Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De Fietsersbond-Meetfiets onderzoekt kwaliteit fietspaden

De Fietsersbond-Meetfiets onderzoekt kwaliteit fietspaden

De Fietsersbond-Meetfiets onderzoekt kwaliteit fietspaden (ism het OCW en KUL).

Een meetfiets? Wat is dat? Vorig jaar voerde de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KULeuven onder leiding van prof. J. Pauwels een onderzoek uit naar de kwaliteit van de fietspaden in Vlaanderen. Voor dit onderzoek ontwikkelden ze een meetfiets. Aan de fiets wordt een meettoestel bevestigd dat via sensoren de trillingen registreert, meet en verwerkt. Als resultaat geeft het toestel een score aan het afgelegde traject. Deze score wordt via een tabel omgezet naar een puntenaantal op 10.

faq8Meetfiets1.jpg

Foto: Fietsersbond meetfiets

De eerste tests werden in september 2006 uitgevoerd. Daarna werd de fiets verder ontwikkeld ism de Fietsersbond. De standaard voor de verwerkingsmethode van de data werd bepaald ism het OCW (Opzoekingscentrum voor Wegenbouw). Verder werden nog de omstandigheden voor de metingen vastgelegd, zodat ze steeds op dezelfde manier uitgevoerd kunnen worden. Zo kan de kwaliteit van de fietspaden op een objectieve manier beoordeeld worden.

De volgende parameters worden gehanteerd

* een vaste snelheid van 20 km/u;
* een bandenspanning van 3 bar;
* een rijder met een gewicht van 78kg;Foto Fietsersbond meetfiets.
* een vaste plaats op het fietspad (het midden);
* het op- en afrijden van het fietspad wordt mee opgenomen in de totaalmeting van het fietspad.

De kwaliteit van een fietspad hangt van de verschillende factoren af

* de materiaalkeuze voor de wegbedekking: asfalt, beton, betonklinkers, tegels;
* de grootte van de schok(ken) bij op- en afrijden van het fietspad;
* de grootte van de schok(ken) op het fietspad zelf;
* het aantal "indalingen" bij kruising van garage-ingang of oprit.

Waar wordt er gemeten?

Op de gemeentelijke, provinciale, en gewestelijke fietspaden die uitsluitend voor fietsers bestemd zijn;

op de fietsroutes.

Het is de bedoeling om de metingen over gans Vlaanderen uit te voeren zodat er een comfort-vergelijkingstabel kan opgesteld worden van het fietscomfort in Vlaanderen. In Buggenhout, Kontich en Edegem werden reeds metingen uitgevoerd. Binnenkort volgen Lint, Brugge en gemeenten met een Fietsersbondafdeling

bron: Fietsersbond Oudenaarde