Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interview] Ramallah Underground: rappen tegen de bezetting

[Interview] Ramallah Underground: rappen tegen de bezetting

BRUSSEL - Ramallah Underground is een Palestijns muzikaal collectief bestaande uit dj's, producenten, fotografen en MC's. Ze maken politiek geengageerde muziek en kunst over de bezetting. Ramallah Underground kwam onlangs in het kader van het Moussem festival optreden in de Beursschouwburg in Brussel. We interviewen één van de rappers: Boykutt el Mukataah.

1.jpg

Foto Pieter : (vlnr Assad, Ruanne, Stormtrap en Boikutt)

Jullie teksten gaan over de bezetting en de situatie in jullie land. Jullie proberen ook een boodschap mee te geven?

"We proberen een positieve boodschap mee te geven. De berichtgeving in de media is altijd vertekend. We rappen over wat we zien in ons dagelijks leven, wat we meemaken. De Intifada, de bezetting. Maar we proberen daarnaast ook over de positieve dingen te rappen. Alles rondom ons is negatief, daarom proberen we ook iets positiefs uit al dat negatiefs naar voor te brengen. We proberen jongeren aan te moedigen om dingen te doen, te lezen, schrijven, een instrument bespelen, aan sport te doen. Zit niet te wachten tot er dingen veranderen. Een voorbeeld hiervan is de track 'Just Think'. Het begint met: 'denk, organiseer, beweeg, verander, luister, lees'... We rappen ook over sexisme, racisme,... 'In plaats van naar die doos te zitten kijken, sta op en doe iets!' Dit proberen we mee te geven in onze songs."

Jullie hebben veel kritiek op hoe de media de Palestijnse zaak voorstellen?

"Ik heb drie jaar in Washington DC gewoond. Toen ik daar naar het nieuws keek en de kranten las over het onderwerp Palestina was ik enorm gechockeerd. Niet enkel de woorden die men gebruikt om de twee partijen te benoemen zijn shockerend maar ook de beelden van de good versus de bad. Israël wordt steevast positief voorgesteld, terwijl men Palestijnen altijd als slecht in beeld bracht. Visueel zie je dan roepende Palestijnen of met stenen gooiende jongens terwijl de Israeli's sereen in beeld komen. Ook de woorden die men gebruikt, zoals het woord 'veiligheidsmuur'... Israelische soldaten 'verdedigen' zich altijd terwijl de Palestijnse burgers 'aanvallen', Israelische 'settlements', terwijl het een bezetting is."

"Het is voor de media natuurlijk ook gemakkelijker om aan beelden te geraken van jongens die met stenen gooien of van een woedende menigte. Maar we worden bezet en we hebben het recht om ons hiertegen te verzetten. Dàt komt nooit naar voren in de media. Ze creëren wel grote namen als Osama Bin Laden, die de celebrity status krijgt van Het Kwaad. Alles wordt daaraan gelinkt, zelfs de Palestijnse kwestie."

De situatie wordt steeds erger voor de Palestijnen, zeker na de keuze voor Hamas. Is er nog hoop?

"Israël is een heel machtige vijand. Het is makkelijker voor hen om hun bezettingspolitiek door te voeren door tweedracht te zaaien. Zo breekt men de hoop en vooral de eenheid binnen het Palestijnse volk. De situatie is nog nooit zo slecht geweest. Veel mensen vertrekken uit Palestina. Het is een strategie. Perez heeft ooit gezegd: 'We moeten van de Palestijnen niet verwachten dat ze zomaar zullen vertrekken of dat ze ons zomaar gaan accepteren. We moeten ze onder zo slecht mogelijke omstandigheden plaatsen, zodat ze alle hoop verliezen. Dan zullen ze vrijwillig vertrekken uit Palestina.' Dat is wat er nu gebeurt."

"De muur is gebouwd ondanks internationale protesten en veroordelingen van Israël. Ik zie de muur eerder als iets psychologisch. De bezetter is erin geslaagd om een muur te bouwen in de mensen hun hoofd. Wat we in onze muziek willen meegeven is: 'je moet eerst die muur in je hoofd afbreken voor je die fysieke muur kan afbreken.' In deze slechte tijden moeten Palestijnen zich verenigen om sterker te staan. Niet enkel Fatah en Hamas. Maar ook de Palestijnen van 48 (Palestijnen die in Israel wonen, nvdr) en de Palestijnen die in het buitenland wonen."

"Ik heb zeker hoop dat er iets gaat veranderen. In ons verzet tegen de bezetting proberen we met Ramallah Underground mensen aan te zetten om iets te doen. We geloven niet dat onze muziek de muur zal neerhalen maar we hopen wel dat onze muziek de mensen zal bewegen om de muur neer te halen."

2.jpg

Foto: Pieter (Boykutt el Mukataah)

bourse_conc4.jpg

FotoJoão

bourse_conc2.jpg

Foto: João

pic1.jpg

Foto: João

bourse_conc5.jpg

Foto: João

Berichtgeving over

Berichtgeving over Palestina

Niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in België is de berichtgeving over Palestina vaak eenzijdig, tendentieus of foutief.
Als er een Palestijn een bomaanslag op een Israëlische bus pleegt komt dit steevast op de eerste bladzijde van alle kranten met grote titel en foto. Doodt het Israëlisch leger 9 Palestijnen in Gaza, dan belandt dit in een klein tekstje op p. 17 van de krant.

Ook het taalgebruiik is verschillend:
- Palestijnse "terroristen plegen aanslagen", Israëlische soldaten "reageren met represailles, uit zelfverdediging of met preventieve acties"
- Palestijnen "kidnappen", Israël "houdt verdachten aan".
- "Jeruzalem beraadt zich over ..." (Israël wordt geïdentificeerd met de stad Jeruzalem, terwijl Tel Aviv de enige internationaal erkende hoofdstad van Israël is)
enz...

Wil je ook reageren tegen deze onevenwichtige en gekleurde berichtgeving over Palestina ?
Dat kan: sluit je aan bij de mediawatchgroep door een mailtje te sturen naar:
MediaMO-owner@yahoogroups.com
of naar
mediawatch@vlaamspalestinakomitee.be

Werner De Bus