dat zijn voornamelijk de syndicale delegees. CAP heeft zijn best gedaan om syndicalisten op zijn lijst te zetten, maar men kan moeilijk beweren dat er binnen de vakbonden grote belangstelling is voor CAP

2. CAP is te eenzijdig gericht op SPA en ABVV. Elk ernstig initiatief zal noodzakelijkerwijze ankerpunten moeten hebben in beide grote vakbonden, dus ook in het ACV. Het is niet omdat men een symbolische kandidaat heeft die militeert binnen ACV dat men daar ook impact heeft.

3. CAP is in essentie een Vlaams initiatief. Het is fundamenteel dat een eenheidsinitiatief nationaal is, dwz, dat er ook een ernstige uitbouw is langs franstalige kant. Ik weet het, CAP bestaat ook in Wallonië, maar iedereen die de zaken een beetje volgt weet dat CAP in Wallonië een verkrampte reactie van LSP is om hun uitsluiting uit UAG te compenseren. ( voor degenen die weinig op de hoogte zijn: UAG is een eenheidsinitiatief van Franstalige progressieven om links van de PS een alternatief op te bouwen. LSP heeft echter geprobeerd de leiding te grijpen op een dusdanige manier dat ze zich onmogelijk maakten.)

4. Elk ernstig initiatief moet de kans hebben om te groeien. Als er één les is uit de mislukkingen van de laatste 40 jaar, dan is dit dat men niet te vlug aan verkiezingen moet deelnemen. Zeker met de kiesdrempel weet iedereen dat het onbegonnen werk is om een verkozene te halen vooraleer men 10.000 leden heeft. In het verleden is elk initiatief na de verkiezing doodgebloed.

5. Bluf is dodelijk. Verbeke denkt aan 100.000 stemmen. Dit is te gek voor woorden. Dit is een vorm van autohypnose. Men denkt dat retoriek en goede bedoelingen de nodige stemmen aanbrengen. Zo werkt het niet. In realiteit moet men soms tientallen jaren werken vooraleer er een voldoende basis is opgebouwd in de bedrijven en de wijken vooraleer men kwalitatief een stap vooruit zet. Ter herinnering: de SP in Nederland heeft eerst 30 jaar aan de basis gewerkt voor zij hun eerste verkozene haalden. ( met 1,2 %, dus zonder de hoge drempel van 5 %). Hopen dat je het anders kan aanpakken is zinsbegoocheling. Het is de paarden achter de kar spannen en hopen dat de kar de paarden zal trekken.

6. SP in Nederland en de linkspartij in Duitsland hebben één groot voordeel: een ruggegraat van een (ex)- communistische partij die jarenlange ervaring heeft en goed ingeplant is. In België is er maar één partij die potentieel die rol kan opnemen: de PVDA. Het grote probleem is dat de PVDA die rol tot nu toe niet wil spelen wat jammer is. Hopelijk zien CAP-leden dit in en proberen ze toenadering te krijgen tot PVDA. Zoals het nu echter verlopen is, was er weinig kans. Een dwergorganisatie (CAP) probeerde een kleine organisatie (PVDA) te dwingen om alles op te geven en onder de vleugels van één koepel te werken (CAP). Dit was niet ernstig. Bovendien is de sectaire houding van LSP tav andere organisaties een groot probleem.

7. CAP bestaat nog geen jaar. CAP heeft weinig ervaring en weinig of geen realisaties. Het probleem met verkiezingen is dat men een reputatie moet opbouwen in de jaren voordien. Dat is niet gebeurd. Denken dat de media een alternatief zullen stuwen is wishfull thinking. De man in de straat kent CAP niet en ziet ze ook niet. CAP heeft een zekere aanhang bij studenten, intellectuelen, sociale werkers…. En daar houdt het op.
Ik woon in Ertvelde, een doorsnee dorp in Oost Vlaanderen. Ik verzeker je: in mijn straat zal niemand CAP stemmen. Waarom? Omdat niemand CAP kent. En moest men CAP kennen, waarom zouden ze CAP stemmen? Niets van gezien, ze kennen niemand vanCAP, wat heeft CAP gedaan? Wat zijn de standpunten van CAP?

