Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Mensenrechtenliga: “Erg dat Angelica eerst moest worden mishandeld”

Mensenrechtenliga: “Erg dat Angelica eerst moest worden mishandeld”

BRUSSEL - Dankzij de rechter is Angelica voorlopig vrij, maar de Franstalige Liga voor de Mensenrechten is verontwaardigd dat het zover moest komen. “Tien jaar na de dood van Semira Adamu heeft de Belgische regering nóg niets begrepen,” zegt Benoit Van Der Meersche.

VandermeerscheLDH.JPG

Benoit Van Der Meersche (midden) van de Ligue des droits de l'homme

“Als Angelica vandaag niet was mishandeld – en als er geen rechter was geweest die haar behandeling had veroordeeld als traumatiserend – dan zou ze gewoon op het vliegtuig zijn gezet naar Ecuador,” aldus een verontwaardigde Benoit Van Der Meersche, voorzitter van de franstalige Liga voor de Mensenrechten (LDH). “Deze regering is totaal autistisch. Ze blijft doof voor het onrecht dat mensen door opsluiting en verplichte repatriëring wordt aangedaan. Sterker nog: ze moedigt het aan,” reageert hij fel.

Minderjarigen
“Bijna tien jaar na de dood van Semira Adamu heeft de regering nóg niets begrepen. Ze gaat gewoon door op hetzelfde spoor van de verplichte repatriëringen, ook van minderjarigen – een systeem dat gepaard gaat met een vernederende en onmenselijke behandeling en dat neerkomt op foltering. Gelukkig heeft een rechter dat nu vastgesteld – hopelijk niet voor het laatst.”

“Want we mogen niet vergeten dat hoewel Angelica en haar familie vandaag opgelucht kunnen adem halen, de opsluiting en de verplichte uitwijzingen van minderjarigen gewoon doorgaan. Morgenochtend wordt opnieuw een jongen uit het gesloten centrum van Steenokkerzeel uitgewezen – naar Guinée. Het is die hele, onmenselijke politiek die moet worden herzien. We vragen dat de volgende regering daar eindelijk iets aan doet.”

Les spellen
“In zijn formatienota geeft Leterme aan dat in de internationale relaties van België het respect voor de mensenrechten een grotere rol moet spelen… Het zou misschien goed zijn als we de mensenrechten eerst deden nalaven in eigen land alvorens in het buitenland de les te gaan spellen,” aldus nog de voorzitter van LDH.

geen vergunning, waar is de grens?

Ik vind het erg, dat er een vermeende mishandeling is geweest. Maar is dat 'verzet' dat tot provocerend gedrag van de bevoegde instanties leidt niet geanceneerd, niet opgedrongen door bepaalde groepen die zich daarmee denken te moeten proffileren als de meest humane.

Kijk als die twee werden opgestookt dat men zich moest verzetten en zoveel mogelijk passagiers en mensen moest meetrekken in het verzet, dan stel ik me de vragen over de term "mishandeling".

Ik heb alle sympathie voor mensen die naar hier komen uit politieke overwegingen, mensen die vervolgd worden, zelfs in vele gevallen begrijp ik ook economische vluchtelingen.
Maar hier al vier jaar zijn, zonder enig asielaanvraag gedaan te hebben, vind ik niet kunnen. Niet kunnen tegenover die duizend anderen die in een procedureslag zitten. Deze zaak heeft dan ook niets te maken met een slechte procedure, maar dat wordt er wel van gemaakt!. Hoe kan er een slechte asielprocedure zijn als men geen asielprocedure aangevraagd heeft.
Dat is nog steeds de regel, die voor elke asielzoeker telt. Niet noodzakelijk om hen het leven zuur te maken, wel om zo goede oplossingen voor ieders probleem te vinden. Dat die zaken jaren aanslepen vind ik niet kunnen, dat brengt pas onzekerheid. Er zijn ondertussen gevallen geweest van zaken waarbij men zich wel goed geïntegreerd had, Nederlands spraken en toch zouden worden uitgewezen...men verblijft hier dan al meer dan acht jaar!!
Dan vind ik dat een asielzoeker die geen asielaanvraag indiende zich niet zo vriendelijk opstelt tegenover al die andere die in moeilijke procedures zitten. Maar men wordt dan wel kwaad omdat men wordt opgesloten, omdat men wordt uitgewezen. Dat is geen democratie.
Het is wat je ervan maakt natuurlijk.
Ik vind belgie allesbehalve demcoratisch, maar er zijn grenzen nodig, wij kunnen niet half de wereld asiel geven.

