Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Help, de VRT is te links!

Help, de VRT is te links!

De Nederlandse publieke omroep wil onderzoeken of de redactie niet te links is. Maar hoe zit dat in de Vlaamse media? Dat kan je lezen in een hoofstuk van het recente boek De kwaliteit van het nieuws (onder redactie van Marc Hooghe, Knut De Swert en Stefaan Walgrave).

Het onderzoek van De Bens, De Clercq en Paulussen dateert al van 2003, maar werd dit jaar opnieuw besproken in dat bewuste hoofdstuk. “Het politiek-ideologisch profiel van de Vlaamse beroepsjournalist laat zich duidelijk omschrijven als 'links-progressief'”, zo staat er te lezen. 77 % van de Vlaamse journalisten noemt zichzelf 'eerder tot zeer progressief'. Slechts 7 % vindt zichzelf (eerder) conservatief. Radio- en tv-journalisten blijken nog wat progressiever te zijn dan het gemiddelde van hun collega's (81 % noemt zich 'eerder tot zeer progressief'). Bij de VRT-journalisten is dat zelfs 86 %. Maar 4 % van de VRT-journalisten noemt zich (eerder) conservatief. Journalisten van de commerciële omroep blijken iets minder progressief. Zij plaatsen zich meer in het centrum (20 %).

Het onderzoek peilde in 2003 ook naar de kiesintenties voor de nakende federale verkiezingen. Sp.a-Spirit was de grote winnaar bij zowel de commerciële omroep- als de VRT-journalisten (respectievelijk 44 en 48 %). Bij de VRT-journalisten kwam Groen! (toen nog Agalev) op de tweede plaats met 36 %. VLD haalde 17 %. Toch nog 1 procent van de VRT-journalisten overwoog een stem te geven aan extreemrechts. Bij de commerciële journalisten was dat zelfs 5 %. CD&V en N-VA (toen nog geen kartel) scoren bij alle journalisten onder de tien procent.

Onderzoekers De Clercq en Paulussen plaatsen wel enkele kanttekeningen bij de cijfers. Ten eerste is er natuurlijk het feit dat bijna alle journalisten het verschaffen van objectieve informatie als de belangrijkste doelstelling van hun job aanstippen. Ten tweede blijkt dat 46 % van de VRT-journalisten zichzelf progressiever vindt dan het medium waarvoor ze werken. Bij de private omroepjournalisten is dat zelfs 59 %. Volgens professor De Bens geldt dat voor het merendeel van de beroepsjournalisten in binnen- en buitenland.

Dat laatste is niet onbelangrijk want audiovisuele journalisten blijken minder autonoom te zijn. “Zij hebben minder vrijheid bij het kiezen van de berichten waar ze aan willen werken of de aspecten in een verhaal die ze willen benadrukken, en hun ideeën voor onderwerpen worden minder vaak opgenomen in de berichtgeving”, aldus de auteurs. Bij de commerciële omroepen is één op vijf ontevreden over de inmenging van de marketing-afdeling of de hoofdredactie. Bij de VRT lopen er 14 % malcontenten rond.

Op rechtse blogs als lvb.net wordt er flink geklaagd over de linkse VRT. Aan de linkerzijde hoor je dan weer evenveel kritiek op de media. Hoe kan dat? Het verschil is dat de linkse kritiek nooit (of bijna nooit) individuele journalisten in het vizier neemt. Linkse kritiek richt de pijlen op de commercialisering van de media en op het feit dat de media, de bewakers van de democratie, gecontroleerd worden door een handvol multinationals. De openbare omroepen kunnen weinig weerwerk bieden omdat ze zich moeten houden aan de commerciële spelregels (kijkcijfers, rentabiliteit, besparingen, verleuking,...). Meer daarover kan je lezen in het eerste hoofdstuk van het boek Media-activisme.