De keuze op 11 juni zal zijn; blijven de CAPPERS in de lucht zweven of komen ze met hun twee voeten op de grond?
Hopelijk komen ze op de grond en dan kan er verder gewerkt worden.

even reageren

1. Je beweert dat er weinig cap leeft binnen de vakbond. we hebben een lijstje gemaakt met mensen die ons wel steunen en die in de vakbond zitten. Je kan natuurlijk zeggen dat D’Orazio enkel een oproerkraaier is. Allez, ik kan dat lijstje ook afbreken. (http://www.anderepolitiek.be/nieuwecap/modules/news/article.php?storyid=...)
2. Wat de vakbond betreft, er zijn al betere tijden geweest voor de vakbond. De 15decemberbeweging en nog een aantal andere reacties tonen aan dat er aan de basis heel wat onvrede leeft.
3. UAG neemt niet deel aan de verkiezingen. Dat is het verschil met de CAP in Wallonië. CAP ging naar de verkiezingen omdat we het debat op het politieke terrein willen aangaan. Niet afwachten tot de witte raaf uit de lucht valt. Jan Marijnissen haalde de eerste landelijke verkiezingen 0,4%. Een voorbeeld die Marijnissen. Uiteraard en en maar, ... Lsp is een structuur waar we kunnen op teren, maar niet dominant. Dat is concreet op de lijsten zichtbaar, dat is concreet in het verkiezingscomité zichtbaar, dat is concreet bij het secretariaat zichtbaar.
4. welke vereniging die zich niet politiek engageerde en niet afdreef naar de gangbare politiek maakte de afgelopen 10 jaar 10.000 leden? Er zijn verschillende manieren om in het parlement te geraken. Eén ervan is aan de parlementsverkiezingen deelnemen. Wasg heeft een andere weg afgelegd dan SP Nederland. Lcr volgt nog een andere koers en je kan zo het rijtje aflopen.
5. SP Nederland heeft eigenlijk jaren zijn eigen identiteit moeten ontwikkelen en zich afscheuren van het verleden om geloofwaardig over te komen. CAP gaat voor een nieuwe identiteit die duidelijk is: tegen het neoliberaal beleid, zoals Sp Nederland in 93: stem tegen, stem SP.
6. Dit is de zoveelste kemel dat ik hier over hoor. Het aanbod was PVDA+CAP in Antwerpen met Jef op de lijst. Jef weigerde, Pvda vond dat het dan niet meer kon.
7. CAP moet naambekendheid verwerven. Die is exponentieel gestegen met deze verkiezingen. Dat kunnen we ook met cijfers aantonen.

Ik vind dat het debat tijdens de verkiezingscampagne, inderdaag in het algemeen, weinig constructiefs kende. Schaamte overvalt mij. En ja, dat is ook een gevoel dat een mens kan hebben, dat diepgaand is. Ik wil daar wel lessen uit leren.

15decemberbeweging

"2. Wat de vakbond betreft, er zijn al betere tijden geweest voor de vakbond. De 15decemberbeweging en nog een aantal andere reacties tonen aan dat er aan de basis heel wat onvrede leeft."

Voor alle duidelijkheid: de 15DecemberBeweging is niet opgericht uit onvrede met de vakbonden.
De 15 DecemberBeweging werd opgericht na het protest tegen het Generatiepact. Dat pact werd goedgekeurd in het parlement op 15 december. De beweging betreurt dat toen geen enkele partij (behalve 4 Ecolo-kamerleden) tegenstemde. Alle kamerleden van de VLD én van de Sp.a stemden voor. De CD&V onthield zich, maar ondertekende in de Vlaamse regering wel de concrete maatregelen om het generatiepact door te voeren. Het Vlaams Belang verklaarde: ‘Wat de regering vandaag doet, zijn peanuts. Het gaat niet ver genoeg en het is niet grondig genoeg’.
Op 15 december werd de stem van de vakbonden en van hun 2,8 miljoen leden, die zich met man en macht tegen het generatiepact verzetten, niet gehoord. De politieke wereld zette de vakbeweging buitenspel. Dat de liberalen het generatiepact doordrukten, is niet verwonderlijk. Grote moeite hebben wij voornamelijk met de houding van de socialistische partijen. De vakbeweging werd door hen als ‘conservatief’ afgeschilderd. Het recht op stakingsposten en het afzetten van industrieterreinen als ‘onredelijk’. En intussen draaide in de media de hetze tegen de vakbonden op volle toeren. Rechters legden dwangsommen op tegen de staking. Kortom, men wil de macht van de vakbonden breken.
Lees verder op http://www.15decemberbeweging.be/nl/manifest.htm

@Jan

Beste Jan,

Sorry dat ik je naam verkeerd had. Je tweede reactie vindt ik wel een basis om op verder te discussiëren. Je eerste volslagen niet, vandaar dat ik in jou een sectair iemand zag. Sorry, maar zo kwam het over vond ik.