En het is gemakkelijk mensen op te jutten, verzet uitlokken, provocatie van de politie verkrijgen en dan naar de rechter stappen met het bewijs dat er geweldpleging is gebeurd. Ik heb het niet gezien, ik heb enkel hetgene gehoord dat er gezegd is en geschreven in de pers. Maar ik kan me goed voorstellen (wat ik uit bepaalde bron verneem) dat er groepen zijn die zogezegd de belangen verdedigen van de asielzoekers en deze hen opzet tegen hun uitleveraars en vragen verzet te plegen. Wat zoals ik al schreef provocaties uitlokt. Dat er dan hardhandig gereageerd wordt (denk aan semira adamu) is dan ook geen verassing.
Wat men in zulke omstandigheden moet doen, is zo snel mogelijk een procedure tot regularisatie te beginnen.
Trouwens nog een bedenking!
Waarom heeft de moeder vier jaar lang geen asielaanvraag gedaan??? En doet ze het nu plots wel?? NU dat ze dreigde uitgeleverd te worden.

Dit zal misschien niet de te verwachten taal zijn op dit medium, maar mag een kritische vraag al eens gesteld worden?

conflicterende principes

Het probleem met dit onderwerp is dat er enkele basisprincipes zijn waarmee bijna iedereen het eens is, maar die moeilijk te verzoenen zijn:

1. We willen menselijk zijn, en mensen opsluiten is erg pijnlijk.

2. We hebben geen plaats voor heel de wereld in België, dus er moeten, keuzes worden gemaakt, en mensen die volgens de regels niet hier mogen blijven, moeten nu eenmaal worden uitgewezen.

3. In een rechtstaat kan men geen gratie verlenen omdat men iemand sympathiek vindt, dat schendt de gelijkwaardigheid van mensen.

4. Regels zijn belangrijk, maar ons hart volgen kan soms ook geen kwaad...

Mijn hoed af voor de persoon die ooit deze principes zal weten te verzoenen in een asiel- en migratiewetgeving die op een groot draagvlak bij de bevolking kan rekenen. En dat meen ik écht, dit is geen cyinische opmerking...

Erg dat mensenrechten organisaties 'geweld' promoten

Deze hele Angelica-historie heeft veel weg van een klucht; hoe sympathiek het desbetreffende gezin ook mag zijn, ze voldoen niet aan de wettelijke criteria voor asielaanvraag.
Iedereen weet dit, in de eerste plaats de betrokkenen en hun advocaat zelf. De moeder is een economische vluchteling en heeft nooit een aanvraag voor asiel of regularisatie ingediend. Het is door een zo groot mogelijke heisa te creeren dat ze hopen hun verblijf te regulariseren (en zodoende de wet te omzeilen).

Maar belangrijker in deze, (ik geef toe het is een pijnlijke vergelijking) ook bij Samira Adamu hebben vluchtelingenorganisaties meermaals geadviseerd om 'stevig' verzet te plegen. Dit 'geadviseerde' verzet is mee (naast vele andere elementen) een verklaring voor de tragische afloop.
Voor vele 'gespecialiseerde' advocaten is dit ondertussen ook een verworven recht geworden, ze steken dit ook niet weg. Dit uiteraard in combinatie met een makkelijk te creeren mediahype in de komkommertijd.
De advocaat met behulp van de franstalige mensenrechtenliga toveren het (zeer moeilijke) asielbeleid om in een sentimentele reality-show ... het wachten op de sms-campagne voor steun of wegsturen.

offensief van rechts op inymedia ?

