Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Soumaya Zaougoui (11.11.11): "Aan dit tempo halen we de millenniumdoelstellingen niet"

Soumaya Zaougoui (11.11.11): "Aan dit tempo halen we de millenniumdoelstellingen niet"

BRUSSEL -- Veel kans dat u één dezer dagen een vrijwilliger van 11.11.11 tegen het lijf loopt. Met 20.000 zullen ze zijn. Voor de 39ste keer trekken ze een weekend lang de straat op om aandacht te vragen voor de onderontwikkeling van de derde wereld. De campagne van dit jaar staat in het teken van de millenniumdoelstellingen waarmee regeringen beloven om tegen 2015 een groot stuk van de armoede in de wereld uit te roeien. “Maar aan het huidige tempo halen we die doelstellingen nooit,” zegt Soumaya Zaougoui, campagnehoofd van 11.11.11.

affiche_2015detijdloopt_hor_500x352px.jpg

De campagne-affiche van 11.11.11

Elke drie seconden sterft een kind door armoede of makkelijk te genezen ziektes. De drie rijkste mensen in de wereld hebben meer rijkdom dan alle 600 miljoen mensen bij elkaar die in ’s werelds armste landen leven. Elke minuut sterft een vrouw tijdens de zwangerschap of bevalling. Het zijn maar enkele cijfers over de toestand van de wereld. In 2000 tekenden alle regeringsleiders een verklaring waarin acht doelstellingen staan om de armoede terug te dringen. 11.11.11 wil de politici herinneren aan die beloftes.

Soumaya Zaougoui: “2015, de tijd loopt is de campagne die wij voeren rond de millenniumdoelstellingen. De regeringen hebben de millenniumverklaring met veel poeha ondertekend, maar doen te weinig om de doelstellingen in 2015 te halen. Wij willen druk op de ketel zetten en de publieke opinie wakker schudden.”

Wat gebeurt er dan dit weekend?

“Net zoals elk actieweekend van 11.11.11 gaan we van deur tot deur om geld in te zamelen. We hebben ook al een aantal keer verschillende steden en gemeenten in het wit ingepakt. De witte band is het symbool van de campagne. Dat gaan we ook dit weekend doen. Want het is de bedoeling om de millenniumdoelstellingen bekend te maken bij het grote publiek.”

Merk je dat de millenniumdoelstellingen al bekend zijn?

“Voor we met de campagne van start gingen, hebben we dat laten onderzoeken. Bleek dat 85 % van de bevolking geen weet heeft van de millenniumdoelstellingen. Het is dus zeker geen makkelijk thema. Dit jaar willen we de doelstellingen in de eerste plaats bekend maken. 'Mensen, jullie regering heeft dat belooft, maar ze doet te weinig om de beloftes waar te maken.' Na de campagne gaan we een nieuwe bevraging doen. De campagne loopt tien jaar. Elk jaar zullen we één doelstelling centraal stellen. Voor ons gaan de doelstellingen bovendien ook lang niet ver genoeg. De armoede voor de helft uitroeien is niet voldoende. Er moet een einde komen aan de armoede tout court.”

Hoe gaan jullie druk uitoefenen op de regering?

“Mensen kunnen hun handtekening zetten onder een verzoekschrift dat we dan bij de start van het nieuwe parlementaire jaar in oktober 2006 willen afgeven in het parlement. We hopen dat we daardoor het debat kunnen openen. Politici moeten hun verantwoordelijkheid opnemen.”

Kan België daar wel iets aan doen?

2015, de tijd loopt is onderdeel van de internationale campagne GCAP (Global Call Against Poverty). Denk aan de live8-concerten. Overal in de wereld wordt opgeroepen om eindelijk eens iets te doen aan de armoede. Dus ja, België is een klein land, maar we staan niet alleen.”

En de Belgische regering kan ook wel iets doen?

“België heeft net als de andere 189 VN-lidstaten de doelstellingen ondertekend. Brussel is de hoofdstad van de Europese Unie. België kan dus zeker een voorbeeldrol spelen. Maar er is een middenveld nodig om de regering aan te sporen meer te doen dan nu.”

Was de mislukte millenniumtop van de Verenigde Naties in New York een zware klap? Bestond toen de neiging niet om de armen te laten zakken?

“We hebben nooit verwacht dat de VN-top voor de grote doorbraak zou zorgen. Het was een tussenstop, een moment van evaluatie. Dat is er niet van gekomen en daar waren we zeker ontgoocheld over. De VN-top heeft ons nog maar eens aangetoond hoe belangrijk het is om de regeringen onder druk te zetten.”

11.11.11 haalt dit weekend geld op. Is de armoede in de derde wereld vooral een kwestie van geld?

“Nee, er is een ander soort wereld nodig. Met een ander soort handel en met een echte schuldkwijtschelding. De donoren uit het Westen moeten niet alleen aan ontwikkelingshulp doen, maar ook consequent zijn in hun beleid. Hun beslissingen in de Wereldhandelsorganisatie mogen bijvoorbeeld geen negatief effect hebben op het Zuiden.”

De doelstellingen nog eens op een rij:

1 Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is gehalveerd ten opzichte van 1990. Dit geldt ook voor het aantal mensen dat honger heeft

2 Alle kinderen op de wereld volgen basisonderwijs

3 Meisjes krijgen dezelfde kansen als jongens, in het basis- en middelbaar onderwijs reeds in 2005, tegen 2015 op alle onderwijsniveaus

4 Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar is met twee derde teruggebracht ten opzichte van 1990

5 De moedersterfte is met driekwart teruggebracht ten opzichte van 1990

6 Er is een halt toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziektes

7 We voeren overal een goed milieubeleid en het onomkeerbare verlies van natuurlijke hulpbronnen is gestopt. Het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater is gehalveerd en de levensomstandigheden van ten minste honderd miljoen mensen in sloppenwijken is aanzienlijk verbeterd

8 Wereldwijd wordt samengewerkt op het gebied van ontwikkeling. Er zijn afspraken over goed bestuur, landen voeren eerlijke handel met elkaar en er is een eerlijk financieel systeem op poten gezet. Het schuldenprobleem van ontwikkelingslanden is opgelost en de ontwikkelingslanden beschikken over nieuwe technologieën. Samen met ontwikkelingslanden is er fatsoenlijk werk voor jongeren gecreëerd