Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Kerk zit verveeld met kerkbezettingen

Kerk zit verveeld met kerkbezettingen

BRUSSEL -- Kerkbezettingen lijken het laatste middel voor mensen zonder papieren om aandacht te vragen voor hun situatie. Maar hoe staat de Kerk daar zelf tegenover? We spraken Herman Cosijns, adjunct van de Brusselse hulpbisschop Josef De Kesel.

beeld_kerk_3.jpg

Voor mensen zonder papieren lijkt een kerkbezetting laatste redmiddel (foto guido pannekoek archief)

Hoe staat de Kerk tegenover kerkbezettingen?

"We maken een onderscheid tussen kerkasiel en kerkbezetting. Kerkwerk Multicultureel Samenleving heeft een document opgemaakt over kerkasiel en de voorwaarden daarvan. Kerkasiel is voor mensen die in gevaar zijn en die bij de priester komen om in de kerk asiel te krijgen. Op die manier kunnen ze zich beschermen tegen procedures die hun leven bedreigen. In de huidige situatie is geen sprake van kerkasiel maar wel van kerkbezetting. Ze vragen ons niets. Ze komen gewoon de kerk bezetten. Wij denken dat het doel lovenswaardig is en vinden dat de regering hier inderdaad in gebreke blijft. Wij steunen hen in hun acties om na al die jaren in België toch papieren te krijgen. Maar we vinden dat de vermenigvuldiging van kerkbezettingen uiteindelijk in hun nadeel speelt omdat men er op den duur geen aandacht meer aan zal schenken. Men kan het één keer doen en dan is het een noodkreet maar geen middel. Nu is er blijkbaar een mentaliteit: bezet een kerk en je krijgt je papieren. Dat vinden we niet correct."

Zien velen het niet als een laatste uitweg om toch nog aandacht te krijgen voor hun situatie? Een kerk is toch mediagenieker dan een parochiezaaltje?

"Blijkbaar zien de vluchtelingen dat zo maar als men te vlug naar dat middel grijpt dan zou het kunnen dat ook het laatste redmiddel zijn efficiëntie verliest. We gaan ze niet door de politie laten buitenzetten, maar we hebben toch vragen bij de mentaliteit. Daarnaast hebben we ook vragen bij de manier waarop het gebeurt. Als het in overleg is met de priester, dan kan het. Maar onze kerken dienen in de eerste plaats voor de erediensten. Dat het sociale doel ook wezenlijk tot de eredienst behoort, is correct, maar de twee moeten samengaan. Wij zijn tegen de uitbreiding. We hebben niets tegen de drie huidige kerkbezettingen, maar dan moeten de erediensten wel nog kunnen doorgaan. Maar het is niet de bedoeling dat alle 110 kerken van Brussel bezet worden."

Het is toch een manier om druk uit te oefenen op de overheid om effectief iets te doen aan het probleem?

"De politici moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. Dat kunnen wij niet in hun plaats doen. We vinden alle actiemiddelen goed als de criteria maar duidelijk worden en de procedure vlugger zal verlopen voor deze mensen. Als je weet in welke toestanden deze mensen vaak moeten leven... Dat is inderdaad afgrijselijk. Ik kan goed begrijpen dat ze acties ondernemen om hun situatie aan te klagen en we willen hen daarin ook steunen maar anderzijds willen we die kerkbezettingen een beetje beperken. Het moet een ultiem middel blijven en niet een element in de procedure om papieren te krijgen. Het heeft één keer succes gehad, maar riskeert een averechts effect te hebben als het geen uitzondering blijft."