Polri,Jean,Reinout ,Tom,Winus . Rechts offensief op indymedia blijkbaar.Duidelijk te zien aan hun standpunten .Allen gaan ze aan de kern van de zaak voorbij.De door de westerse landen gedomineerde wereldeconomie .Met militair geweld in de hand gehouden.En dan maar kappen op de arme sukkelaars die uitwijken naar de vleespotten van Egypte.Geef ieder zijn deel en er zijn geen vluchtelingen meer.

eerlijk! Ik had er op gewacht!

Rechts offensief? Het is bekend dat "links" elke afwijkende mening van hun standpunten kritiekloos onderbrengen bij 'rechts'. Niet dat ik hierom maal, eerder, ik ben het gewoon. Maar dat belet me niet u van antwoord te dienen, mijnheer 'observator'.
Eerst en vooral, ik ben allang dat knellende stadium voorbij van louter en alleen 'links' te zijn. Trouwens 'links' is dat een ideologie? Neen! links is louter een politieke positionering, aan de linkerkant van het halfrond, daarvan komt deze uitdrukking. Normaal was "links" steeds maatschappijkritisch, kijk maar naar het socialisme van vroeger. Deze waren bij de komst van bijvoorbeeld gastarbeiders niet degene die er zo positief tegenover stonden! Nu blijkt deze "groep" bij de verdedigers te zitten van de asielzoekers, waar ik overigens alle respect voor heb. Maar zij zij niet meer dat anderen, ook niet minder. Zoals wij, of andere asielzoekers zich aan wetten moeten houden, zo moet een asielzoeker die geen aanvraag indiende dat eigenlijk ook doen, alleen uit puur respect voor die andere asielzoeker DIE DIT WEL DEDEN!
Het is overigens niet nieuw dat menig socialist, groene of andersglobalist (links dus) meent een heksenjacht te moeten beginnen of moord en brand moet roepen van "rechtse infiltratie" als er godgeklaagd iemand een kritische mening durft te laten horen, deze toevallig niet zo poltiek-correct blijkt te zijn. We hebben daar al spijtige voorbeelden van gezien, de voorbije jaren (ik ga die gebeurtenissen niet meer oprakelen, om de betrokken mensen leed te besparen!). Een verleden is vaak genoeg om voor het ganse leven gebrandmerkt te zijn. En ik dacht dat 'links' verdraagzaam was, dat prediken ze toch.
Maar beste vriend, observator, het is altijd eens interessant naar de mens achter de mening te kijken. Ik zal u zeggen dat ik tijdens het voorzitterschap van belgie van de EU, meestapte in een betoging van andersglobalisten, dat ik verschillende keren deelnam aan de vredesmars/paasmars van Leuven naar Brussel (zelfs bij de eerste) in het kader van de Irak - oorlog, dat ik steevast bezoeker ben van het Leuvense wereldfeest, dat ik naar boombals gaan (niet meteen een "rechts" nest..tis te zeggen daar ontmoet je iedereen en is politieke voorkeur niet meteen de eerste gespreksstof), ook ga ik af en toe eens naar het wereldcafe of zo u wil naar een Berbers integratiecafe in Leuven....
Och ja, noem het gerust allemaal rechtse infiltratie, ik begrijp deze onmacht. Wanneer mensen met een niet echt - linkse, maar ook niet echt rechtse mening naar buiten komen is het moeilijk deze te begrijpen. Dan heb je daar natuurlijk de simplistische oplossing voor, gooi ze allen op die "rechtse schroothoop"! Dan moeten we niet de moeite troosten om deze te begrijpen of er ook maar mee in dialoog te gaan...
En dat ik banden heb met Vlaams milieu, so whatt? Dat is ook een behoorlijk taboe, rechts, rechs, extreem-rechts (al baal ik van die laatste op vlak van levensbeschouwelijke visie, de mens erachter probeer ik nog steeds te waarderen, overigens net hetzelfde met linkse mensen...).
Mischien kan men hier eens wat leren van de "linkse" varianten in Bretange, Baskenland, Corsica, Palestina,.....
Maar eerlijk, ik verwachte zulke laag bij de grondse opmerkingen.Rechts offensief, ja, een heksenjacht van zij die menen het monopolie te bezitten van alles wat met verdraagzaamheid gepaard gaat, maar owee als er iemand deze iets anders interpreteerd en zich ook nog "verdraagzaam" verbonden voelt met het eigen volk en ook nog solidair is met anderen, dat kan niet, dat bestaat niet? Nochtans heeft u hier het voorbeeld.
Misschien nog een aantal zaken opsommen, bijna jaarlijks deed ik mee met 11.11.11, heb ik meegedaan met vredeseilanden,....maar nam ik ook sporadisch deel aan een samenkomst voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en nam ik tweemaal deel aan de "linkse" ijzerbedevaart, waar werd opgeroepen de kernraketten op kleine brogel te verwijderen, voor kernvrij Vlaanderen èn wereld...Maar blijkbaar kan regionalisme niet samengaan met pacifisme en verdraagzaamheid. De gemoederen zijn er hier nog steeds niet klaar voor! Stof tot nadenken!

