Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Indiase rechtbank belemmert Nederlandse activisten tegen kinderarbeid

Indiase rechtbank belemmert Nederlandse activisten tegen kinderarbeid

BANGALORE--Een rechtbank in Bangalore heeft een arrestatiebevel zonder de mogelijkheid om op borgtocht vrij te komen uitgevoerd tegen zeven campagnevoerders. De actievoerders hadden zich via een website geuit over de arbeidsomstandigheden bij een Indiase leverancier van het mode-label G-Star. De actievoerders zijn van mening dat in deze zaak juridische procedures oneigenlijk zijn ingezet om kritische organisaties de mond te snoeren. Moeten kinderrechten plaats maken voor inkomsten?

slide07.jpg

Vele van zulke bedrijfscodes zijn volgens de actievoerders van de Schone Kleren Campagne (CCC)onvolledig omdat het recht op een vakbond niet ter sprake komt, door vaagheid over het loon en omdat de code niet steeds in een taal wordt opgesteld die de lokale arbeiders verstaan. Bovendien stellen ze heel wat inbreuken op de gedragscode van het bedrijf vast.

Het zou zeker niet de eerste maal zijn dat bepaalde populaire merken van sportkleding de aandeelhouders tevreden willen houden met behulp van sweatshops of kinderarbeid. 'Nike' bijvoorbeeld, weet u nog? Nu zijn het de leveranciers van G-Star die in de spotlights staan omdat ze kinderarbeid zouden toelaten.

De actievoerders hadden zich via een website geuit over de arbeidsomstandigheden van een Indiase leverancier van het mode-label G-Star. Ze behoren tot de Schone Kleren Campagne-actiegroep en tot het India Committee of the Netherlands. De zaak zou volgens een Indymedia.uk-medewerker gevolgen kunnen hebben voor iedere activist die op het web publiceert, omdat de rechtbank de Conventie op Cybermisdaad voor de uitlevering gebruikt. De beslissing zou vooral te maken hebben met de achtergrond van de campagne, in het bijzonder in verband met kinderarbeid. On line-info,alsnog, op www.indymedia.org.uk, www.cleanclothes.org en www.antenna.nl/index.html

"De actievoerders hadden

"De actievoerders hadden zich via een website geuit over de arbeidsomstandigheden van een Indiase leverancier van het mode-label G-Star"

welke site was dat?

Smaad

De medewerkers van de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep en internetprovider Antenna werden werden aangeklaagd wegens smaad. SKK, LIW en Antenna zijn van mening dat in deze zaak juridische procedures oneigenlijk zijn ingezet om kritische organisaties de mond te snoeren.Dit betekent dat de betrokken personen in India moeten blijven tot de rechtszaak is afgehandeld. Medio 2006 publiceerden SKK en LIW een rapport van Indiase arbeidsorganisaties over schending van arbeidsrechten bij kledingfabrikant FFI.

Kort daarna wist FFI een aantal betrokken lokale organisaties via een gerechtelijk bevel een spreekverbod op te leggen, op beschuldiging van smaad. Dit spreekverbod is nu al bijna 1,5 jaar van kracht. Een beheerder van de in Nederland gebaseerde ISP Antenna, is betrokkken.

Indymedia.nl meldt daaarover het volgende:

"Onlangs bezocht een Nederlandse handelsmissie India, onder leiding van staatssecretaris Heemskerk. Heemskerk had aangekondigd het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (‘Nederlands’ exportartikel’) en de rol van NGOs te benadrukken. Dat was te meer noodzakelijk omdat de Indiase minister van Handel Dhr Kamal Nath zich in scherpe bewoordingen achter de smaadklacht van FFI had geschaard en de Nederlandse organisaties bekritiseerde vanwege hun, volgens hem, onjuiste publicaties. De Indiase minister dreigde Nederland zelfs met handelsmaatregelen, echter zónder de gewraakte publicaties van SKK en LIW inhoudelijk te weerleggen. In het programma NOVA van zaterdag 1 december heeft Heemskerk opnieuw verklaard dat de Nederlandse regering aan de kant van maatschappelijke organisaties staat als het gaat om hun rol in het aankaarten van schendingen van arbeidsrechten. De Nederlandse regering moet nu in dit specifieke geval, aansluitend op dit standpunt van de staatssecretaris, duidelijk maken hoe zij hier vorm aan gaat geven."

"SKK, LIW en Antenna vragen staatssecretaris Heemskerk alsmede minister Verhagen daarom dringend alsnog duidelijk te maken dat van deze rechtszaak een zorgwekkende precedentwerking uitgaat die maatschappelijke organisaties die zich in Nederland en in India inzetten voor arbeidsrechten het werken onmogelijk kan maken. Ook het vrijelijk publiceren via internet van informatie van derden komt hiermee in gevaar. Een mogelijk gevolg van deze rechtszaak is dat iedereen, vanuit welk land ook, een smaadklacht kan indienen naar aanleiding van publicatie van informatie via het internet. Daarmee lopen organisaties die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van publicaties via internet, maar ook individuele werknemers van deze organisaties, webhosting providers en adsl-aanbieders buitenproportionele en onacceptabele risico’s."

Kijk misschien ook eens op www.indianet.nl en www.schonekleren.nl

Roeland Keunen