Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vijfde editie van Autoloze Zondag in Antwerpen groot succes

Vijfde editie van Autoloze Zondag in Antwerpen groot succes

Tienduizenden mensen hebben zondag in Antwerpen genoten van de autoloze zondag.

DSCF4833.jpg

Net als in verscheidene andere West-Europese steden en gemeentenpalmden fietsers en voetgangers de straten in. Het mooie weer was uiteraard een meevaller.

DSCF4803.jpg
DSCF4816.jpg
DSCF4822.jpg
DSCF4843.jpg
DSCF4861.jpg
DSCF4899.jpg
DSCF5107.jpg
DSCF5118.jpg
DSCF5124.jpg
DSCF5130.jpg
DSCF5133.jpg
DSCF5689.jpg
DSCF5708.jpg
DSCF5712.jpg

Greenpeace hangt een spandoek, de autosector doet te weinig

Debat:
Wilt U het fijne
weten over fijn
stof?
Autoluwe zondag, fijnstofluw
Greenpeace zegt: 'Autosector doet te weinig'

Debatavond:

Omschrijving van het aanbod
We weten het allemaal, onze lucht is niet zuiver. In ons klein maar dichtbevolkte landje rijden, relatief gezien, het grootste aantal auto’s en vrachtwagens met dieselmotor rond. Bovendien zitten we in de Antwerpse Voorkempen met de lucht van het industrie- en havengebied en er waait veel fijn stof uit het buitenland over ons.

Dit debat wordt georganiseerd in samenwerking met de milieudienst van Antwerpen.

Opmerkingen/Praktisch

Wanneer: 19/10/2007om 19.30 uur
Waar: Cultureel Centrum Merksem (kasteel Bouckenborgh), zaal 3, 1ste verdieping - Bredabaan 561 - 2170 Merksem

bereikbaar tram 3, bus 33, 600, 601, 605, 610, 620, 621, 629, 640 tot 643, 650, 660, 661, 670

Gratis deelname.

Reservatie is om praktische redenen (overgroot succes congres verleden jaar) wel gewenst via het nummer 03 217 08 26 (inschrijven mogelijk vanaf 11 september).

Aanbod bestemd voor mensen uit
Provincie Antwerpen

Programma
19.00u: Kan u kennis maken met de “waterstofbus”.

Debatavond:

19.30: verwelkoming door dhr Rombouts, voorzitter van vzw Red de Voorkempen

19.40u – 21.00u: Moderator ere senator Paul Staes ondervraagt o.a.

Professor Nicolas van Larebeke, hoogleraar Universiteit Gent;
Dhr Piet Vanden Abeele (Unizo) en
Mevrouw Marka Van der Elst, beleidsmedewerkster luchtkwaliteit.
Schepen Guy Lauwers heeft afgezegd wegens dubbele boeking (milieumaand is een drukke maand!).

21.00u tot 22.00u: vragen vanuit het publiek

22.00u: receptie (gratis)

De waterstofbus zal aanwezig zijn op 19 oktober 2007
De nieuwe brandstofcelbus is een wereldprimeur. Ze is de eerste volwaardige hybride bus (waterstof-elektrisch) die remenergie recupereert. Daardoor heeft ze veel minder energie nodig dan de vroegere brandstofcelbussen. Daarnaast heeft ze dezelfde capaciteit (tot 104 reizigers), levert ze dezelfde prestaties en heeft ze dezelfde actieradius (tot 350 km) als een moderne dieselbus. Om dit te bereiken ontwikkelde busbouwer Van Hool een bus van 13,2 meter lang met drie assen.
Dankzij een nuluitstoot is de waterstofbus erg milieuvriendelijk. Omdat er geen verbrandingsproces is, stoot de bus geen schadelijke stoffen uit zoals CO2 (broeikaseffect) en NOx (zure regen). Ook van fijn stof is geen sprake. Uit de uitlaat komt alleen een wolkje waterdamp. De bus is ook aanzienlijk stiller dan een moderne dieselbus. Dat komt omdat er geen bewegende mechanische delen zijn in de brandstofcel.
De waterstofbus is een hybride voertuig. Dat betekent dat ze wordt aangedreven door twee krachtbronnen. Enerzijds is er een brandstofcel die waterstof omzet in elektrische energie. Naast een tankvoorraad van 40 kilo waterstof heeft de bus batterijen die worden opgeladen als er een energieoverschot is.
Dit overschot is enerzijds afkomstig van de brandstofcel en anderzijds van de gerecupereerde remenergie. Hierdoor gaat er nagenoeg geen energie verloren en volstaan de waterstoftanks om 350 kilometer te rijden. Door de hybride aanpak verbruikt de bus minder brandstof, en is ze veel efficiënter dan een bus met één krachtbron.
Waterstof is de brandstof voor de toekomst. Ze is milieuvriendelijk en onuitputtelijk. Momenteel wordt waterstof vaak geproduceerd met fossiele brandstoffen, via reforming van aardgas, vergassing van steenkool of elektrolyse van water. Deze methodes gaan gepaard met de uitstoot van CO2. Het is ook mogelijk om hiervoor schone energie te gebruiken, zoals windkracht. Als dat het geval is, is de technologie 100 % milieuvriendelijk.
Wenst u de mening te weten van de politieke partijen?
Via Google:
blog.seniorennet.be/dwreddevoorkempen
en
http://www.bloggen.be/reddevoorkempendw
Of:
http://reddevoorkempendw.bloggen.be/

Op deze blog kan je o.a. lezen:

Dirk Weyler interviewt (deze mensen zijn niet aanwezig op de debatavond zelf!):

Bart Martens (sp.a)
Filip Dewinter (Vlaams Belang)
Marleen Van Eynde (Vlaams Belang)
Rudi Daems (Groen!)
Mark Verhaegen (CD&V)
Jos Bex (Spirit)
Mieke Vogels (Groen!
Anncik Deridder (Vld)
Frans Peeters (CD&V)
Jan Peumans (NVA)

en schotelt hen stellingen voor ivm FIJN STOF om te commentariëren. Ook de zuivere logistiek wordt op de korrel genomen.