Op het seminatie van Vrede vzw over Media en internationale berichtgeving zal het thema ook uitgebreid aan bod komen. Meer daarover op http://www.vrede.be/agenda_view.php?id=1019

Nieuws

Of journalisten links of rechts zijn, is onbelangrijk. Wat telt is of je dat aan hun werk merkt. En zo ja, of de kijker/luisteraar/lezer daar dan tegen beschermd moet worden, of zelf naar meer dan één klokje moet (leren) luisteren.

Verslaggeving beïnvloed door een commerciële doctrine hoeft niet beter of slechter te zijn dan verslaggeving beïnvloed door een ideologische doctrine.

Rechts-Links Conservatief-Progressief

Als je jezelf progressief noemt, dan ben je het daarom nog niet, en ben je zeker niet zomaar links te noemen. De VLD kan je moeilijk links noemen, maar heeft zich toch al een aantal keer als progressief proberen te profileren... Links zijn, en progressief zijn is NIET hetzelfde.
De VRT was vroeger alvast linkser. Ze zijn naar het centrum opgeschoven, zoals ook de SP.A naar het centrum is opgeschoven. Sinds de muur gevallen is, durft men niet meer links te zijn. Een Caroline Gennez durft dan wel weer de zaken om te draaien: wie nu nog echt links wil zijn, is in haar ogen conservatief.

mensen

De VRT is veel meer dan enkel een nieuwszender, maar nieuws is een belangrijk deel van haar opdracht.

Een openbare omroep zou neutraal, dus niet links of rechts, moeten zijn. Ik vind dat er oog moet zijn voor kwaliteit van de openbare omroep voor een zo breed mogelijke doelgroep. Er moet plaats zijn voor woord en weerwoord, zonder de tegenstellingen uit te vergroten of er karikaturen van te maken.

Dat journalisten zichzelf over het algemeen progressief vinden, verbaast me niet. Dat ligt wellicht ook in de aard van het beroep. Nieuwsgierige en kritische mensen zijn wellicht eerder progressief. In de economische wereld zijn progressieve krachten dan weer de uitzondering. Terwijl je ziet dat zij daar heel veel goed werk kunnen doen. Denk maar aan fairtrade, duurzaam bouwen, duurzaam ondernemen. Maar ook hier worden tegenstellingen tussen links en rechts nogal eens kunstmatig beademd. Tegenstellingen zijn er, maar je moet ze niet gaan overdrijven. Er is een behoorlijk grote middengroep.

Wat we in elk geval nooit mogen vergeten, is dat economie, politiek en media in de eerste plaats over mensen gaat. Ik weet niet of dat een progressieve gedachte is. Ze zou het alleszins niet mogen zijn.

kwaliteit én onpartijdigheid!

Zowel "links" als "rechts" hebben in deze discussie gelijk, want beiden klagen een verschillend probleem aan.

"Links" bekritiseert terecht het feit dat door de commercialisering de kwaliteit van veel programma's is verminderd. Veel debatprogramma's hebben een zodanige verkleutering doorgemaakt dat ze echt niet meer te genieten zijn, en te veel amusementsprogramma's proberen hun kosten te dekken door de kijker constant tot sms'en aan te zetten.

"Rechts" bekritiseert dan weer de linkse partijdigheid van een groot aantal journalisten van de openbare omroep, die zich te vaak vertaalt in de partijdigheid van de actualiteitsprogramma's.

Beide zaken moeten worden aangepakt, want de burger heeft recht op een kwaliteitsvolle en politiek neutrale openbare omroep.

Men mag het absolutisme of

Men mag het absolutisme of het 'Droit Divin' van België niet vergeten in dit debat over de Vlaamse media...

De verkleutering is inderdaad een probleem dat toeslaat bij ALLE media. Links ,rechts, progressief en conservatief zijn begrippen die anno 2007 volledig uitgehold zijn. Kijk maar bv. naar de standpunten van het Vlaams Belang omtrent het koningshuis en vergelijk deze met de standpunten van SPa en Groen! Wie is er in deze 'links', 'rechts', 'progressief', 'conservatief', 'kritisch' of 'passief'???

