Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Niet Opnieuw": aanrader in de lessen!

"Niet Opnieuw": aanrader in de lessen!

Anderhalve maand na de lancering van het boek Niet Opnieuw mochten de 18-jarige auteurs en enkele getuigen trots hun boek voorstellen op de leerkrachtendag van de boekenbeurs. Niet Opnieuw is een verzameling van het relaas van 23 ontmoetingen tussen overlevenden van de nazi-kampen en leerlingen van de werkgroep School Zonder Racisme uit het Sint-Aloysiuscollege in Menen. Jongeren van toen en jongeren van nu.

Het boek is bedoeld om jongeren opnieuw voeling te geven met de verschrikkingen van het fascisme en de gevaren van de huidige opgang van extreem-rechts. Daarom doen de auteurs en de uitgeverij er ook alles aan om het boek gebruiksvriendelijk te maken voor leraars en scholen, zoals deze voorstelling voor leraars en bijvoorbeeld het maken van een begeleidende educatieve map.

Het boekproject was een idee van historicus Patrick Moreau. Die had vastgesteld dat de meeste overlevenden van de kampen snel aan het verdwijnen zijn en vond het dan ook tijd om deze laatste getuigenissen voor eeuwig op papier vast te leggen, zeker nu overal een opgang van extreem-rechts aan de gang is, niet in het minste bij jongeren die dan ook nog maar weinig interesse tonen voor wat er 60 jaar geleden gebeurd is. Uitgeverij EPO lanceerde het idee en stelde voor om het boek te laten maken door jongeren. Dat zou het boek een speciale dimensie geven en zou het misschien ook toegankelijker maken voor jongeren.

Het uiteindelijke resultaat werd op 7 september in het Sint-Aloysiuscollege voorgesteld ( zie http://www.indymedia.be/en/node/22564 ). Ondertussen zijn de eerste reacties op het boek meestal ( zie http://www.indymedia.be/nl/node/23975 en http://www.indymedia.be/en/node/24598 ) positief en is er na enkele weken ook al beslist om een tweede druk te beginnen. Toch zijn we nog niet tevreden. Het boek moet nog meer jongeren te bereiken. Daarom proberen zowel de auteurs als de uitgeverij dus om het boek bij zoveel mogelijk scholen aan te prijzen.

Het panelgesprek gisteren in de boekenbeurs op de leerkrachtendag was dan ook een uitgelezen kans. In het panel zaten onder andere getuigen Fieke Van Gaever en Jozef Huybreghts en auteurs Lien Lamon en Hanne Billiet en het paner werd voorgezeten door Katrien Vandeveegaate die vorige maand in Visie een verslag had gepubliceerd over het boek. De vragen en antwoorden handelden voornamelijk over het verloop van het project, wat het betekend heeft voor jongeren en getuigen, en hoe de eerste reacties zijn.

Er werd ook uitgebreid reclame gemaakt voor de educatieve map die het boek begeleidt. In augustus en september zetten een tiental leerkrachten zich aan het werk om uit te leggen hoe het boek kan gebruikt worden in de lessen, en dat voor verschillende vakken: geschiedenis, nederlands, godsdienst, cultuurwetenschappen; gedragswetenschappen, maatschappelijke vraagstukken, plastische opvoeding en VOETEN. Voor sommige vakken is het verband tussen het boek en het vak waarschijnlijk duidelijk, voor andere misschien minder. Plastische opvoeding bijvoorbeeld: als test voor andere scholen werden vorig schooljaar de eerste versies van enkele teksten gebruikt als inspiratie om een bic-tekening à laJan Fabre te maken rond de gruwel van de kampen. Het resultaat was prachtig en was ook te bewonderen op de boekvoorstelling. In het hoofdstuk rond vakoverschrijvende eindtermen (VOETEN) wordt ook uitgelegd hoe je als klas- of schoolgroep kan werken rond de vluchtelingenproblematiek. Ook vorig jaar werd de werkgroep SZR die volop bezig was het schrijven van het boek, geconfronteerd met de uiwijzing van Viola, een Albaans meisje die al 7 jaar in België verbleef ( zie http://www.indymedia.be/en/node/6414 ). Er werden allerlei acties ondernomen en zowel het schrijven van het boek als de acties rond Viola gebeurden buiten de lessen maar op school en droegen zeker bij tot het opvoeden van de leerlingen in navolging van de VOETEN.

Het geheel vormt een gevarieerd aanbod en biedt de mogelijkheid aan leraars een aantal lessen op een originele manier aan het boek te wijden en zo de leerlingen warm te maken voor de strijd tegen fascisme en extreem-rechts.
De educatieve map zal beschikbaar zijn op cd-rom en zal verkrijgbaar zijn bij de uitgeverij rond december.