Wat ik niet begrijp is dat je niet bereid bent om ook de positieve zaken rond en in CAP in rekening te brengen. Die zijn er voldoende:

* goede acties Post, VW, Opel, ...
* relatief snelle opbouw kernen Gent, Aalst, Waasland, Anwterpen, Mechelen, Midden-Limburg, Kortrijk ...
* een syndicale inplanting die een pak steviger is dan jij het voorstelt (tel maar na op de lijsten), al heb gelijk over het ACV, dat kan veel beter.
* een verkiezingscampagne die veel bijval, contacten en leden op heeft geleverd.

Ik kan geloven dat CAP niet bekend is in Ertvelde.
Maar anderzijds is CAP wel bekend in Tessenderlo (voorwaar niet veel groter dan Evergem, waar Ertvelde een deelgemeente van is).
Hoe komt dat? Omdat er zich daar twee mensen voor CAP zijn beginnen inzetten, meteen vijf anderen hebben meegekregen uit hun omgeving, en nu vertrokken zijn.

Zo simpel kan het soms zijn. Wat me dan ook wat zeer doet aan jouw comments, is dat je zij aan zij staat met ons op ideologisch vlak, maar er wel van uit gaat dat het vuile werk zichzelf zal opknappen.

Over de PVDA nog: ik geef je als CAP'er op een blaadje dat samenwerking met de Vlaamse en Europese verkiezingen mogelijk is en voor het overgrote deel van de mensen bij ons ook gewenst is. In de hoop dat de PVDA haar vernieuwing echt doortrekt (ook intern) en met als belangrijke voorwaarde dat er correct onderhandeld wordt de volgende keer.

kameraadschappelijk

correct onderhandelen

Wat heet correct onderhandelen ? De PVDA dat notabene zowat 40 jaar bestaat en zijn beste uitslag ooit haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen zou zijn eigen naam niet meer mogen gebruiken .We hebben toch ook kieskartels zoals SPA -Spirit,CDNV-NVA .Dus waarom dan geen PVDA-CAP.

kartel

Zowel in Antwerpen als in Henegouwen heeft CAP zich uitgesproken voor een kartel met PVDA.

Vreemd spelletje

Kartel dat niet PVDA-CAP mocht noemen?
Een kartel met Van Duppen als lijsttrekker?
De tijd was gewoon niet rijp, en veel mensen hebben U daarvoor gewaarschuwd, ook in Uw eigen groep.

Wil U later nog samenwerken of wil U al vehtend verder door het leven gaan?
Of gaat U over de vorm bekvechten en de inhoud voor het gemak links laten liggen?

rijp

Het kartel mocht wel PVDA-CAP noemen, neem dat van mij aan.

Het is zo dat Jef Sleeckx bij de eerste keren CAP in de media heeft gevraagd aan de PVDA om toe te treden (en dus de eigen naam deels op te geven). Dat was voor hem op dat moment een logisch aanbod en tevens de ambitie van de initiatiefnemers.

Die houding is niet overgenomen bij de onderhandelingen in Antwerpen of Henegouwen. Om de simpele reden dat veertig jaar Amada/PVDA/PVDA+ door niemand zomaar moet uitgevlakt worden als zij daar zrlf geen redenen toe zien (wij hebben op dat vlak voldoende respect voor de mensen van de PVDA), en omdat effectieve samenwerking op elk moment voorging.

Was de tijd nog niet rijp? Dat lijkt me een heel juiste conclusie.

Gelukkig zal de absolute noodzaak aan een sterke linkse oppositie in dit land ons in de toekomst dwingen de plooien glad te strjiken en tot goeie samenwerkingsverbanden te komen. Ik kijk daar als CAP'er naar uit.

solo

de tijd was/is inderdaad niet rijp: niet voor een kartel met PVDA, maar zeker ook niet om solo naar de verkiezingen te trekken. Hoe kan je met enkele mensen,zonder structuur, amper een programma en weinig financiële middelen een degelijk alternatief bieden?
Waarom moet CAP, dat amper 1,5 jaar bestaat, zo nodig aan deze verkiezingen meedoen?
Was het niet verstandiger om deze verkiezingen over te slaan en te bouwen aan stevige fundamenten (zoals CAP bezig is: aanwezig zijn aan piketten, acties, ...) alvorens deel te nemen aan verkiezingen?
Als je ziet dat PVDA na zovele jaren nog steeds niet is echt doorgebroken, dan vind ik het vrij naief om 0,5 à 1% van de stemmen
een goede uitslag te vinden.
CAP 07: momenteel een verlies van tijd en inspanningen.
Concentreer jullie op acties om zodoende naambekendheid te krijgen en vraag aan stakingspiketten niet 1€ voor een bekertje vocht dat koffie moet voorstellen!

verlies aan tijd en inspanningen

Wat de 15decemberbeweging betreft: het is volkomen terecht dat zij omwille van neoliberale dossiers is opgericht. Ik stel alleen vast dat op bijeenkomsten van de 15decemberbeweging nogal wat mensen binnen de vakbond verontwaardigd zijn over hun behandeling door de vakbondstop.