kort en bondig

Beste Reinout, wat bent u o zo laaaaaaaannggdraaaaaaaaaadig . Is mijn uitspraak dat er een rechts offensief is laag bij de grond ? lange tenen zeker ? Mijn standpunt is duidelijk.Onmenselijke wetten kunnen de pot op.Links betekent voor mij ondermeer ,aan de kant van de zwakkeren staan en ijveren voor een rechtvaardige verdeling van de rijkdom .Brussel Halle Vilvoorde ? Voor opgeklopte folklore heb ik geen enkele interesse .Rijke zakenmensen worden met allerhande belastingsvoordelen overladen.De ene migrant is duidelijk de andere niet.Daar heb ik wel interesse voor.En dat u meestapt in betogingen bewijst niets .Het zijn uw standpunten die tellen. en die deel ik niet .Vraagje,waarom vragen mensen geen asiel aan ? Omdat ze 99% geen kans maken op regularisatie.De grondstoffen aan goedkope prijs zijn altijd welkom,de mensen niet.

rechtstaat ???

Welke rechtstaat ??? mensen spraken vroeger al van geldbanken ipv van rechtbanken.Het is er intussen alleen maar slechter op geworden.

kronkel

Rare kronkels in uw kommentaar.Ik haal er toch uit dat de slachtoffers schuldig zijn.Victim blaming is weer in de mode.Maw ze moeten het maar weten .Hun plaats kennen.En die is onderaan de ladder.En kreperen in eigen land ,niet hier.

langdradig

Observator, misschien kunnen we meteen naar de grond van de zaak gaan kijken van deze gehele problematiek van de asielzoekers.
Waarom komen die mensen naar hier? Oorlog en ander geweld, economische redenen,...
Maar de grond van de zaak is dat de westerse landen zich steeds gaan moeien zijn met die derde wereld landen, ze hebben hun zelfbeschikking volledig uit handen genomen, ex-kolonies zijn losgelaten omdat ze niet meer rendeerden. Bijvoorbeeld Congo, waar Zijne Majesteit Leopold I, eerste koning der 'Belgen' de handen liet afkappen van Congolese slaven, ze het land leegroofde om hier museumstukken te worden, zelfs was congo geen echte kolonie, maar een privebezit van ons vorstenhuis toendertijd...en zoveel andere grootheden a la Frankrijk, de VS, ze hebben niets geleerd. Volkerenrechten zijn daaraan compleet ondergeschikt.
Dat deze mensen uit die landen naar hier komen behoeft geen betoog, maar dan is het omdat die westerse landen er schuld bij hebben. Maar het is niet omdat een politieke - economische elite hiervoor verantwoordelijk is dat de samenlevingen daarvoor constant moeten opdraaien. Dit zal waarschijnlijk racistisch klinken voor u, maar iedere volksgemeenschap kan niet gans de wereld binnen laten. Bijgevolg zijn er regels gekomen.
Wie zich democraat noemt aanvaard dan ook zulke regels. Asiel aanvragen dus, maar ik weet maar al te goed dat dit lang kan aanslepen (ken iemand die op vreemdelingenzaken gewerkt heeft en die heeft veel mensen binnengelaten..!).
Maar hij zegt ook, een asielprocedure is zo gemaakt met de bedoeling de mensen te laten terugkeren vanaf het moment de "kust" weer veilig is. Het gaat er dus om een zo humaan mogelijk beleid te voeren. Maar als je dan in zo een inmens ingewikkeld land als belgie woont dan krijg je bureaucratische romslomp...
En wat zijn onmenselijke wetten?
Is het bijvoorbeeld menselijk van mensen die een "andere achtergrond" dan die van jezelf, die te verachten of te verwijten rechts te zijn?
Mag er nog vrijheid van meningsuiting zijn? Of moeten we maar meteen het communisme installeren waar alles van de overheid is, zelfs de meningen en degene die daar niet mee gediend zijn, die kunnen we naar werkkampen sturen? Lijkt u dat misschien een beter beleid? Zeer humaan overigens, u hebt er voorbeelden genoeg van.....

