Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Achtduizend mensen op straat voor een rechtvaardig regularisatiebeleid

Achtduizend mensen op straat voor een rechtvaardig regularisatiebeleid

Bijna achtduizend betogers stapten vandaag door Brussel voor een rechtvaardig regularisatiebeleid. De vakbonden en de betrokken organisaties waren talrijk aanwezig, maar ook de mensen zonder papier kwamen demonstreren. “We hebben een klare boodschap voor de informateur van de regering. We willen duidelijke en objectieve regularisatiecriteria”, aldus UDEP, de organisatie voor mensen zonder papieren.

foto_betoging.jpg

Aan het Brusselse Zuidstation zijn er in de vroege namiddag enkele duizenden manifestanten vertrokken die traag door de straten van de stad lopen.
De Nationale betoging gaat uit van het Forum voor Asiel en Migratie (F.A.M), de vakbewegingen en UDEP. Samen willen ze op die manier druk uitoefenen op de regeringsonderhandelingen die nu volop bezig zijn. De organisaties willen een neutrale en objectieve adviescommissie en vaste en rechtvaardige criteria voor regularisatie.
Ook verschillende politici liepen mee in de betoging, maar vooral de vlaggen van GROEN! en Ecolo waren duidelijk zichtbaar tussen de manifestanten.

Voor de gebouwen van de Dienst Vluchtelingen spreken de verschillende organisaties het multiculturele publiek toe.
De organisatie voor mensen zonder papieren neemt als eerste het woord. “Mensen die hier wonen, geïntegreerd zijn, de taal spreken en meewerken aan de Belgische staat, zijn Belgen. Het gebrek aan initiatief om concreet werk te maken van een menselijk vluchtelingenbeleid, getuigt van een gebrek aan respect voor de medemens”, zo verwijt UDEP.

Pieter De Gryse van het F.A.M is het eens met dat standpunt. “De toestand van de mensen zonder papieren is ernstig. De overheid is doof gebleven voor onze eisen. Ze hebben een willekeurig beleid gevoerd, zodat regularisatie een loterij is geworden”, aldus De Gryse. “Goed geïntegreerde families die nog steeds geen papieren hebben, maar hier al jaren lang wonen, dat zijn onvermijdelijke dossiers geworden.”
Een eenmalige oplossing zoals in ’99 is volgens het F.A.M niet voldoende. Er is een permanent beleid nodig, met vaste criteria en een adviescommissie.
De sociale partijen hebben het niet gehaald met de federale verkiezingen, maar Pieter De Gryse heeft nog hoop. “CD&V heeft duidelijk in haar programma geschreven dat ze vaste criteria en een commissie wil. We hebben jullie programma goed gelezen. We rekenen op jullie. Er kan geen regeerakkoord komen zonder regularisatie!”

Het ABVV is scherp voor de manier waarop er wordt omgegaan met vluchtelingen. “Mensen die hun geboorteland ontvluchten door oorlog, armoede of miserie, worden hier als terroristen behandeld”, aldus Anne Demelenne van de socialistische vakbond. “Onze huidige wetgeving omtrent vluchtelingen bevat enorme gaten. Het is dan ook dringend tijd dat die worden opgevuld.”

De toespraken worden afgesloten door Jan Renders, voorzitter van het ACW. “We zijn hier vandaag samengekomen voor meer sociale rechtvaardigheid, voor een warme en democratische samenleving en om regularisatie te eisen.”
De OpenVLD stelt een economische migratie voor. Mensen naar België halen om de hiaten in onze arbeidsmarkt op te vullen. “Zo kom je in een dubbele situatie. Langs de ene kant mensen uitwijzen en langs de andere kant anderen toelaten”, aldus Renders. “Wij zijn voorstanders van een humaan en solidair beleid, om zo tot een betere samenleving te komen. We blijven vechten. We zetten onze strijd voor regularisatie voort!”