Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vrouwen wereldwijd nog steeds geen gelijk loon voor gelijk werk

Vrouwen wereldwijd nog steeds geen gelijk loon voor gelijk werk

BRUSSEL - Wereldwijd verdienen vrouwen gemiddeld 16 % minder dan hun mannelijke collega's. Dat blijkt uit een rapport van het ITUC, de Internationale Vakbond. Daarom starten de vakbonden wereldwijd de twee jaar durende campagne 'Decent Work, Decent Life for Women'. De Belgische vakbonden steunen de actie.

“Ondanks de vele inspanningen blijft die 16 % een dramatisch cijfer,” zegt Guy Ryder van het ITUC. “Het effect van globalisatie werd in het rapport onderzocht. Voorstanders zeggen dat wereldwijde concurrentie de lonen van mannen en vrouwen naar mekaar laat toegroeien. In de praktijk blijkt dat niet het geval te zijn. Als de kloof al ergens kleiner wordt is dat meestal omdat het loon van de mannen er daalt. Een andere bevinding is dat de loonkloof groeit gedurende de carrière van een vrouw. De kloof is groter als een vrouw op pensioen gaat dan waneer ze begint te werken.”

Rapport
“Het rapport focust verder nog op het informele onbetaalde werk dat vrouwen vaak uitvoeren. Volgens berekeningen zou dat gaan over 11 miljard dollar wereldwijd. Het blijkt dat 60 % van de armsten wereldwijd vrouwen zijn. Ook de werkloosheidsgraad ligt hoger bij vrouwen dan bij mannen. Wereldwijd zijn er zo'n 81 miljoen vrouwen werkloos,” aldus Guy Ryder.

“Maar er is ook goed nieuws,” zegt Guy Ryder. “De Conventie 100 van de International Labour Organisaton probeert de kloof te dichten. In landen die deze conventie hebben geratificeerd en toepassen zien we duidelijk een gunstig effect. Wij willen dat meer landen Conventie 100 ratificeren. Ons eerste doel is vrouwen organiseren, vooral in de informele economie, maar evenzeer in de industrie. We willen grotere bescherming voor huishoudhulp. Zij hebben die wetgeving nodig om hen te beschermen van uitbuiting.”

Problemen
“Wij steunen deze wereldwijde actie,” zegt Rudy De Leeuw van het ABVV. “Uit cijfers blijkt dat België een goede leerling is, maar toch merken we dat er sinds 1995 slechts weinig vooruitgang geboekt is. Het 'glazen plafond' blijft en bepaalde sectoren blijven extra aandacht vragen. Probleemsectoren waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn, zoals schoonmaak, distributie of horeca, blijken vaak de sectoren met de laagste lonen te zijn.”

“Vrouwen zouden maandelijks bruto 25 % minder verdienen,” bevestigt Anne Demelenne van het ABVV. “Als we hier de deeltijdse arbeid in opnemen dan is de kloof 10 %. Sinds vier jaar houden wij een Equal Pay Day op 31 maart. Dat is dat datum tot wanneer vrouwen moeten werken om evenveel verdient te hebben als hun mannelijke collega's.”

Evenwicht
“Meten is weten,” zegt Ann Van Laer van het ACV. “Daarom willen we betrouwbaardere statistieken. Daarin moet de economische realiteit van vrouwen mee opgenomen worden. Halftijds werken mag niet gestraft worden. Dit is vaak geen bewuste keuze. Vrouwen moeten gesensibiliseerd worden. Meestal zijn ze zelf niet bewust van de loonkloof.”

“Er moet een evenwichtige verhouding tussen vrouwen en mannen komen op alle niveaus,” zegt Ann Van Laer. “Militanten, zowel mannen als vrouwen, moeten ervoor zorgen dat vrouwen in een bedrijf kunnen doorgroeien. Werkgevers moeten een politiek voeren om dat evenwicht te bereiken en een gelijkheid in salaris. Er moet een grotere vertegenwoordiging van vrouwen komen bij de vakbonden en de bestuursraden in het bedrijsfleven, zodat zij daar mee kunnen onderhandelen. Dit moet een van onze belangrijkste strijdpunten worden.”