Ik was op de oprichtingsvergadering van LEF (links ecologisch forum). De bedoeling was om op lange termijn electoraal op te komen. Dat is ondertussen niet gebeurd en de kans is weinig reëel dat dat nog zal gebeuren. Velen hebben ook LEF actief verlaten. Overigens met alle respect voor het werk van Michel, Jacques, ... hun werk in het middenveld is nodig.

CAP heeft wel een structuur en gezien de campagne die we voerden een machine die werkt.
Zelf neem ik actief deel aan de CAP-campagne en dan vooral omdat Jef, Georges en Lode dit initiatief namen, zij zullen geen 5 initiatieven meer nemen, dat spreekt voor zich.

duimen

Ik denk dat iedereen die aan dit debat deelneemt intussen duimt voor zowel een goede uitslag van PVDA en CAP.Al was het maar om de arrogante blauwe politiekers met een roze jasje aan(Voor alle duidelijkheid den SPA) duidelijk te maken dat er zoiets bestaat als links alternatief.In dat verband vind ik het jammer dat vakbondsmensen de sirenezang van den SPA gevolgd zijn om op hun lijst te gaan staan.Generatiepact en andere asociale maatregelen al vergeten zeker .

@Natan

Beste Natan,

Ik ontken niet dat CAP goede zaken doet, maar...
De vraag stelt zich hoe sterk de eenheid zal zijn eenmaal de verkiezingen achter de rug.
Ga het zelf na: de deelnemers komen uit alle richtingen en hebben maar één zaak gemeenschappelijk: links van SPA.
De verkiezingen zijn het bindmiddel en het actieperspectief. De volgende verkiezingen zijn er maar pas in 2010.
Dan voorspel ik dat de tegenstellingen pas echt naar boven komen. Gedurende drie jaar zal dan verwacht worden dat iedereen het mierenwerk doet: geduldig in eigen milieu iedereen overtuigen dat CAP het alternatief is. Origineel uit de hoek komen, interne tegenstellingen overbruggen.
Dat laatste lijkt mij helaas onmogelijk. De afstand tussen pakweg Jules D'Oultremont en LSP is enorm. Het is de afstand tussen een sociaal-democraat en gauchisten.
Steun van de media zal je ook niet moeten verwachten. Zie maar hoe ze CAP en PVDA uit de media weghouden.
En steun van de vakbonden kan je ook vergeten. ABVV heeft nog een oproep gedaan om SPA te stemmen in de laatste "Werker".
Om in detail in te gaan op je opmerkingen:

- goede acties Post, VW, Opel: OK, CAP heeft zijn best gedaan maar het waren one shots. Arbeiders oordelen niet op basis van één optreden, maar op basis van jaren ervaring.
- snelle opbouw: Ja, maar dat kan na de verkiezingen snel uiteenvallen, als het cement (de verkiezingen) er niet meer zijn.
- syndicale inplanting. In België zijn er naar schatting 100.000 kandidaten bij de sociale verkiezingen. 5 % invloed zou betekenen dat er 5000 achter CAP staan. Ik denk dat dit absoluut het geval niet is.
- veel contacten…: idem als hierboven. Wat blijft daar drie jaar later nog van over?

In Tessenderlo zijn er allicht vijf die meewerken met CAP. Prima, maar ik veronderstel dat ze perspectief zien. Ik zie geen perspectief. Het is volgens mij allemaal te vlug gegaan. En één van de grote problemen als het vlug gaat, is dat het ook vlug kan gedaan zijn. Dat is in elk geval de ervaring van alle vroegere pogingen tot eenheidsinitiatief.

In de veronderstelling dat velen binnen CAP na de verkiezingen met PVDA willen samenwerken, twee opmerkingen:
1. CAP is niet gelijk aan PVDA. PVDA is drie maal groter, heeft zo’n 40 jaar ervaring, 11 groepspraktijken, enkele advokatenpraktijken. Enz. enz. CAP kan wel hopen dat PVDA zich op gelijke voet stelt dan CAP, maar dat lijkt mij zeer onrealistisch. Als het tot een samenwerking komt dan zal CAP moeten aanvaarden dat PVDA groter en sterker is, en dat bv. de lijsttrekkers allen PVDA zijn.
2. Er zijn krachten binnen CAP die zeer anti - PVDA zijn. Ik las commentaar dat bv. in Oost Vlaanderen de meerderheid niet wou dat er PVDA in de lijstnaam zou staan. LSP bv. is gekend als een partij die continu de PVDA verdacht maakt.

