Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

AEL-steunfonds 'misverstand', maar toch opgericht

AEL-steunfonds 'misverstand', maar toch opgericht

Het bericht dat Herman De Ley een steunfonds zou hebben opgericht voor de veroordeelde voormannen van de AEL - te lezen in de kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws - berustte op een misverstand. Maar onder het motto 'van de nood een deugd maken' richt hij het steunfonds nu toch op. "In m'n oorspronkelijke mail suggereerde ik enkel dat kon gestort worden op de steunrekening van het AEL zelf," verduidelijkt de Gentse emeritus-professor.

"Wat ook je appreciatie is voor de rol die de AEL heeft gespeeld in de radicalisering van die jongeren, zo'n vonnis als vorige week kan volgens mij niet," zei Herman De Ley aan De Morgen (lees volledige artikel). Vandaar zijn (persoonlijke) oproep tot steun om de kosten van de beroepsprocedure te helpen dekken. De Leys initiatief leverde hem op de website van Het Laatste Nieuws al een doodsbedreiging op.

Lees zelf De Leys tweede electronische schrijven, dat wij met zijn goedkeuring reproduceren:

"Nu 'n erg beperkt en privaat initiatief buiten mijn wil om in de media is terecht gekomen en het verkeerdelijk gepresenteerd is aan het publiek als zou ik zelf reeds een steunfonds hebben opgericht (een misverstand dat zelfs met 'n "rechtzetting" niet daadwerkelijk kan worden "recht" gezet), en na overleg, lijkt het wenselijk dat steunfonds alsnog op te starten (laten we m.a.w. "van de nood een deugd maken"). Uit overleg met de advocaat blijkt (hoeft het gezegd?) dat de beroepsprocedure wel degelijk tal van kosten met zich zal brengen.

Dergelijk fonds kan dan best op 'n pluralistische en wat "afstandelijke" basis gebeuren - zodat een bijdrage niet noodzakelijk algehele instemming of verbintenis impliceert met het optreden van de AEL, in het verleden of de toekomst. Ten einde dergelijke inspanning toch binnen de perken te houden, in elk geval voor de eerstkomende maanden, stel ik voor een bestaande maar niet dagelijks gebruikte rekening van mijzelf bij de Postbank daartoe aan te wenden. Dat is uiteraard 'n kwestie van vertrouwen en ik zal daar te allen tijde rekenschap over afleggen. Mocht het nodig blijken, kan later nog altijd een verdere stap worden gezet.

Rekening van: Herman De Ley, 000-0902356-62,
vermelden: "ondersteuning beroepsprocedure".

PS Ondertussen worden de fora van DM en HLN overspoeld door anonieme, wansmakelijke reacties ("de dood met de kogel!" aldus één ervan op HLN). In de tijd dat ook de CIE-site nog 'n forum had, heb ik gelukkiglijk geleerd me daarvan weinig aan te trekken. "

Een pluim voor deze moedige

Een pluim voor deze moedige actie en echte blijk van solidariteit!

inderdaad een pluim

inderdaad een pluim !
wat niet gelukt is tegen vakbonders in Clabecq ( veroordeling op basis van art 66 strafwetboek ) wordt nu uitgevoerd tegen moslimdemocraten in Antwerpen.

raf verbeke