Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Bezinning

[Opinie] Bezinning

Nu is bezinning echt wel nodig. Hoe snel wordt in onze samenleving de publieke opinie gemaakt? De moordenaars van Joe Van Holsbeek waren twee “jongeren van noord-afrikaans type”. De collectieve verbeelding werd op gang getrokken.

De ogen - ook de mijne - werden gericht op de jongens van Magrebijnse afkomst en op alles wat daarmee de laatste jaren in een Pavlovreflex is verbonden: Molenbeek, kutmarokkaantjes macho ettertjes, uitschot, overlast, enz. Marion Van San werd straal verbonden vanuit Amsterdam om die misdadigheid cultureel te duiden. De gehele islamgemeenschap en alle imams werden op provocatieve wijze uitgedaagd het vrijdaggebed in te zetten om in eigen midden de daders op te sporen. In de laatavond praat van Morgen Beter had Derk Jan Eppink het altijd al geweten en gaf Tarik Fraihi ootmoedig toe dat er echt wel een probleem was in (met?) “zijn gemeenschap”. De ouders van Joe werden -terecht- geëerd om hun sereniteit en om hun oproep de allochtonen niet te stigmatiseren (en iedereen dacht meteen aan de Marokkanen). De Decker en De Winter, zelf niet geremd door enige sereniteit, spraken vanuit hun betweterige arrogantie de samenleving toe. Hadden zij al niet lang de ware toedracht aangeduid? En was het nu niet echt de hoogste tijd om hen gelijk te geven? En op de stille mars telden we met z’n allen argwanend het aantal hoofddoeken. Door onze vooroordelen, ja ons racisme, zaten we in de verkeerde richting te gapen.

Het is als denkoefening misschien eens nuttig hetzelfde traject af te leggen, maar dan naar de Poolse daders toe. Hebben we het al niet altijd geweten over de Poolse cultuur? En wat weet Marion Van San over het typische Poolse jongensgedrag? En moeten de katholieken niet wat meer verantwoording afleggen? En hebben de pastoors wel voldoende mobiliserend gepreekt verleden zondag? En geeft kardinaal Danneels toe dat er een probleem is in de katholieke gemeenschap? Hoe staat het in feite met de christelijke gezinsmoraal? En wat gaan al die katholieken nu doen om het geweld uit onze wereld te helpen? Overdreven? Ha zo, overdreven....

Ik wil me hierbij verontschuldigen dat ook ik de laatste weken kritische voorzichtigheid heb verwaarloosd, de publieke opinievorming heb gevolgd en tot al te snelle conclusies ben gekomen. Alleen, ik heb tot nog toe wel gezwegen. Ik vind dat zij die de publieke opinie maken er goed zouden aan doen even te reconstrueren hoe de schijn-zekerheden de laatste weken werden opgebouwd. We hadden toch moeten weten dat de theorieën van Lombroso, die misdadigheid verbond aan fysieke kenmerken, al lang zijn ontkracht. En ik vind vooral dat de hardste populistische roepers,De Winter en De Decker, nu ook maar eens ootmoedig het hoofd moeten buigen en toegeven: we hebben gewoon op basis van onze vooroordelen uit onze nek gekletst. Mochten ze zelf welopgevoed zijn en weten wat respect is dan zouden ze zich nu ook verontschuldigen... Maar ja, het is niet goed gesteld met onze “normen en waarden”. En ik heb het nu wel over “onze”.

Eric Corijn (Elsene)

dubbele schaamte

Omdat de moord is kunnen gebeuren in het bijzijn van honderden mensen.
Omdat nog meer mensen de moord automatisch hebben toegeschreven aan Noord Afrikanen.

Wie moet zich bezinnen of verontschuldigen?

Dinsdag 25 april | 21:00.
Wie moet zich bezinnen of verontschuldigen?

