Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Deelakkoord justitie: “Oranje-blauw in greep van veiligheidsfantasme”

Deelakkoord justitie: “Oranje-blauw in greep van veiligheidsfantasme”

BRUSSEL – De teneur van het oranje-blauwe deelakkoord over justitie is duidelijk: meer repressie. Volgens Benoit Van der Meerschen van de Ligue des droits de l'homme gaan de onderhandelaars daarmee zwaar over de schreef. “Reflexie en preventie moeten plaats ruimen voor populisme,” stelt hij vast.

Het akkoord vertrekt volgens Van der Meerschen van een totaal vertekende voorstelling van de problemen van onze samenleving. “Men doet alsof de jeugddelinquenten onze publieke vijand nummer één zijn,” aldus de voorzitter van de Ligue des droits de l'homme.

Is dat dan niet zo?
Van der Meerschen: “Nee, natuurlijk niet. Deze regering reageert op een fantasme: ze nemen de ergste voorbeelden van jeugddelinquentie en doen alsof die de norm zijn. Maar je kan toch geen wetten maken in functie van een uitzondering? Wetten moeten zijn afgestemd op wat gangbaar is, en dat zijn voor alle duidelijkheid géén extreme misdaden die het nodig zouden maken om veertienjarigen voor een volwassenenrechter te brengen. We zijn in de greep van een plat soort populisme met een nefaste dynamiek. Het is altijd iets: eerst waren het de drugsverslaafden, daarna de jeugdbendes, dan de sexuele delinquenten, toen de terroristen,... Telkens profiteert men ervan om steeds repressievere wetten in te voeren.”

“In het geval van de jeugddelinquenten is het bovendie frappant dat men door de eis om jongeren voor een volwassenenrechter te brengen de indruk wekt dat de jeugdrechter gelijk staat aan straffeloosheid. Dat is totaal fout. Er is bij de mensen die op het terrein met criminele jongeren moeten werken trouwens veel verzet tegen het idee van het 'uit handen geven' aan een volwassenenrechter. Daar zou men toch minstens rekening mee kunnen houden?”

Màg België kinderen eigenlijk wel als volwassenen behandelen?
“Neen, die praktijk is strijdig met met de Coventie over de Kinderrechten. Ons land is in mei 2002 doorgelicht door de Kinderrechtencommissie van de Verenigde Naties. Het verdict was duidelijk: er kan geen 'uit handen geving' zijn. Toch blijft men doorgaan op dat pad. Of andere landen dat ook doen interesseert me niet: België heeft de Conventie geratificeerd; het moet haar verplichtingen nakomen - punt.”

De regering wil ook extra plaatsen in de gevangenis creëren. Wat vindt u daarvan?
“Eerst zouden ze zich moeten afvragen: waarom zitten er in België tienduizend mensen in de gevangenis? Omdat de helft daar niet op haar plaats zit. Men moet eerst de structuur van onze strafwet herzien, om dat soort perverse effecten te voorkomen. Gewoon 1800 extra plaatsen creëren is een grap. Die zullen onmiddellijk vol zitten, gewoon om de huidige overbevolking op te vangen. Maar wat zien we? De regering wil ook een aantal straffen onsamendrukbaar maken. Ziet men dan niet in dat een heleboel mensen langer in de gevangenis zullen zitten? Zo heb je natuurlijk steeds méér plaats nodig...”

Het terugschroeven van de vervroegde vrijlating vindt u dus geen goed idee?
“Ook hier maakt men misbruik van een absurd idee, namelijk dat we vandaag met een situatie van totaal laxisme zouden zitten. Men doet alsof vandaag de dag iederen zomaar vrijkomt! Dat is fout: er zijn daar procedures voor, er is een rechtbank die daarover beslist. Het voorstel van deze regering getuigt dan ook van een totaal gebrek aan vertrouwen in de rechters.”

een tapijt van leugens ja!

Bent u werkelijk nog verbaasd?
Dat verbaast mij nu weer.
Privatiserig en tewerkstelling in de gevangenis
zullen nog wel volgen.
naar amerikaans voorbeeld

Als we de leugens niet oplossen zal dit fenomeen alleen maar erger worden.
De Burgemeester van Antwerpen heeft voor de oorlog ook vele joden laten deporteren en kon toch blijven na de oorlog tot in de jaren 70
de geschiedenis herhaalt zich
het zijn dezelfde mensen.
de media is medeplichtig en zwijgt
www.911belgium.be