Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Niets nieuws" - België achteraan Europees peleton qua tewerkstelling allochtonen

"Niets nieuws" - België achteraan Europees peleton qua tewerkstelling allochtonen

BRUSSEL - België komt opnieuw als allerlaatste uit de Europese bus als het aankomt op de tewerkstelling van niet-EU-burgers, zo blijkt uit het jaarlijkse racisme-onderzoek van de Fundamental Rights Agency (FRA), een officiële instantie. Een oud zeer, zegt Naima Charkaoui van het Minderhedenforum, en het geldt voor àlle allochtonen.

grafiekje.jpg

Eén van de grafiekjes uit het rapport over "Racisme en Xenofobie in de Europese Unie" van de FRA

Nergens in Europa is het moeilijker om als niet-EU-burger of allochtoon aan de bak te komen dan in België, blijkt uit het rapport. Wat betekent dat?

"Het feit dat de situatie in andere landen beter is, bewijst dat je de schuld niet zomaar bij de slachtoffers mag leggen. Die gemeenschappen zijn daar niet zo heel anders dan hier," aldus Naima Charkaoui.

Er is op de Belgische arbeidsmarkt dus méér racisme dan elders in Europa?
"Dat is inderdaad zo, en het is ook niet de eerste keer dat we dit horen. Dat is al herhaaldelijk gebleken, zowel uit onderzoek van de voorganger van van het FRA als van andere instanties, zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Telkens blijkt dat België het inzake de tewerkstelling van niet-EU-burgers én van allochtonen heel slecht doet, en dat ons land aan de staart bengelt van het Europese peleton. Dat heeft trouwens ook Frank Vandenbroecke, de Vlaamse minister van Werk, al herhaaldelijk erkend. Het is ook een serieus probleem: als de competenties van een hele groep mensen niet benut worden, is dat een probleem voor de economie van een land."

Kan daar iets aan gedaan worden?
"Ja natuurlijk: als een hele reeks andere landen het beter doen, is dat geen toeval. Een voorbeeld dat zeker tot navolging strekt is de 'contract compliance', waarbij je van diversiteit of het halen van streefcijfers een criterium maakt voor overheidsopdrachten. Maar er moeten ook andere dingen gebeuren. Het erkennen van buitenlandse diploma's bijvoorbeeld. Veel nieuwkomers zijn hooggeschoold, maar hun diploma wordt niet erkend. Ze kunnen dus niet aan de slag op hun niveau. Vaak merken we ook dat men veel te hoge taaleisen stelt, die eigenlijk niet relevant zijn voor de job in kwestie. We pleiten trouwens ook voor meer taallessen Nederlands, en algemeen voor meer diversiteitsplannen - in meer bedrijven en van een hogere kwaliteit dan nu het geval is."

België heeft toch een antidiscriminatiewet?
"Ja, dat was een verplichting van Europa. Maar de antidiscriminatiewet laat enkel toe om op te treden in heel flagrante gevallen van discriminatie, en zoals iedereen weet is het vaak moeilijk om discriminatie te bewijzen. De gevallen zoals destijds in de zaak van Eurolock, waarbij men de racistische afwijzing expliciet in een mail zet die dan toevallig wordt meegestuurd, zijn natuurlijk zeldzaam. Vandaar dat wij bij de invoering van de nieuwe antisiscriminatiewet gepleit hebben voor praktijktests, die het voor slachtoffers toch een beetje makkelijk maken om te bewijzen dat er sprake is van discriminatie. Maar de praktijktests zijn niet als zodanig in de wet opgenomen."

Hoe zit het eigenlijk met de overheid? Die geeft als werkgever naar het schijnt niet echt het goede voorbeeld?
"Dat klopt. De Vlaamse overheid heeft sinds kort weliswaar een diversiteitsplan met daarin een heel bescheiden streefcijfer van 4% tegen 2015, maar dat streefcijfer is niet afdwingbaar. Nu is zo'n 1,5% van de werknemers van de overheid allochtoon, terwijl het aantal allochtonen in Vlaanderen rond de 10 procent zweeft - en in Brussel ligt dat percentage natuurlijk nog hoger... Er zijn ook een aantal drempels die maken dat allochtonen minder kans hebben om aan de slag te kunnen, zoals de nationaliteitsvoorwaarde of het feit dat sommige overheden, zoals de stad Antwerpen, de hoofddoek verbieden."

Het rapport van de Fundamental Rights Agency vind je hier