Links

Beste mensen,

Iets meer dan vijftig jaar geleden brak de tweede wereldoorlog uit.Fascisten Stalinisten en kapitalisten voerden onder elkaar een oorlog die (net zoals WOI) betaald is geweest door de gewone man en vrouw.
Ik heb een oorlog mee gemaakt in mijn land.
Ik wens het niemand toe.
Vandaag leef ik Belgie, in een ander systeem in een andere samenleving.

CAP PVDA of gelijk welke andere kameraad, ik roep jullie op om zich te verenigen in wat ons een bindt en niet wat ons scheidt en irrelevant is.

Een oproep tegen oorlog racisme en uitbuiting
Een oproep voor brood vrede rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.
Er is maar één alternatief,verenigd LINKS.
Kom bij elkaar, wees sociaal, praat het uit en voer nu eens tesamen als één lichaam strijd tegen onrecht, voor iedere mens op onze planeet.

Meer dan kameraadschappelijk,
Lid van de wereld

Tito 18jaar

cap ken ik niet maar wel de mensen op de lijst

LSP,CAP er zijn mensen die heel goed weten wat ze te zeggen hebben, wat de mensen nodig hebben in onze maatschappij, ik laat alles over aan die mensen.RAF Verbeke, Bart Vandersteene ,Kristof Bruyland, Eric Byl, Geert Cools. Dit zijn mensen waar ik altijd opkijkt .
Stem op deze mensen .

Groetjes
Jean Marie

@ jan stallaert

Beste Jan,

Ik merk dat je in Ertvelde woont en wel een uitgesproken mening hebt over de politieke linkerzijde.

Ben je niet bereid om naar de vergaderingen en acties van CAP-Gent te komen? Dan kan je zien dat hier een heel toffe, actieve en enthousiaste groep mensen bezig is om een andere politiek mogelijk te maken. Aan de zijlijn staan roepen dat het allemaal slecht gaat, lijkt me immers een te makkelijke optie.

Werk mee en overtuig anderen om mee te werken. Hopelijk kunnen we jou binnenkort verwelkomen om mee na te denken, om te discussiëren en om samen actie te voeren. En dan kunnen op termijn de mensen uit Ertvelde ook met CAP kennis maken.

Kameraadschappelijke groeten,
Jan

@ Dominique

"Ik stel alleen vast dat op bijeenkomsten van de 15decemberbeweging nogal wat mensen binnen de vakbond verontwaardigd zijn over hun behandeling door de vakbondstop."

Het kan goed zijn dat er mensen zijn die wat misnoegd zijn over de vakbondstop, maar dat was zeker niet de reden van oprichting van de 15debe. In tegendeel: 15debe en vakbonden = 1 front, zou ik zo denken.

Ben jij actief binnen de 15debe?

dat ze dan de waarheid zeggen

Helaas maken ze al fouten die rechtse partijen maken: liegen.

In de TV - clip van CAP zegt Bart Vandesteene:

We zijn de enigen die kandidaten van VW op onze lijst hebben.
We zijn de enigen, de enigen die echt arbeiders van Volkswagen op de lijst staan hebben.
de staking van de post ondersteund hebben.

We zijn de enigen die naar de poststaking gegaan zijn met mensen van de post zelf en die ook kandidaat zijn op de CAP - lijst

We zijn de enige lijst die een duidelijke weerspiegeling is van de samenleving en die het volk kan vertegenwoordigen

Dat zijn leugens en zeer pretentieus.
De PVDA heeft meer arbeiders van VW en postmannen op zijn lijst.

Goed begin voor CAP, doe zo verder en iedereen zal zien dat er gelogen wordt.

anoniem/ en@Jan S.

Op de PVDA website zijn de beelden van CAP en PVDA in de Zevende Dag vorige zondag zo bewerkt dat je slechts per ongeluk ziet dat CAP ook (even uitvoerig) meedeed aan de verkiezingen.

Eerlijk gezegd: ik begrijp dat, het is me opgevallen, maar ik heb er me niet aan gestoord.

Wat jij anoniem aanklaagt als het grote bewijs dat CAP onzin is, is iets wat we allemaal doen; het simpele gevolg van de concurrentie in gespreide slagorde opkomen met de verkiezingen.

Nu, van dat half gescheld ten spijt: read my lips 'of je het wil of niet de volgende keer delen jij en ik dezelfde pamfletjes uit'.