En langdradig, als je degelijk wil discussiëren moet je proberen alles duidelijk te laten overkomen en zeggen wat je te zeggen hebt....en wat onderbouwen..

creperen? net wat u zegt!

Dan moeten ze maar creperen in eigen land. Citeer één zin waar ik dat zou gezegd hebben, dwarsdenker?
Maar goed, u zegt dat waarschijnlijk omdat u niet beter weet.
Denkt u dat illegale asielzoekers hier beter af zijn? zwartwerk, ten prooi aan huisjesmelkers, afpersing, ....misschien hadden jullie daar nog niet aan gedacht of de miljoenen die ze bijeen rapen bij familie om door netwerken naar hier geloodst te worden met mooie beloftes....
U bent echt wel kortzichtig hoor.
Ik vraag ook niet liever dat de 'opvang' van deze mensen in asielcentra niet zo lang zou duren, maar dat bepaalde groepen hun belangen daarmee willen uitbuiten, zoals een kind naar de poorten van hertoginendal sturen of een ganse persmeute rond angelica en moeder, en die anderen zitten achter de tralies of nog anderen zijn verwikkeld in een procedure....deze asielzoekers troosten niet de moeite om dit te doen? waar is de eerlijkheid en solidariteit met die anderen?
Ik gun deze mensen een goed leven, hier of in hun eigen land, maar als de 'first lady' van Ecuador zich ermee komt moeien en dan ook nog in de ether gooit zich te schamen 'belg' te zijn, uiteraard volkomen in het frans (verbaast me niet, daar zitten de grootste belgiscisten), een cdh'ster die nog wat electoraal profijt wenst te behalen,...is dit nog normaal? draait het hier niet om veel meer dan louter het leed van die asielzoekers......
Misschien kunnen ze terug naar ecudor, als ze toch de steun genieten van de hoogste instanties,..ik vind het gewoon schandalig heel deze schijnopvoering, ......en daar worden zoals altijd de kleinste mensen voor gebruikt....

koud en warm

Onze beste Reinout blaast voortdurend koud en warm.Zijn stelling is een grote betweterige hutsepot .

misschien is het interessant

Socialisten hebben nog opgeroepen om naar de ijzerbedevaart te gaan, hebben nog gemobbiliseerd tegen Belgie, ....maar dat is men vergeten, pvda ontstond uit amada, amada uit het kvhv....

Sommige linksen zijn soms nogal eens het noorden kwijt.

Maar bon asielzoekers, tuurlijk moeten aanvragen geen eeuwigheid duren, tuurlijk moeten rijken niet rijker worden...

Maar wat BHV betreft gaat het niet om folklore, als je het toepassen van de grondwet folklore noemt, dan weet ik niet wat je met 'menselijkere wetten' bedoeld. Waarschijnlijk zijn die dan ook grotendeels folklore!