Tegenwoordig houdt men zich vooral bezig met iedereen in twee kampen in te delen. Racisten tegen multiculturele bobo's, fascisten tegen stalinisten, socialen tegen asocialen , links tegen rechts, progressieven tegen reactionairen, enz. Er is geen plaats meer voor individuele meningen. Iedereen moet in een bepaald kamp worden gestoken. In een echt kritisch debat zou er plaats moeten zijn voor evenveel meningen als er mensen zijn. Men zou de discussie en de afwijkende meningen moeten stimuleren i.p.v. deze te ontmoedigen. Er zou opnieuw plaats moeten komen voor een echt kritisch debat. Nu is iedereen vooral bezig met het achtervolgen van anderen(ook hier). De anderen zijn dan weer vooral bezig met wat ze al dan niet mogen zeggen om niet verdacht te worden bij hun achterban. Ik zou bij deze willen pleiten voor een taboeloos debat zonder dogma's. En laat plaats voor andersdenkenden. Maar ik vrees echter dat dit een utopie zal blijven. "Don't hate the media be the media": draagt deze slogan de lading?

Linkse journalistiek?

Het is redelijk modieus en trendy om te beweren dat links en rechts niet meer zouden bestaan.
Maar laat ons het eerst even hebben over wat we willen zeggen met links of rechts, vooruitsrevend (progressief) en conservatief.
Ik zou ook graag weten waarom mensen dan vinden dat die tegenstelling niet meer relavnt zou zijn?

Ik vind het trouwens helemaal niet vreemd dat de samenleving polariseert, omdat dat gewoon de realiteit is.
De rijken worden rijker en de werkende mensen zien er vandaag letterlijk hun koopkracht van week tot week op achteruitgaan.
Dat is geen dogma, het is gewoon waar. Een dogam is immers iets dat je moet aanvaarden zonder dat het kan bewezen worden: "een staatshervorming is goed voor de mensen" is daar een voorbeeld van.

We leven in een gepolariseerde wereld. En het is niet omdat we overspoeld worden door reclame voor waspoeder, verzekeringen, telenet, of soaps als thuis, famillie, .... die ons allen een idylische wereld voorhangen dat de wereld er ook echt zo uitziet.

Het probleem in de rechtse = verleuterde = conservatieve = commerciële media is dat de basis vragen van journalistiek niet eens meer beantwoord worden.
Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?

Pas maar eens toe op begrippen als Staathervorming, BHV, Israël, prijsstijgingen, ontslagen bij Jansens Pharma, Volkswagen, Opel, ... en je krijgt steeds "linkse" journalistiek.

kleur bekennen

Ik vind dat men altijd kleur moet kunnen bekennen waarvoor men staat.Bij Bvb Staf is dat totaal niet duidelijk.Integendeel.Ik ben links,maak daar geen geheim van.Han is het ook en maakt ook duidelijk hoe belangrijk het is om in die termen te blijven denken.Anders wordt alles verdronken in een poel van onduidelijkheid.Met inhoudloze woorden zoals onze welvaart,onze sociale zekerheid,alsof iedereen daar van geniet en dus de ogen sluitend dat "onze" niet op iedereen van toepassing is.linkse VRT ? Die rolt met de regelmaat van een klok de rode loper uit voor fascisten.Cordon sanitair ?

linkse partijdigheid op de VRT

Bedoel je o.a Bracke en Crabbé.Die hebben toch de gewoonte van fascisten uit te nodigen en naar de mond te praten.Mischien dat de BRT in een ver verleden een links profiel had .Als VRT is daar niets meer van te merken.

waarom de VRT links wordt genoemd

De aanpak van het Vlaams Belang op de VRT is één van de voorbeelden waar de "linksheid" van de redactie zich laat opmerken.

Ik ben het met u eens dat het een verwerpelijke racistische partij is, maar in de politieke berichtgeving kun je het in een democratie niet maken om een partij die zo'n 20 procent van de bevolking vertegenwoordigt systematisch te discrimineren.