De mensen hebben al lang genoeg op ons gewacht. We moeten echt stoppen met akkefietjes opblazen buiten proportie...
--------------------------

Beste Jan,

Ik ben blij dat we elkaar tot een open en eerlijke discussie hebben bewogen. We zijn het misschien over een zaak volledig eens: 'dat CAP zich nu maar verder bewijst'.

zevende dag

Beste Natan,

Misschien heb je gelijk dat er ten gevolge van de 'electorale concurrentie' bij beide partijen een zekere 'zenuwachtigheid'ten op zichte van elkaar aanwezig is. Dat wil echter nog niet zeggen dat je daar zelf dan maar mee aan moet doen (nota bene in dezelde post waarin je ze afkeurt). Op de site van de pvda kan je het door jouw aangehaalde fragment uit de zevende dag integraal bekijken (wat ik iedereen die wil weten waar CAP en PVDA overeenkomen en verschillen zeker kan aanraden).
http://www.pvda.be/nl/nieuws/article/kiwi-dokter-dirk-van-duppen-in-de-z...

@Natan @JanBuelinckx

Beste Natan,
Beste Jan,

Ik heb de uitslagen gevolgd en ben ontgoocheld. PVDA doet het nog redelijk goed. CAP ontgoochelt.

Voor een stuk is de uitslag wat ik verwacht had, maar goed, dat brengt op zichzelf geen zoden aan de dijk.
Het bevestigt wel mijn kommentaar van hierboven.
- Een ernstig alternatief moet groeien.
- Meedoen aan de verkiezingen kan enkel na verschillende jaren opbouw op de werkvloer.
- De syndicalisten moeten de kern vormen
- De PVDA moet de trekkersrol spelen. Dat betekent dat zij zullen bepalen wat het wordt. Dat is waarschijnlijk het moeilijkste punt, gezien de afkeer van een aantal LSP-ers voor PVDA.

Volgens mij wordt een kartel geen evidentie. PVDA haalt in Antwerpen stad 8 keer meer stemmen dan CAP, je kan dus onmogelijk spreken van een evenwicht.

Ik hoop dat CAP zich nu bezint en zoals ik al vroeger schreef: met twee voeten terug op de grond komt.

100.000 stemmen

"We gaan voor 100.000 stemmen" zegt de woorvoerder van CAP. "Het mag ook meer zijn" zegt militant van CAP.

CAP had ongeveer evenveel stemmen als Stijn. Was dat even,veel stemmen als de LSP, iets minder of iets meer?
De PVDA was niet ruim genoeg volgensz CAP, maar blijkt uiteindelijk wel een veelvoud aan stemmen te trekken.
GROEN was niet links genoeg, maar behaalde wel enkele zetels.
Maar de LSP zal er wellicht alles aan doen om hun gebakken lucht te verkopen als een overwinning?
Er waren nochthans meer dan genoeg mensen, zelfs binnen CAP, die voor dit debacle hebben gewaarschuwd.

cijfers

CAP haalt op de senaat minder dan 21.000 stemmen (8277 aan Franstalige kant en 12938 in Vlaanderen). Dat is één vijfde van het objectief. Waarom toont CAP zich toch tevreden over deze uitslag?

bewust verder werken aan alternatief

Hoeft dat nu echt CAP en LSP.LSP stelt toch niets voor op het politieke,syndicale en sociale terrein.PVDA en de meeste CAP mensen wel.Wat de kiesuitslag betreft .De meeste gewone mensen stemmen bvb Dedecker omdat hij zijn gedacht zegt.Wat dat gedacht is weten ze zelfs niet.Bij de stemtest van de VRT kwam Dedecker er bij samen met de fascisten van het blok en de open VLD steeds ver achteraan uit.Wie een sociaal rechtvaardige maatschappij voorstaat doet er goed aan zoveel mogelijk al die paljassen zoals Dedecker en fascisten zoals het blok in hun blootje te zetten, en te wijzen op hun anti-arbeidersstandpunten.En een alternatief aanbrengen zoals PVDA die volgens mij toch in de lift zit.Zeker als men op dezelfde manier verder werkt aan de basis .Want draai het of keer het zoals je wilt maar vooral werkmensen stemmen totaal tegen hun belangen met Dedecker en het Blok .Over den SPA zullen we het maar niet hebben ,die hebben geoogst wat ze gezaaid hebben.Als arbeiderspartij totaal afgedaan .

