Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Cristina verkozen tot nieuwe presidente van Argentinië

Cristina verkozen tot nieuwe presidente van Argentinië

Op 10 december legt Cristina Fernandez de Kirchner de eed af als nieuwe presidente van Argentinië. De echtgenote van de huidige president Nestor Kirchner haalde het in de eerste ronde van de verkiezingen makkelijk van haar tegenkandidaten. Met bijna 45 procent van de stemmen en een voorsprong van meer dan 20 procent op haar rivale, is een tweede ronde niet nodig. En toch is de triomf van Cristina niet compleet. In geen van de drie miljoenensteden in Argentinië kwam ze als winnaar uit de bus. In haar eerste toespraak als pas verkozen presidente stelde ze zich dan ook bescheiden en verzoenend op.

Op geen enkel moment tijdens de campagne bestond twijfel over de overwinning van Cristina. De enige vraag die zich stelde was of ze aan één ronde van de verkiezingen genoeg zou hebben om verkozen te worden. De laatste weken gaven de peilingen aan dat Cristina stemmen aan het verliezen was en dat haar belangrijkste rivale, Elisa Carrió, aan een opmars bezig was. Om verkozen te geraken moest Cristina minstens 40 procent van de stemmen halen én een voorsprong van minstens 10 procent op de tweede kandidaat. Volgens de meeste peilingen zou ze daar in slagen, maar een aantal peilingen plaatsten Cristina zeer dicht bij de 40 procentgrens zodat bij de oppositie de hoop leefde om de First Lady op zijn minst tot een tweede ronde te dwingen. Dat bleek echter al meteen na het sluiten van de stembureaus een ijdele hoop te zijn. Exit polls gaven meteen aan dat Cristina het in de eerste ronde al zou halen.

Met 95 procent van de stemmen geteld, strandt Cristina op net geen 45 procent. De centrumlinkse opposante Elisa Carrió haalt 23 procent en de centrumrechtse kandidaat Roberto Lavagna haalt 17 procent. Tot daar het goede nieuws voor Cristina. Een diepere analyse van de resultaten geeft echter aan dat de pas verkozen presidente wel degelijk met een probleem zit. In geen van de drie miljoenensteden slaagde ze erin te winnen. In de hoofdstad Buenos Aires haalde Carrió het overtuigend met 38 procent van de stemmen, tegenover 24 procent voor Cristina. In Rosario haalde Carrió zelfs 42 procent, en in Cordoba – de tweede grootste stad van het land – moest Cristina genoegen nemen met een derde plaats, ná Lavagna en Carrió.

In de rest van het land haalt Cristina echter ware monsterscores. In de meeste provincies in het binnenland haalt Cristina 70 procent of meer van de stemmen binnen. En de sleutel voor haar succes ligt in de provincie van Buenos Aires en dan vooral in de rand van de hoofdstad, waar zowat één derde van de Argentijnse kiezers woont. In de hoofdstad zelf is Cristina niet populair, maar in de rand – en dan vooral in de armste en dichtst bevolkte wijken rond de stad – haalt ze het overtuigend.

En dus gaat Cristina op 10 december aan de slag in een kantoor dat ze door en door kent, dat van haar echtgenoot. Maar met een stedelijke middenklasse die haar niet zo gunstig gezind is en weinig positieve vooruitzichten op het economische vlak (vooral door de sterk stijgende inflatie) zou de beslissing van haar man om een stap terug te zetten, wel eens een vergiftigd geschenk kunnen blijken.

Zie ook overzicht achtergrondartikels