(denk bijvoorbeeld aan het niet uitnodigen van VB-kopstukken bij de belangrijkste verkiezingsdebatten of aan het feit dat bij het debatprogramma "de keien van de wetstraat" geen enkele VB-er bij de 20 vaste gasten zit. Denk bijvoorbeeld ook aan het feit dat op de VRT-teletekst af en toe de "flinkse" schrijffout Philip ipv Filip Dewinter opduikt. Of dat aan spelletjesprogramma's politici van alle partijen behalve het VB worden uitgenodigd. Kunt u het zich voorstellen: Gerof Annemans bij De Slimste Mens?
Het feit dat u 4 jaar moet terugkeren in de tijd om één tegenvoorbeeld te vinden (Bracke en Crabbé) is op zich al een bewijs van hoe sterk die scheeftrekking wel is.)

Maar het probleem reikt verder. Ook bij de "experts" die vaak worden uitgenodigd om zaken uit de actualiteit toe te lichten (politicologen, schrijvers, sociologen, professoren internationale politiek) zijn linkse "experts" oververtegenwoordigd. Op Mia Doornaert na kan ik geen enkele "rechtse" figuur bedenken die even vaak aan het woord komt als Rik Coolsaet, Carl Devos, Kris Deschouwer, Yves Desmet, Tarik Fraihi en anderen.

Bovendien, en nu moet ik over eieren lopen om hier niet op zere tenen te trappen, worden linkse politieke manifestaties op de VRT anders omschreven dan rechtse. Een betoging van extreem-links zal sneller met vergoeilijkende termen als "vredesbetoging" worden omschreven, iets dat voor rechtse manifestaties niet het geval zou zijn.

mvg,
Een centrumliberaal die gelooft dat men de vrije markt zoveel mogelijk moet laten spelen omdat mensen vrijheid en vertrouwen geven hun waardigheid vergroot, maar die anderzijds vindt dat sociale scheeftrekkingen via het onderwijs en de sociale zekerheid moeten worden aangepakt. Voilà, nu kent u mijn politieke overtuiging ;)

links ??

Rode loper voor fascisten ? 4 jaar geleden?de jaren zijn blijkbaar bij u wel heel kort .Ik daag u uit om 1 week naar de VRT te kijken en je wordt met blokkers om uw oren geslagen.Rik Coolsaet links ? bindingen met de SPA dat wel.De SPa is echter een rechtse partij maar wordt nog altijd als links omschreven,Het generatiepact heeft bewezen hoe links de SPA nog is.Yves Desmet is hoofredacteur van "De Morgen" zaliger.Waarmee ik bedoel dat De Morgen al lang geen links dagblad meer is. De tijd van Paul Goossens is al lang voorbij .Het is bijna Sint- Niklaas en dus mag je voor mijn part ook in de vrije markt geloven als opkrikker van de menselijke waardigheid.De ellende in België en in de rest van de wereld bewijzen het tegendeel.Moeten wij doorgaan ? Zinloos vind ik.Ik had met mijn vrouw nog gewed en gewonnen dat ik binnen het uur u op mijn dak zou krijgen met weer eens een tegengestelde mening.

links en rechts

Uiteraard komen er VB'ers op de VRT. We vinden het beide allesbehalve fijn, maar die mensen zijn wel goed voor 20 % van de stemmen en hebben dus een sterk politiek gewicht, daar kun je ook als VRT-journalist dus niet naast kijken.

Desondanks komen ze in verhouding met hun politiek gewicht weinig aan bod op de VRT (ik heb daarvan eerder genoeg voorbeelden gegeven).

Wat de "niet-linksheid" van Yves Desmet en co betreft:
Het is een bekend recept bij extreme personen om iedereen die dichter bij het centrum staat dan zij de verketteren, maar vooralsnog zijn de SP.A, Groen! en de ACW-vleugel van de CD&V wel degelijk links, net als de krant De Morgen en het weekblad Humo. Misschien niet links genoeg naar uw goesting, maar toch nog steeds links van het centrum.

