Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Berichten aan de bevolking n.a.v. 5 jaar oorlog in Irak

Berichten aan de bevolking n.a.v. 5 jaar oorlog in Irak

20 maart 2003 – 5u30 : het Amerikaanse leger en zijn bondgenoten bombarderen Bagdad. De Oorlog in Irak is een feit. Er vloeit veel bloed en inkt. Vijf jaar na datum sturen wij, schrijvers, berichten aan de bevolking. Ieder van u spreken wij toe. We hopen u te beroeren en aan het denken te zetten.

iraqsoldaten.jpg

20 mars 2003 – 5 h 30: l'armée américaine et ses alliés bombardent Bagdad. La guerre en Irak est une réalité. Elle fera couler beaucoup d'encre. Et de sang. Cinq ans plus tard, nous, écrivains, lançons un avis à la population. Nous nous adressons à chacun d'entre vous en espérant vous toucher et vous encourager à réfléchir.

20th March 2003 – 5.30 am: the American army and its allies bombard Baghdad. The War in Iraq has started. The blood and ink flow in abundance. Five years later, we, as writers, are sending a message to the people. 1We would like to appeal to each and every one of you and make you think.

Een aantal auteurs van deze teksten treedt aan op een Literaire Wake op woensdag 19 maart 2008, om 20u, in Literatuurhuis Passa Porta, A. Dansaertstraat 46, 1000 Brussel. www.passaporta.be

Plusieurs auteurs de ces textes se produiront lors d'une Veillée littéraire le mercredi 19 mars 2008, à 20 h, à la Maison des littératures Passa Porta, rue Dansaert 46, 1000 Bruxelles. www.passaporta.be

Some of the authors of these ‘messages’ will also be appearing in the Literary Wake at the Passa Porta House of Literature, A. Dansaertstraat 46, 1000 Brussels, at 8 pm on 19th March 2008. www.passaporta.be

Bekijk het overzicht

irak

beste mensen,
Ik ben werkelijk verheugd dat indymedia zich herinnert dat de Irak oorlog nog altijd aan de gang is. Het is zeker niet het geval voor de klassieke media. Ik lees zeer trouw al jullie mails.
Mag ik er toch aan herinneren dat de eerste oorlog in 1991 was. Ik was er toen met het "international study team". We publiceerden een internationaal rapport van 300 pagina's waar geen kat om gaf, beelden inclusief.... Een rapport dat ettelijke keren is gepubliceerd of geciteerd in de meest prestigieuse mondiale literatuur voor zijn kwaliteit...Eigenlijk begon de oorlog al stukken vroeger: reeds in 1987-1988 was er verbod op invoer van papier, potloden, schoolmateriaal, abonnementen op internationale tijdschriften... En bref, ze wilden een volk treffen met een zeer hoog wetenschappelijk niveau dat de petrodollars niet naar het noorden deed vloeien, maar waar elke irakees kon van genieten (gratis gezondheidszorg,gratis onderwijs van de wieg tot het graf). Zo'n intelligent volk is gevaarlijk, dus de amerikanen beslisten van er een eind aan te maken. Ze hebben van in 1991 gezegd: "we bombarderen jullie terug tot het steentijdperk". Dat deden ze ook. Het eerste gebouw dat ze bombardeerden in Bagdad was het ministerie van nationale opvoeding. Dit is zwaar symbolisch, want een volk treffen in zijn opvoeding staat gelijk met het uitroeien. Toen volgden de bombardementen op de oudste universiteit van de wereld: el moustansaria. Nadien plunderden ze alle musea...plus al de rest. Nu zitten ze met de gebakken peren: de irakezen blijven het verzet aanhouden en bovendien, wat absoluut niet het geval was voordien, zaaiden ze burgeroorlog tussen sunniten, chiiten etc... Ze kunnen alleen nog rekenen op verraders om het land kompleet om zeep te helpen of op fundamentalisten ! Diegenen die in het verzet zitten wisten dat al van in 1991 en proberen stand te houden. Ik heb geen direct nieuws meer van hen, maar weet ten stelligste dat ze blijven voortdoen ! Mijn contacten met de arabische wereld tonen bovendien de solidariteit aan met het irakese volk.
met hartelijke groet,
dr. lieve dehaes