Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

3de statutair congres B.B.T.K Oostende – Roeselare - Ieper

3de statutair congres B.B.T.K Oostende – Roeselare - Ieper

Diksmuide 30 november 2007 - Groot was de opkomst van délégués op het congres dat een compleet verslag gaf van de werkingperiode medio 2003 tot medio 2007. Hoofdpunten waren de ledenaantallen, de resultaten van vorige sociale verkiezingen en de vorming van deelnemers. Alsook is kenbaar gemaakt dat ORI (afkorting voor Oostende, Roeselare en Ieper) de nieuwe benaming van het gewest is en op die wijze mooi aansluit bij de nieuwe huisstijl, het grafisch Charter van BBTK federaal.

logo.gif

BBTK ORI is actief in bedrijven, instellingen, organisaties en verenigingen die ressorteren onder verschillende paritaire (sub)comités. Het gewest maakt deel uit van de interprofessionele werking ABVV West-Vlaanderen, het Vlaams ABVV en het ABVV federaal.

Volgens de cijfers van de laatste vier volledige jaren, hebben zich méér dan duizend nieuwe leden aangemeld in het gewest. Een stijgende tendens die zich ook dit jaar opnieuw laat opmerken en van cruciaal belang is voor de werking van elke vakbondsafdeling. Het aantal leden is trouwens de basis van hun slagkracht en hoofdbron van inkomsten. De ledenbijdragen worden hoofdzakelijk aangewend om de dagdagelijkse werking van het afdelingsbestuur te financieren.

“De bijdragen voor het jaar 2008 blijven echter ongewijzigd. Met andere woorden, is er dus geen stijging ten opzichte van wat men betaalde in 2007. Als het niet echt nodig is verhogen we de bijdragen niet.” verklaarde gewestelijk secretaris Freddy Vandersteene tijdens het congres.

De sociale verkiezingen zijn blijkbaar niet alleen een grote uitdaging voor de vakbewegingen, maar zijn ook van groot belang voor de werking op het terrein. Het zijn de vele militanten die de representativiteit verhogen. Bij de sociale verkiezingen van 2004 kon het BBTK ORI 255 kandidaten leveren in 89 bedrijven. Verdeeld tussen 114 vrouwelijke en 141 mannelijke kandidaten. Zij behaalden 58 effectieve mandaten in de Ondernemingsraad (OR) en 74 effectieve mandaten in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Voor de OR betekende dit een stijging van 10 mandaten en voor het CPBW een stijging van 18 mandaten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het doel van BBTK ORI bij de volgende verkiezingen, die doorgaan van 5 mei tot en met 15 mei 2008, blijven groeien is.

”10.000 leden over een tijdspanne van méér van vier jaren is het ultieme streefdoel”

Bovendien kunnen militanten van het BBTK rekenen op een syndicale vorming die loopt over vier jaar, onder het stelsel van betaald educatief verlof of vormingsverlof. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen basisvorming en voortgezette vorming, met elk inhoudelijk verschillende modules.

Tijdens dit congres is ook kenbaar gemaakt dat het BBTK ORI, artikel 11 van de ABVV statuten integraal wenst over te nemen. Dit artikel stelt dat er geen plaats is voor racistische, seksistische, xenofobe of fascistische ideeën of gedragingen. Het lidmaatschap van het BBTK ORI is onverenigbaar met militantisme in of toetreding tot extreemrechtse partijen of bewegingen. Onder een duidelijk verstaanbaar applaus werd hiermee goedkeurend ingestemd.

Van dit congres werd ook gebruik gemaakt om afscheid te nemen van afgevaardigden die in (brug)pensioen gaan. Hierbij werden zij gehuldigd met een woord van dank, een warm applaus en een boeket bloemen of geschenkbox met streekbier.

Tot slot roept het BBTK op om massaal aanwezig te zijn bij de betoging in gemeenschappelijk vakbondsfront op 15 december, voor een sterke en sociale federale zekerheid, meer koopkracht en voor een meer evenwichtige fiscaliteit. Een voorzichtige schatting van 25.000 militanten van de drie vakbonden samen lijkt haalbaar.

wervende inhoud

Het is goed om over de interne werking te praten en mooi om een goede huisstijl te hebben.

Voor de betoging van 15 december en voor de sociale verkiezingen is een goede inhoud nodig. Op dit moment is er meer dan inhoud genoeg om over te praten. Die inhoud kan de mensen werven.

Het is mijn overtuiging dat mensen geen pasklare oplossingen verlangen van de politiek, maar de kans om opnieuw mee te tellen en mee te praten.