(Bedenk ook: als u alles wat zich dichter bij het centrum bevindt dan pakweg de linkervleugel van Groen! als "rechts" bestempelt, zou dat inhouden dat "links" verschrompelt tot een mini-beweging van een handvol NGO's en een nog kleiner handvol dwergpartijtjes die al fier zijn als ze bij de verkiezingen hun aantal gemeentelijke mandatarissen van 7 naar 11 hebben doen stijgen... en u (niet ik!) dus eigenlijk beweert dat er totaal geen draagvlak bij de bevolking bestaat voor linkse ideeën...)

Punt blijft: als men de gangbare definities van links en rechts gebruikt, dan stelt men vast dat links op de VRT een warmer hart wordt toegedragen dan rechts.

ps: Wat de vrijemarkteconomie betreft: dat u daar een andere mening over hebt dan mij komt niet echt als een verassing aan (misschien had ik daar ook over moeten wedden :) ) Maar het blijven meningen: het is geen vaststaand feit dat alle ellende in de wereld een gevolg is van de vrijemarkteconomie: dat is niet meer dan uw eigen mening. Ik heb er dus een andere, en dat maakt me niet dommer of naïever dan u.

onzichtbaar, maar niet onbestaand

De samenleving polariseert niet, de sprekende samenleving polariseert. De werkelijkheid is niet links of rechts. Uiteraard is er linkse en rechtse meningsuiting. Daarnaast zijn er ook radicale en extreme meningen die heel hard hun best doen om gehoord te worden. Maar er is ook een middengroep van gematigde meningen en zij krijgen heel dikwijls het verwijt dat zij geen mening hebben.

Verwarring ontstaat voor de middengroep wanneer zij zich langs twee kanten aangevallen voelen door kritiek. (De middengroep, dat zijn die mensen die zowel het verwijt krijgen dat ze links zijn als dat ze rechts zijn. De middengroep kan bijvoorbeeld vinden dat we minder moeten vervuilen en dat zware criminaliteit een probleem is dat aangepakt moet worden.) Nochtans is de middengroep de ideale positie om niet doof te zijn voor kritiek. Op die plaats kan je kritiek beluisteren zonder jezelf als tegenstander te beschouwen. Zodoende kan je de kritiek hanteren als instrument om een beter zicht te krijgen op de werkelijkheid.

Mensen die geen genoegen nemen met een standpunt uit de middengroep, moeten zich eens afvragen of die middengroep als dusdanig herkend wordt. Het is niet omdat de middengroep onxichtbaar blijft, dat ze niet bestaat. Er is bijvoorbeeld een grote middengroep geen voorstander van oorlog of investeringen in wapens. De middengroep maakt dat bijv, banken gevoelig zijn voor campagnes als die van Netwerk vzw.

Mijn ervaring is, dat in die middengroep de grootste ruimte is voor mobilisatie, voor realiteitszin en voor pragmatische oplossingen.

Ik kom er dus voor uit dat ik mezelf reken tot een middengroep, aanvullend met wat Staf zei dat ik niet in een kamp hoef opgesloten te worden. Waar het gaat over elkaar links of rechts noemen en het gebruikelijke gescheld dat daar onvermijdelijk op volgt, worden vele discussies erg oninteressant en onaangenaam om te lezen en te voeren. Links en rechts zijn immers ook geen goede argumenten om ergens een waardeoordeel over te vellen. Ze worden ten overvloede gebruikt om tot non-discussies te komen. Vandaar dat ik het aangenamer vind om deze terminologie achterwege te laten en elke discussie inhoudelijk te voeren.

Bracke

Belachelijke uitspraak. Bovenstaand artikel spreekt u 100% tegen. Bracke is zo paars als maar zijn kan.