Waar zijn de (ooit

Waar zijn de (ooit aanzienlijk vele)stemmen van Sleeckx naar toe? Welke stemmen van het Blok werden afgepakt in zijn gemeente? (ze stijgen er nog licht). Veel kritiek op pvda en spa en groen! Maar vooral kolommen "discussie".... Radeloze mensen stemmen op elke (meestal rechtse populist, Van Rossem was de uitzondering) als ze niet geloven dat jullie een uitweg bieden.En die is er niet omdat jullie zelf beweren dat die er is. En op de capsite de onvrede die naar de ( met nva erbij steeds rechtsere) tsjeven en superrechts populist Dedecker gaan als potentieel voor jullie toekomst opeisen? In het belang van links hou daar toch mee op, zo geraakt de mogelijkheid voor een echt alternatief gewoon nog een beetje moeilijker op een weg die stilaan bezaaid ligt met electorale lijkjes (go, sta op, ...)

blamage

Dit is echt een blamage voor de lsp'ers die zich door hun eigen peptalk hebben laten meeslepen. 100.000 stemmen, raf? De nieuwe arbeiderspartij, gc? Is een beetje bescheidenheid niet zinniger?

uitslagen

Jan S, ik geef je gelijk: dit is werk van heel lange adem. Ik denk dat iedereen bij CAP met beide voeten op de grond staat. Maar je gaat nu eenmaal niet naar de verkiezingen met de bodschap dat het is om 0,4 procent te halen.

Mehdi, het filmpje heeft er anders op gestaan. Plus, was gewoon een prik terug. Niet de pretentie boven zenuwachtigheid te staan. Maar het allemaal al een klein beetje relativeren is een eerste stap naar discussie en samenwerking.

Eddy, in Gent halen PVDA en CAP samen 2 procent. Zin om je de komende jaren als onafhankeljike linkse Gentenaar in te zetten voor een echte linkse lijst met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 ;-)

De discussie is voorts open en eerlijk bezig op de CAP-site. www.anderepolitiek.be

Neem van me aan dat we streng zullen zijn voor onszelf. Er valt inderdaad veel te leren over deze campagne (zaken die we trouwens anders niet geleerd hadden).

Maar in hemelsnaam: de mensen die hier tussenkomen met als ondertoon dat we nu maar de boeken toe moeten doen en CAP opheffen...

Belegen cynisme is niet links.

En een minimum aan (zelfkritisch) doorzettingsvermogen is gewoon een vorm van serieux.

@ eddy

Eddy,

Jef Sleeckx was spijtig genoeg geen kandidaat. Was hij dat wel geweest, dan had hij zeker heel wat stemmen binnengehaald, daar ben ik van overtuigd. Mensen stemmen nu eenmaal ook op figuren die gekend zijn. Kijk naar de score die CAP in het kiesarondissement Peer-Hechtel-Eksel-Houthalen-Helchteren haalt: 5,3% en dat is o.a. dankzij ex-sp.a burgemeester Jules D'Oultremont, die in die streek een gekend figuur is.

Laat ons ook niet vergeten dat noch CAP, noch de PVDA van de grote media een eerlijke kans hebben gekregen. Ok, een kruimeltje hier en een kruimeltje daar, maar verre van onvoldoende om de kiezer op een eerlijke wijze te laten kennismaken met het programma en met nieuwe mensen die zeker iets interessants te vertellen hebben. Die mediafactor mag je echt niet onderschatten. Als je niet op tv of in de krant komt, dan hoor je er gewoon niet bij.

Zowel vanuit CAP als vanuit de PVDA zijn er mijns inziens stappen gezet in de richting van een links alternatief. Het CAP door haar ontstaan en vereniging van een redelijk aantal politieke krachten die het neoliberale beleid de rug toekeren, de PVDA door haar vernieuwing en haar groei in de gemeentes waar ze een sterke inplanting heeft. Het komt er nu op aan samen te zitten en tot concrete samenwerking over te gaan. Op die manier kan je ook geloofwaardigheid opbouwen en kan je zeker vele mensen die gisteren op rechtse populisten gestemd hebben, terugwinnen. Sinds wanneer mag je daar niet meer voor ijveren? Sinds wanneer mag je als linkse niet meer zeggen dat een andere politiek mogelijk is? Want die is mogelijk, maar hij moet wel van nul worden opgebouwd.

Het lijkt mij veel te makkelijk om vanaf de zijlijn te staan roepen dat het CAP of de PVDA of ik weet niet wie de foute keuzes heeft gemaakt of kansen heeft gemist. De opbouw van iets nieuws gebeurt sowieso met vallen en opstaan, zeker ook als je dat op een democratische en participatieve manier wil doen. Vanaf de zijlijn is het heel makkelijk om te zeggen dat het zus of zo had gekund, maar dat is nog iets anders als de praktijk.

Het lijkt me dan ook vanaf vandaag de verdomde plicht van elke linkse militant om mee te werken aan een geloofwaardig links alternatief i.p.v. altijd maar op elkaar te schieten.

Groeten,
Jan

@janbuelinckx

Beste Jan,

Ik respecteer volledig je laatste interventie. Ik ben er van overuigd dat jouw standpunt eerlijk is. Ik ken je niet maar treed je bij.
Alleen moet nu ernstige evaluatie gemaakt worden van de verkiezingen.