Ik heb de lange uitzending van TV-Brussel met Fouad Ahidar gevolgd. Hij liegt. Hij beweert nu dat hij «alleen maar gezegd heeft dat "ook de allochtonen" moesten meewerken aan het politie-onderzoek, zonder te spreken over Marokkanen of Noord-Afrikanen.»
De morgen na de moord op Joe hoorde ik Fouad Ahidar op Radio 1: «Criminele allochtone jongeren hebben het steeds vaker voorzien op ‘ongelovigen’. Ik probeer al een tijdje aan te kaarten dat steeds meer criminele Marokkaanse of Turkse jongeren slachtoffers uitkiezen die er als ongelovigen uitzien.» Hij riep de allochtonen al direct op om in een soort verontschuldigingsmars op te stappen.
Hij versterkt de racistische vooroordelen in ons land en is mede schuldig aan haatzaaierij.

Fouad Ahidar is alleen maar belangrijk omdat hij steevast opgevoerd wordt in de media als men “straffe taal” over allochtonen niet zelf durft uitspreken. Daarmee is hij een boegbeeld geworden van een nieuwe yuppie-stroming onder nieuwe Belgen met Marokkaanse roots. Ze voert een kruis- of halvemaantocht tegen «het profitariaat» in de Marokkaanse gemeenschap en heeft Molenbeek als centrale schietschijf gekozen. Het ontbrak ons naast een Vlaamsche racistische stoottroep nog aan een dergelijke groep van neokoloniale onderkoningen.

Racisme is een van de middelen om de ware aard van deze maatschappij te verdoezelen. Een uiterst primitief systeem waarin de meest brutale wet van de sterkste [de «winners»] heerst. Waar dagelijks duizenden slacht-offers geofferd worden op het altaar van de vrije markt [de «loosers»].

Moet ik mij verontschuldigen?

Lieven SOETE [Molenbeek]

stelling

Nu het blijkt dat poolse jongeren de daders zijn kan ik mischien weer in een serenere sfeer mijn standpunten verdedigen.Ik heb tot in familiekring toe heel wat over mij heen gekregen met mijn anti-racisme en mijn grondstelling dat er op misdaad geen kleur ,ras of weet ik veel staat.Want die vreemden en dan vooral de noord-afrikanen zijn de gebeten hond en mensen die niet deugen .Dat is de algemene teneur. Wie daartegen in gaat is blijkbaar een naieve kloot die de misdadige aard van de vreemden niet wil zien .Zijn blanken of duitsers in het algemeen misdadigers omdat Hitler blank was en niet deugde,zijn zwarten slecht omdat Mobutu een dictator was en niet deugde,zijn mensen van vreemde origine per definitie geboren misdadigers zoals he zwarte blok beweert,helemaal niet dat zou toch voor velen een beetje duidelijker kunnen zijn na de tragische gebeurtenissen en de voorbarige beschuldigingen.

Media

We weten allemaal dat de media sensatiegericht is. En eerlijk, we worden wel allemaal emotioneel (de ene wat meer dan de andere) en verontwaardigd, als het ons 'raakt'. De moord op Joe raakte veel mensen NIET omwille van het zinloos geweld, want ELKE DAG sterven er kinderen door 'zinloos' geweld in België! We waren verontwaardigd omdat het 'ons' had kunnen overkomen. Ja, we willen geloven dat we 'veilig' zijn op openbare plaatsen, vooral overdag in een grote menigte! Dat dit kon gebeuren overdag, tussen zoveel mensen, DAT heeft ons van ons stuk gebracht!
Ik denk dat we van geluk mogen spreken dat er geen echte heksenjacht is geweest naar allochtonen jongeren. Want, stel je voor dat dit uit de hand was gelopen..., wil er niet aan denken.
De media zou is in de spiegel moeten kijken, en nagaan hoe groot HUN aandeel is, naar de 'heksenjacht' naar allochtonen jongeren!
Wie zijn de daders? Ze zijn jong, zijn van vreemde origine (donker haar en ogen, kan het soms al doen); dus moeten het wel Noord-afrikanen zijn! Bedankt media! Je hebt je vrije meningsuiting, en waar is 'mijn' recht op correcte informatie?!
Hierbij wil ik de politie bedanken, zij hebben tenminste het lef om hun fout toe te geven!