Op de VRT klaagt men zo

Op de VRT klaagt men zo graag dat men toch maar een arme staatszender is.
Aldus niet behorend tot het rijke establishment zou zijn natuurlijke habitat toch eerder links moeten zijn.
Dat is echter helemaal niet het geval want omdat zij een staatszender is heeft zij de verantwoordelijkheid om niet enkel populistische maar ook informatieve actualiteitenprogramma’s zoals bvb panorama met William van Laken aan te bieden.

Die taak wil zij heel graag vervullen zo klinkt het dan obligaat maar dergelijke producties kosten handenvol geld.

Er is nochtans een voor de hand liggende oplossing waardoor men de kosten voor de producties van deze programma’s al direct met 50% kan terugschroeven.
In België hebben we nog een tweede staatszender die met net diezelfde problemen worstelt.
Bij de RTBF zijn er ook bekwame programmamakers aan de slag (zoals bvb Jean-Claude Defossé van Actuel).
Een uitwisseling van reportages zou niet enkel de kosten reduceren maar de onderlinge kruisbestuiving zou de burgers van het land ook terug dichter bij elkaar brengen.

Progressieven kunnen bij dit alles toch niet anders dan zich af te vragen waarom deze vanzelfsprekendheid tot op de dag van vandaag nog geen realiteit is.
Als men weet dat de minister van media in Vlaanderen niemand minder is dan Geert Bourgeois is het niet moeilijk om in te schatten wie er op de rem staat.
Nationalisten van de harde lijn zoals Bourgeois willen helemaal geen “kruisbestuiving” tussen Nederlandstalige en Franstalige Belgen.

Siegfried Bracke de hartstochtelijke verdediger van de Dietslandse gedachte en dus een nationalistische spitsbroeder bij uitstek heeft zich in het verleden al verzet door op dictatoriale wijze zijn njet uit te spreken over de vertoning van de reportage “la fache cachée du Vlaams Blok” op de Vlaamse televisie(en gevraagd door heel wat Vlaamse verenigingen en organisaties).Bij dergelijke censuur vraag je je af wat er niet gezien mocht worden.
De partijdigheid lag er nochtans in dikke lagen op want toentertijd had de heer Bracke het zeer druk met het modereren van VB debatten in Knokke en omstreken.

de pot verwijt de ketel

Behalve Brackes schnabbel voor het VB en Op De Beecks bijklussen voor VLD-coryfee Moerman zijn er nog twee gevallen bekend van belangenneming door VRT-journalisten. Emiel Goelen aanvaardde betaling in natura in ruil voor gunstige recensies van producten in zijn consumentenprogramma. En Reddy Demey stond nog op de loonlijst van de VRT toen hij voor de camera zijn diensten aanbood aan Vlaams VB-fractieleider Philip Dewinter 'voor als er eens een dossiertje moet bezorgd worden, zonder dat ze kunnen weten van wie het komt'. Later gingen Goelen en Demey aan de slag bij het VB.

VLD en VB zijn geen linkse partijen. Als er linkse journalisten bij de VRT zitten, houden ze zich in elk geval strikter aan hun deontologie dan hun hierboven geciteerde collega's.

Dat uitgerekend het VB de VRT van 'linkse vooringenomenheid' beschuldigt, was te verwachten van een partij wiens enige politieke tactiek de zondebokstrategie is. Of volks gezegd: "Die 't eerste riekt, 't is die zijn olletje dat piept".

... dat ze zwart ziet

Die zogenaamde linksen moeten zich ook strikt aan de deontologie houden, want ze werden en worden met argusogen gevolgd.

Door mensen met veel tijd, zoals Stasi-adept Luc "Kosmos" Dieudonné (VB) en zijn vrienden, bijvoorbeeld. Of door Erik Van Rompuy (CD&V), van wie het letterlijk citaat: "De ironische oogopslag van Martine Tanghe is een kaakslag voor Vlaanderen. Je voelt instinctmatig wat zij voelt voor een IJzerbedevaart" is.