Ik hoop dat de PVDA bereid is om rond de tafel te zitten. Blijkbaar heeft van Duppen dat bevestigd.
Anderzijds moeten er een paar hindernissen opgeruimd worden binnen CAP. Ik denk daarbij aan het volgende:

- men moet de realiteit onder ogen zien. Het verkiezingsresultaat is een regelrechte flop. CAP haalt nauwelijks meer dan LSP apart.
- te snel meedoen aan verkiezingen is een avontuur: dat is de kar voor de paarden spannen.
- succes komt niet uit de lucht vallen. Dat verondersteld jarenlang geduldig werk.
- sectarische tendenzen zijn een rem op eventuele eenheid. Ik denk daarbij aan LSP dat van in het begin alles gedaan heeft om de zaak te domineren. Het afhaken van SAP, UAG, Van OUtrive en het grootste deel van KP was het gevolg. Ik kan er niets aan doen maar LSP ziet CAP enkel als een middel om hun eigen clubje sterker te maken.
- de inplanting in de syndicale beweging is ondermaats.
- er is bij veel CAP-leden een vicerale anti-PVDA-houding. Ik begrijp dan ook dat veel PVDA-leden samenwerking niet betrouwen. Als ik een suggestie kan doen: de CAPPers die werkelijk eenheid willen, probeer kameraadschappelijk PVDA-leden te ontmoeten, en hou je weg van sectarisch gestook.

En tenslotte: zowel CAP als PVDA; hou je ver van gebakken lucht en pretentie. Vroeg of laat wordt dat doorprikt.

CAPot?

Maar Jan toch. Hoe kun je nu schrijven dat "roepen vanaf de zijlijn gemakkelijk is". Alsof linkse militanten die zich elke dag inzetten om als delegee of activist hun collega's en medemensen te verdedigen plots "aan de zijlijn" staan omdat ze toevallig de CAP-campagne niet wilden steunen. Dat is zo'n uitspraak die erop wijst dat mensen die enkele maanden ondergedompeld zijn geweest in een campagne blijkbaar denken dat de wereld rond hun navel draait.

De waarheid is natuurlijk dat er ontzettend vele linkse en actieve mensen de CAP-campagne niet hebben gesteund. In plaats van te zeggen dat ze aan de zijlijn staan te roepen, zou je beter nadenken over hoe CAP kan bijdragen aan de vorming van een nieuw initiatief dat ook deze mensen kan betrekken (overigens heb ik in de campagne vooral de CAP'ers hun pretentieuze eigen grote gelijk horen uitroepen). CAP heeft gewoon te veel mensen defintief afgestoten. In Wallonië heeft CAP gekozen voor verdeeldheid en concurrentie, met een miniscuul maar absoluut te voorspellen resultaat tot gevolg. En ook in Vlaanderen haalt ze een score die vergelijkbaar is met die van lijsten waarvoor en geen enkele affiche en geen enkel pamflet werden verspreid.

CAP

CAP bracht niet de verbreding waarop we gehoopt hadden. CAP haalde in Vlaanderen zelfs minder stemmen dan LSP in 2004. LSP (2004): 14.166 en CAP in 2007: 12.398. Dat is 1.786 stemmen minder of een daling me tien procent.

Dat zegt iets over de kracht en het militantisme van LSP binnen CAP. De anderen konden wel veel afgeven op ons zogenaamde overwicht maar wisten zelf geen stemmen bij te dragen. CAP zal daar bij de komende besprekingen toch ernstig rekening moeten mee houden.

We?

Uw poging om zogezegd in naam van LSP te spreken met als doel CAP en LSP tegen elkaar uit te spelen en beiden te beschadigen is nogal doorzichtig. Ik zou het laten mocht ik u zijn en mijn energie steken in het opbouwen van dingen ipv ze af te breken.

Vriendelijke Groeten

KaM

Lid CAP/LSP (pc)

Oeps

Oeps, scherpe reactie!

Kloppen de cijfers van J. dan niet?
Is het niet de taak van iedereen die iets wil opbouwen om dat te analyseren en daar ook conclusies uit te trekken? Dat doet sp.a toch ook?

Peter
(nergens lid van)

Resultaten 2004

http://verkiezingen2004.belgium.be/nl/eur/results/results_tab_e111.html :

LSP 14.166.

Ik vond de resultaten van de CAP teleurstellend. Mij pa had mij ervoor gewaarschuwd dat het Regenboog 2 zou worden ...

Volgende keer stem ik pvda of groen.

Kristof (lid van Aktief Linkse Studenten)