Of door "mediawatchers" in de dampkring van het VB, zoals Koen Godderis en Luc van Braekel, die op 'VRT-watch' moord en brand schreeuwt over 'tendentieus woordgebruik' in de VRT-teksten, maar de grove beroepsfout van Reddy Demey alleen maar 'grappig' vond.

En, last but not least, door de Vlaamse Regulator voor de Media, de parlementaire commissie media en de controlecommissie Overheidscommunicatie.

Als dat allemaal niks oplevert, denken ze dan bij het VB écht dat er iets gaat uitkomen als de VRT zichzélf gaat onderzoeken?

Ik denk het niet. Ik denk niet dat het het VB om iets anders te doen is dan het in stand houden van de mythe van de 'Kremlinzender'. Met steeds minder hout om pijlen van te maken, dat wel.

Die mythe heeft trouwens wel een feitelijke grond: in de jaren zeventig en tachtig is de nieuwsdienst van de toenmalige BRT versterkt met een aantal jonge (epigonen van) 'soixante-huitards'. Niet omdat dat een ideologische keuze van de publieke omroep was, maar omdat de VRT volk nodig had, en zij nu eenmaal slaagden voor het journalistenexamen.

Tot grote paniek van toenmalig administrateur-generaal-voor-het-leven Paul Vandenbussche, een CVP-er oude stijl die als de dood was voor wat hij "de rode duikboot" noemde: journalisten die niet de visie van de machthebbers deelden, maar toch op legitieme wijze de nieuwsdienst kwamen versterken.

Sinds medio jaren '90 zijn velen alweer vertrokken, naar een job in het bedrijfsleven (Paul Muys), naar een commerciële zender (Monsieur Polspoet), naar de politiek (een minderheid), naar het pensioen (Bavo Claes) of naar de eeuwige jachtvelden.

En wat waren de tastbare gevolgen van hun vermeende 'rode heerschappij'? Een kritisch interviewtje met een gezagsdrager hier en daar, of een reportage over de vergeten vuile oorlogen achter de muren van Westerse toeristenresorts in Latijns-Amerika, Afrika of Azië.

Allemaal uitzendingen waar geen speld tussen te krijgen viel, en die àlle partijen aan het woord lieten die zich niet te goed voelden om 'het journaille' te woord te staan. Ondertussen verhinderde niets dat het VRT-journaal elke dag het wedervaren van de paus van Rome in de actualiteit wist te smokkelen. En niet omdat hij een aanhanger was van de bevrijdingstheologie.

De 'rode duikboot' is nooit op iets anders betrapt dan op journalistiek vakwerk, en vormde, door tegen heug en meug van de bevoogdende politieke families een kritische afstand te bewaren, eerder een 'bench mark' voor de kwaliteit van de nieuwsdienst dan een bedreiging ervan.

Zelfs een inval van de (door 'links' geleide) rijkswacht bracht Maurice de Wilde niet van zijn apropos, omdat Cas Goossens (ook CVP, maar geen Vandenbussche) toen resoluut zijn journalist in bescherming nam.

En ja, Freya Vanden Bossche heeft haar passage in de nationale politiek misschien aan 'Bracke en Crabbé' te danken, maar wie zegt dat het hen om haar politieke kleur te doen was? Veel heeft 'links' er in elk geval niet voor gekocht. En Freya, nochtans net als Bracke en Crabbé zelf erg beslagen in de communicatiewetenschap, evenmin.

Die 'rode vooringenomenheid' van de VRT is dus zoals het monster van Loch Ness. Nooit bewezen, en enkel verkondigd door zij die er baat bij hebben, dat het publiek erin gelooft.

aan de redelijk anonieme BD

Quid?

M.a.w. waarover heeft u het? Uw verwijzingen zijn zo vaag dat ik het niet echt kan volgen. Over welke uitspraak gaat het en welke argumenten spreken dit tegen?

christophe

Gepost door christophe
23.11.2007

Tags